Říše světla

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Říše světla, v jazyce obyvatel též 光の帝国 (Hikari no teikoku), neoficiálně také 帝國燈 (Dìguó dēng) nebo 제국의 빛 (Jegug ui bich), je jedním ze státních útvarů na planetě Akelii. Říši založila nakaurka Amaterasu kvůli svým názorovým rozporům s ostatními nakaury, hlavně co se týkalo uspořádání hlavního nakaurského panství, Qwanvarské říše. Zatímco ostatním nakaurům víceméně stačilo, že jim lidé slouží a uznávají je za vládce, Amaterasu chtěla být lidmi uctívána jako bohyně a nehodlala jim dopřát takovou míru volnosti, jako v Qwanvaře. I proto si vybrala málo obydlené území na opačné straně kontinentu Svartáljörð, než kde na něm tehdy ležela Qwanvara, a založila si na něm svou vlastní říši symbolizovanou především jejím sídlem zvaným Sakurový palác.

Na území, které si Amaterasu zabrala, však žilo pouze několik stovek lidí, z nichž navíc drtivá většina uprchla, a tak se rozhodla, že raději přijme roli již existující bohyně uctívané lidmi, a svou říši zaplní lidmi, kteří by takovou bohyni již znali a uctívali. Náboženství mezi lidmi na planetě obecně nehrálo extrémní roli, a tak jich zde existovalo málo. Roli některé severské bohyně přijmout nemohla, neboť Kaelané, kteří byli hlavním severským národem a téměř jedinými vyznavači těchto božstev, by ji díky své velké vyspělosti snadno prokoukli, a totéž platilo o římském panteonu v Selliath. Na Akelii minoritní Křesťanství pak nenabízelo ani dostatek uctívačů, ani žádnou vhodnou roli, a totéž platilo o na Akelii ještě mnohem exotičtějších náboženstvích, jako např. Islám, jehož vyznavači by vládu ženské postavy nepřijali vůbec (i proto bylo rozšíření této víry mezi lidmi novymirskými plánovači uvažováno jako způsob zmenšení moci Amaterasu). Po prozkoumání záznamů o dalších náboženstvích i řadě filozofických a duchovních systémů, na které narazila v kaelanské veřejné encyklopedii, jejíž keltská verze byla hlavním pramenem vzdělání v Qwanvaře, se tedy vydala na Zemi, odkud všechna na Akelii existující lidská náboženství i drtivá většina duchovních a filozofických systémů pocházela. Jelikož měla v oblibě sakury, nejdříve se vydala do Japonska a zakrátko se zde zorientovala. Během svého pobytu se stotožnila se šintoistickou bohyní světla Amaterasu (天照大神) a přijala její jméno. Zbývalo pouze získat potřebný počet lidských otroků. To se jí ale v Japonsku nedařilo, a tak se musela podívat i jinam, do Číny a Koreji. Ve všech třech zmíněných zemích posbírala dostatek lidí a vrátila se s nimi na Akelii. Svou říši rozdělila po vzoru Qwanvary na šest prefektur, po dvou pro příslušníky každého ze tří národů, a dohlédla, aby se jejich kultury co nejdokonaleji promíchaly. Oficiální název říše byl japonský, jelikož většina obyvatel byla z Japonska, a zbývalo pouze zajistit, aby ji všichni uctívali jako bohyni, ať už přijali šintó, nebo ne.

Víru se nakaurce podařilo udržet i poté, co se neustálými výboji Qwanvarská říše rozrostla natolik, že obsáhla téměř celý kontinent a ze dvou stran sousedila s Říší světla. Tehdy učinila dohodu s Arnrem, nakaurským vládcem, která znamenala jak uchránění její malé říše před ostatními nakaury, tak i souhlas s tím, aby ve své říši rozhlašovala, že qwanvarské invazi brání její božská moc. Zatímco Amaterasu umožnila značně upevnit lidskou víru, pro Arnra velký význam nemělo - kulturně velmi odlišné obyvatelstvo její říše by se do Qwanvary stejně integrovalo jen s obtížemi, které se qwanvarským nakaurům nechtělo řešit. Mezitím spolu obě nakaurské říše úzce spolupracují. Říše světla má poměrně stručnou a stálou mezinárodní politiku zaměřenou především na Qwanvaru, bezcelní zónu má dojednánu s Kaelou Akexi a ke všem ostatním státům na planetě je říše neutrální. Ekonomická spolupráce s Kaelou Akexi byla později rozšířena i o využívání kaelanského vesmírného dopravního systému Bifröst lidským vesmírným programem, jehož vlastní plavidla byla zpočátku pouze novymirské Sajuzy, později raketoplány zgwalagahského výrobce Mabodyne. Teprve později létali lidé pod nakaurčinou zástavou do vesmíru ve vlastních lodích, které byly upravenými verzemi qwanvarských strojů.

Původním záměrem Amaterasu bylo držet říši ve stavu feudální éry, nicméně s velkým rozšířením střelných zbraní v armádách posledních zbývajících lidmi ovládaných států v okolí to přinášelo nutnost časté božské intervence z její strany, a tak oživila všechny potenciální vynálezce, které během historie své říše zajala a uschovala do stázových komor, a během pouhých 50 akelianských let se Říše světla po vědeckotechnické stránce vyrovnala Novymiru a Selliath, což Amaterasu podporovala dovážením převážně japonských technologií a vědecké literatury ze Země do chrámů vzdělanosti, kde její nejvěrnější vyznavači mohli ostatní lidi učit. Později se z těchto chrámů stala spíše muzea a vzdělávací funkci převzaly školy, které Amaterasu rovněž převzala ze Země. Pracovitost a píle obyvatel za dalších několik málo desetiletí vyzdvihla Říši světla do elitní skupiny 5 vědeckotechnicky nejvyspělejších lidmi obývaných území na planetě, což bylo završeno právě vesmírným programem, který se stal pýchou Amaterasina lidu. Vedlejším efektem bylo zaplavení trhu v obou nakaurských říších japonským zbožím - například novými i ojetými automobily a motocykly, díky kterým jsou obě říše jedinými zeměmi na Akelii, v nichž na silnicích převládají pozemská vozidla.

Související stránky