Tyrheljörg

Z FantasyWiki
(přesměrováno z Ajkelova hora)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tyrheljörg (jindy také Ajkelova hora, Lví hora, nebo Arkanwlox popř. Bájný svět) je sídlem nadpřirozeného lva Ajkela.

Má unikátní schopnost transformace do jedné ze tří forem (vesmírná loď, hora, meč). Stejné jméno má také magická entita, která loď řídí. Tyrheljörg je stejné podstaty jako Ajkel nebo jeho harta, tudíž je vždy tam, kde jej Ajkel chce mít. Jde pravděpodobně o nejvyspělejší magický konstrukt, který byl kdy vytvořen. Jeho výrobcem a majitelem je Ajkel.

Tyrheljörg je někdy považován za součást samotného Ajkela, jindy bývá Ajkel považován za součást Tyrheljörgu. Každopádně však Tyrheljörg a Ajkel tvoří jeden celek. Rozhodne-li se Ajkel Tyrheljörg ukrýt, prostě zmizí, jakoby přestane existovat, skryje se v Ajkelovi samotném. Podobně i Ajkel se může skrýt v Tyrheljörgu. Zmizet může i oboje, pokud se Ajkel rozhodne stáhnout z daného vesmíru.

Podoby Tyrheljörgu

Vesmírná loď

Loď je vyrobena ze Slitiny, což spolu s dalšími technologiemi dává Ajkelově lodi vysokou odolnost (do pláště lodi není možné ani udělat malý vryp) a pomáhá omezovat vibrace a tím zlepšovat pohodlí posádky.

Při usazení na planetě se paluby lodě stávají podzemím hory, na vrcholu je pomocí zhmotňovacího zařízení vytvořen Ajkelův svět ve světě a loď nabývá tvaru kužele, který dosedne na povrch. Ten je pro přistání připraven automatickými systémy lodě. Pokud se však Ajkel na planetě usadit nechce, může s lodí přistát jako s kteroukoliv jinou i bez transformace v horu.

Samotný „svět ve světě“ je při stěhování přeměněn na data pomocí přístroje podobného zhmotňovači (opravdovým zhmotňovačem Ajkel svou loď zdokonalil na Akelii) a vzniklá energie je poté uložena v zásobnících lodě. Data pro výrobu hor se zálohují, již použité „světy ve světě“ jsou poté přístupné prostřednictvím Kulony. Na nové planetě je postup vždy stejný, přičemž energii pro loď i opětovné sestavení vrcholu získává Ajkel z nejbližší hvězdy nebo černé díry, případně ze zásob lodě.

Parametry

 • Délka: přibližně 150 km
 • Šířka: přibližně 50 km
 • Výška: přibližně 10 km
 • Hmotnost: není známa
 • Konstrukce trupu: Přesná struktura není známa, vyrobeno ze Slitiny
 • Řídící systém: Superharta a magická entita
 • Zdroje energie: nejsou známy
  • Sběrné systémy: nejsou známy
  • Záložní zdroje energie: není známo
 • Pohon: magický, maximální výkony nejsou známé
 • Ochranné energetické pole: není známo
 • Výzbroj:
  • Zhmotňovač (získávání energie dematerializací nepřátelských objektů)
  • neznámý počet pulsních děl (neznámé parametry)
  • neomezeně řízených plasmových střel s neznámými vlastnostmi
  • neomezeně různých typů robotických stíhačů a dalších podobných zařízení
  • Další zbraňové systémy, jejichž parametry nejsou známy (včetně ničitele)
  • v podstatě cokoliv, co dokáže posádka lodi vymyslet za použití přístrojů na palubě
 • Posádka
  • Nezbytná: 0
  • Běžná: není známo
  • Maximální: není známo

Konstrukce

Loď je vyrobena z jediného kusu magické Slitiny.

Technologie

Loď udrží příznivé podmínky pro život posádky několik akelianských let i při naprostém selhání veškerých funkcí lodě.

Pohyby lodě jsou chirurgicky přesné a manévrování téměř okamžité (a to i přes značnou hmotnost lodě). Loď se může pohybovat kterýmkoliv směrem jakoukoliv rychlostí, neomezeně v prostoru, času i mezi různými vesmíry, je tedy schopná opustit náš časoprostor. Výbava zahrnuje ochranné štíty, zbraně, podporu života a vůbec vše, na co si její posádka vzpomene. Pokud by něco lodi chybělo, sama to rychle doplní.

Stejně jako od ní odvozené lodě třídy Isaiah i tato loď se dokáže sama opravovat i upravovat a díky superhartě jde o velmi inteligentní myslící živou bytost schopnou samostatně uvažovat a rozhodovat se. Ajkel si ji pojmenoval Tyrheljörg a loď/hora toto jméno sama používá, stejně jako její obyvatelé.

Energetické zásobníky loď doplňuje prakticky neustále, neboť energii získává ze všeho okolo. Po většinu času loď vyrábí o mnoho více energie, než kolik jí spotřebuje. Těchto přebytků využívají lvi z Arkanwloxu k výrobě vesmírných lodí a vůbec k čemukoliv chtějí. Energie není už principu nikdy nedostatek - loď je součást Ajkela, nehledě na to, že ani lvi nedokáží vyčerpat energii antihmoty ve vesmíru.

