Ajkel

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ajkel je postavou povídkové série Země velkého lva, nadpřirozená bytost pocházející z místa, jehož existence je spíše teoretická - nikdo kromě jeho samotného vlastně přesně neví, odkud se vzal. Je nejmocnější známou bytostí vůbec.

Charakteristika

Vzhled

Ajkel ve výchozím stavu žádný vzhled nemá, jde o magickou bytost.

Prakticky neustále vystupuje v podobě zvětšeného divoce vyhlížejícího zlatého lva (byť zbarveného stejně jako magičtí lvi) o délce asi 103 metrů (bez ocasu). To ještě dokresluje nepřirozeně mohutná a svalnatá (přehánění v tomto směru bylo záměrné) stavba těla, obrovská rozcuchaná černá hříva a hrozivý výraz ve tváří. Své rozměry a vzezření si nezvolil náhodou, nýbrž aby již jen pohled na něj odrazoval draky od myšlenek na útok (zpočátku byl draky často napadán). Mimo to je lvicemi považován za nejkrásnějšího lva vůbec a ideál dokonalého lva. Lví malířky jej pro jeho vzezření divokého bojovníka často zobrazují při lovu nebo boji, méně často i ve společnosti lvic, kdy jim jako inspirace slouží četné představy a sny rozličných druhů, ve kterých figuruje zpravidla spolu s konkrétní lvicí.

Má i mnoho jiných podob, avšak doposud tyto jiné podoby využil snad pouze jednou (když je zkoušel), neboť si oblíbil svůj proslavený vzhled obrovského lva. Vystupuje-li v jiné podobě, vždy se vydává za zcela jinou bytost. Takto například zevnitř ovlivňoval vojsko jednoho ze států, když vystupoval jako obyčejný voják. Často vystupuje i pod více podobami najednou.

Povaha

Ajkel je po většinu času klidný, tichý, vyrovnaný a samotářský, z klidu jej dokáže vyvést pouze máloco, ve společnosti své družky a/nebo svých přátel je milý, laskavý a společenský, kdežto v kontaktu s cizinci (kdokoliv, kdo nepochází z jeho hory) se často chová tak, jak by kdo mohl podle jeho vzhledu očekávat. To záleží vždy jen a pouze na kvalitách takového návštěvníka, svou náladou se Ajkel nechává ovlivnit pouze málokdy. Snad jediné, čím se nechává ovlivnit, jsou jeho družky.

Během různých setkání, jednání a podobných akcí působí jako moudrý vládce a mudrc, vzor ideálního panovníka.

Podstata

Nenarodil se přirozeně, vytvořila jej neznámá rasa v době před vznikem Vesmíru (nebo to o sobě nějakou dobu alespoň sám tvrdil). Přestože jeho tělo má hmotnost, není hmotné (je jiné podstaty, na Zemi i Akelii jinak zcela neznámé, nemá tedy fyzickou podobu), což mu dodává vlastnosti jako nesmrtelnost (ani po více než pěti stech miliardách pozemských let nestárne) a nezranitelnost (stále nebyl nikým nalezen způsob, jak jej zničit, zabít, vážně zranit či jinak zbavit možnosti ovlivňovat okolní dění).

Stejné podstaty jako on je i jeho harta nebo celá jeho hora (loď). Nemusí se tedy zabývat jejich přesunem, harta i hora jsou vždy tam, kde chce on, navíc poškodit je není možné, neboť jsou jeho součástí a on je jejich součástí současně. K životu Ajkel nepotřebuje nic, není ani živý, ani mrtvý, tudíž může být kdekoliv, třeba na více místech najednou.

Z jeho podstaty vyplývají rovněž jeho znalosti a dovednosti; snad jediné, co neví/neumí je vycházet zadobře s lidskou civilizací i jiným způsobem než aby jim přímo či nepřímo vládl.

Jeho vlastnosti jsou pouze odrazem, neboť jeho vliv přesahuje hranice vesmíru. Může ovlivňovat cokoliv, v kterémkoliv čase, místě i realitě, je přítomný ve všech vesmírech najednou. Neexistuje nic, s čím by si nemohl dělat cokoliv se mu zamane, může snadno vytvářet, měnit a ničit cokoliv až po celé vesmíry. Není známa bytost, která by se mu mohla postavit. Jeho zvláštní podstata pak způsobuje zvláštní fenomén - existuje pouze jedna jediná verze jeho hory (stejně jako jeho samotného) společná všem paralelním vesmírům, což je jinak naprosto nemožné a ani nadpřirození lvi (jinak nejvyspělejší známá rasa s nejlepšími znalostmi vesmíru) vůbec nechápou, jak je to možné. Tento fenomén ale dopomohl lvu Rghaarovi k vynálezu technologie, kterou následně jeho pomocník proměnil v praktické zařízení - dimenzionální bránu.

Život

Kdysi dávno, když zanikala civilizace prvních inteligentních bytostí, vytvořily tyto bytosti coby svůj odkaz nadpřirozenou a podle jejich měřítek po všech ohledech nepřekonatelnou bytost - Ajkela. Vložili do něj veškeré své znalosti a dovednosti a poté jej vypravili do vesmíru. Počítalo se s tím, že Ajkel si někde někdy vytvoří vlastní civilizaci, s tvory, které si sám vymyslí a vytvoří. Ajkel prozkoumával Vesmír a rozvíjel sám sebe. Mimo to vše vyvíjel množství technologií. Nedlouho poté dokonale ovládl zvláštní umění magie, pro které byl jednu dobu považován za boha.

