三角形

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

三角形 (Sankakkei - Trojúhelník) je fiktivní město ze série Země velkého lva, které bylo vystavěno na Zemi v Japonsku na mořském pobřeží poblíž Tokya. Stejně jako v případě Ný Átlantis nebo Fïranzaai, i toto město pro vytvořil arcimág Alexandr z Kovářského hradu a i tentokrát vše kryla společnost Atlantis TekKorp vedená jiným členem stejného spolku.

Narozdíl od obou jmenovaných měst, Sankakkei není uzavřenou základnou pro vědecký výzkum a nezůstalo plně v rukou Atlantis TekKorp. Vzniklo v době, kdy vznikla potřeba v reakci na neustálou kritiku přísných pravidel pro udělování přístupu a pobytu v Ný Átlantis a Fïranzaai reagovat vytvořením dalšího, méně uzavřeného města. Podle původního plánu se město mělo nacházet jižně od pouště Sahara a nést název Pouštní růže, ovšem v průběhu příprav nabídla japonská vláda bezplatně potřebné pozemky i napojení na infrastrukturu, pokud by došlo k přesunu projektu do Japonska. Nabídka byla přijata a na Kovářský hrad byla pozvána pětice japonských architektů, aby podoba města lépe zapadla do prostředí.

Jak již sám název napovídá, základna města má tvar trojúhelníka a budovy se od středu svažují, aby vznikl dojem čtyřstěnu. Vzhled budov i design interiérů odpovídá japonským kulturním tradicím. Město je pevně ukotveno do podloží a prochází jím mimo dálnice také tratě rychlovlaků. Novinkou zde byla změna řídícího systému - v případě Sankakkei byl vypuštěn centrální superpočítač, namísto toho bylo instalováno několik menších a pro řízení města byl použit menší vyhrazený systém. Teprve později dostalo město umělou inteligenci pro propojení a řízení celého města najednou.

O laboratoře a jiná výzkumná zařízení a většinu ubytovacích prostor se zpočátku dělilo několik výzkumných a vzdělávacích institucí z celé země, posléze zde vznikla samostatná Sankakkei Academy. Atlantis TekKorp, která se stará o provoz a údržbu města, zde také provozuje několik hotelů a má zde část svých výzkumných kapacit. Právě zde později vznikla vesmírná loď Yamato, zvaná také Japonská hvězda (Nihon no hoshi - 日本の星).

V celém projektu Sankakkei měl významný hlas jaderný fyzik Ari Watanabe, který se stal také prvním starostou města. Jeho nasazení do projektu bylo úlitbou japonské vládě a měl být zárukou, že hotové město bude dostatečně japonské.

Související stránky