Přerod Vesmíru do nového cyklu (tyto cykly zatím nikomu jinému neobjasnil) mu poskytl možnost sledovat vývoj všeho od začátku. Sám vše zkoumal, dokud nevyvinul technologii dálkového spojení hart, což mu umožnilo po celém vesmíru rozprostřít síť mikroskopických senzorových stanic sledujících veškeré události jako srážky těles, vývoj hvězd... Tuto síť k onomu účelu používal ještě dlouhou dobu, byť se velmi krátce po vzniku prvních galaxií sám vyvinul natolik, že ví o všem, co se ve Vesmíru děje nebo dělo (síť mu poskytovala ujištění o správnosti informací). V té době už byl natolik mocný, že jeho vliv prostupoval vším a všude, mohl tvořit a ničit celé vesmíry.

Výše uvedené je příběhem pro lvy, kterému věřili předtím, než byla alespoň část z nich schopna pochopit jeho podstatu. Jak skutečně vznikl, ví jen on sám.

Poté se rozhodl, že se usadí - k tomu si vybral nevelkou a nepříliš přívětivou planetu, čtvrtou v pořadí od právě se rodící hvězdy, která později dostala název Akelie. Do procesů tvorby planetárního systému trochu zasáhl ve prospěch své Akelie. pozemské druhohory znamenaly pro tento systém ráznou změnu - Ajkel přinesl z daleké planety (Země) život na třetí planetu systému (později pojmenovanou Wehau). Nápad se mu osvědčil, takže nedlouho potom proběhla podobným procesem i jeho planeta. Tu ale navíc se Zemí propojil pomocí portálů, zvláštní transportní technologie, aby zajistil stejný vývoj na obou planetách. Na Akelii usadil Tyrheljörg, obrovskou vesmírnou loď sloužící jako jeho sídlo.

V době odpovídající pozemskému pravěku Ajkel zavítal na Zemi, kde jej zaujal jeden z mnoha tvorů na planetě žijících, pravěký lev. Byla to doba, kdy vymýšlel nějakou podobu, kterou by na sebe mohl brát, ať už při komunikaci se smrtelníky nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Podoba lva upravil svým požadavkům a tak vznikl jeho proslulý vzhled obrovského lva (viz. výše).

Svou planetu používal jako dítě pískoviště - po nějaké době přerušil propojení Akelie a Země a začal vyvíjet nové tvory. Jeho prvním dílem byli lvi, kteří nedlouho poté nahradili upadající civilizaci draků. Časem se lvi ukázali být výtvorem velmi povedeným. Jako doplněk k nim vytvořil strom lakau, bylinu zvanou Amidanja a spoustu dalších věcí, z nichž drtivá většina nikdy nespatřila světlo žádného světa. Poté, co vešel ve známost mezi obyvateli jeho planety pravý původ lvů, jej někteří považovali za stvořitele elfů.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se Ajkel po vytvoření lvů a stromu lakau odmlčel, není tomu tak - pro své experimenty začal používat superhartu, mozek své lodě a její simulační funkce, které vypracoval k dokonalosti (výsledky může snadno ověřit, neboť mu nedělá problém vytvořit pro daný pokus celý zvláštní vesmír). Drobnými zásahy ovlivňuje dění na Akelii a těší se ze svého díla, i proto nemilosrdně ničí cokoliv by jeho planetu mohlo ohrozit. Ke svému bytí svou planetu nutně nepotřebuje, stejně jako nic jiného. Slouží mu jen jako zdroj zábavy, ostatně stejně jako vše ostatní.

Význam

Ačkoliv sám přímo do dění mimo svou horu příliš nezasahuje, jeho činy i slova dění silně ovlivňují životy všech, kteří žijí na Akelii. Pokud se rozhodne zasáhnout, nikdo se mu neodváží postavit na odpor. Většina vládců před zásadními kroky vždy žádá Ajkela o názor nebo radu. Postupem času se utvořila také řada různých uskupení, v nichž nějakým způsobem figuruje:

  • Coby stvořitel Tyrheljörgu tam i vládne; má rozhodující hlas v Radě Tyrheljörgu, která vládne obyvatelům hory a tak lze účinně zabránit špatné interpretaci jeho přání.
  • Z titulu stvořitele lví rasy je králem všech nadpřirozených lvů.
  • Draci jej považují za svého boha, byť je nestvořil (na což je několikrát upozornil).
  • Je nejvyšší instancí akelianského soudnictví. Pokud nějaký spor nevyřeší vládci zemí nebo zlatí draci, dostává se právě k němu. Proti jeho rozhodnutí už není odvolání (resp. je, ale nenašel se nikdo, kdo by ho hledal nebo se dokonce odvážil Ajkelovi odporovat). Takto byly ukončeny největší spory v dějinách Akelie, jako například války ras nebo spor o dračí území. Později namísto něj a zlatých draků do pozice nejvyššího soudního tribunálu ve známém vesmíru nastoupila Rada Tyrheljörgu (které ovšem předsedal).

Po založení Rady Tyrheljörgu, která nahradila všechna tato uskupení, se stal jejím Nejvyšším radním. I přesto, že mu i nadále patří veškerá formální moc jako předtím, stačí mu na to již pouze jeden úřad, který mu v pomáhá v řízení společnosti na jeho hoře a umožňuje mu řešit detaily pouze tehdy, když sám chce. Navíc účinně zabraňuje špatné interpretaci jeho příkazů. Mohl by sice svou vůlí ovládat do detailů všechno, ale chtěl, aby společnost na jeho hoře byla samostatná. Když už vymýšlel jednotnou instituci ke správě Tyrheljörgu, převedl do ní i pravomoce Konventu, který z původní myšlenky zabránit zneužívání magie stal spíše místem pro dohadování mocichtivých čarodějů, rádoby čarodějů a jejich přisluhovačů a dalších osob sledujících svůj prospěch a ne to, k čemu měl Konvent sloužit.

Související stránky