Vzhled

Loď má uhlazený tvar připomínající zdobný hrot kopí černé barvy.

O interiéru lodi se toho mnoho neví, víceméně jde pouze o domněnky a dohady. Nejpravděpodobnější je jejich stylizace v přírodní gotice. Loď obsahuje také obrovský sál, ve kterém je poměrně rozsáhlý les. Ten údajně slouží zároveň jako záložní systém filtrace vzduchu. Dalším známým sálem je sál obsahující superhartu, byť je o něm známo pouze to, že jen pohled na něj vzbuzuje u smrtelníků úžas.

Entita

Stejně jako jiné vyspělé lodě, i Tyrheljörg je řízen stejnojmennou magickou entitou.

Hora

Tato část článku je ve výstavbě.

Svahy hory bezpečí nebo pohodlí nenabízejí, jsou strmé a holé a neuplatňuje se eroze. Vrchol hory má přesný kruhový tvar o poloměru sto kilometrů a jeho ohraničení tvoří černé skály (plášť lodi) vystupující až jeden kilometr nad povrch vrcholu. Povrch je hornatý, z větší části zalesněný a protkaný systémem potoků a řek, které se stékají ve třech velkých jezerech. Hora má výpusť, kterou je možné vypouštět přebytečnou vodu jako vodopád. Po většinu času je výpusť otevřená a dává tak vzniknout obrovskému vodopádu, počátku největší a nejdelší řeky Akelie, Tyrhelii.

Hora je známá hlavně kvůli městu Arkanwlox a domě, ve kterém žije Ajkel.

Nachází se uprostřed Dračích hor přesně na severním pólu planety. S výškou zasahující až do horních vrstev atmosféry a zcela pravidelným kuželovitým tvarem je zcela nepřehlédnutelná. O udržení podmínek na hoře se stará magická bariéra nad celým vrcholem, která za určitých okolností umožňuje nadpřirozeným lvům a jiným obyvatelů hory na horu a z ní létat. Zespod (z hory) je bariéra průhledná a za dne simuluje běžnou oblohu, z horní strany je pak tmavá a zcela neprůhledná.

Meč

Nepříliš známou, avšak o to ohromující, je schopnost Tyrheljörgu transformovat se do podoby magického meče zvaného Arkanwlox. Stejně jako u jiných magických mečů majících spousty dalších (na první pohled skrytých) funkcí ani Arkanwlox není pouze chladnou zbraní - i v této podobě může Ajkel využívat takřka všechny funkce Tyrheljörgu. Navíc může sám sebe do meče uzavřít, čímž vznikne nejmocnější artefakt, který kdy existoval.

Velikost meče se různí, může být dlouhý celé kilometry nebo několik milimetrů. Rozměry určí Ajkel pokaždé ještě před zahájením samotné transformace v meč. Celkovým vzhledem je na pomezí mezi gotickým a vikingským mečem.

Dvojbřitá rovná černá čepel se směrem k ostrému špičatému hrotu postupně zužuje a v jejím středu je úzký žlábek. Kromě toho je na ní také křištálový runový nápis. Záštita je pokryta nariem, které mu dodává ocelový vzhled, a má tvar dvou draků, jejichž hlavy se setkávají uprostřed. I přes svůj zdobný tvar výborně plní funkci. Rukojeť je tvořena namotaným pruhem modré kůže. Hlavice má rovněž ocelový vzhled a tvar lví hlavy.

Meč se může sám pohybovat stejně jako v podobě lodě.

Arkanwlox se stal vzorem pro většinu lvích mečů - velká část z nich vypadá velmi podobně, ne-li takřka stejně.

Kulona

Kromě běžných módů a simulací si uživatel (nejčastěji sám Ajkel nebo jiný obyvatel jeho domu) může zvolit speciální virtuální realitu, která slouží pro přístup k virtuálním světům, hlavně světům ve světě, které si Ajkel na každé planetě vytváří na vrcholu své hory, což z ní činí také archiv těchto světů. Tento archiv nese název Kulona (tedy, aspoň po dobu Ajkelova pobytu na Akelii). Ke zvláštnosti Kulony patří také to, že je přístupná pouze z hlavní řídící místnosti Tyrheljörgu.

Má podobu nekonečného lesa. Ten sice není zase tak velký, avšak lze po něm chodit neustále, jako by to byla planeta. Zvětšuje se s tím, jak světů zde přibývá. V tomto lese je naprosté ticho a nežije zde žádná zvěř. Je zde neustálé bezvětří a bezmračné, slunečné, vlahé počasí, podobně jako na jaře. Les ale odpovídá spíše létu. Kromě toho se zde nestřídá den s nocí. Je neustále pravé poledne, ačkoliv žádné slunce na obloze není. Ta jakoby svítí celá. Mimo mýtin ji ale přes husté větve listnatých stromů stejně není vidět. Není zde ani chladno ani vedro, ani vlhko ani sucho, je zde vždy tak, aby se tu uživatel cítil příjemně.

Lesem vede pomalý potůček, který teče chronologicky podél mýtin. Začíná v altánu, který je výchozím bodem, a končí tamtéž. Tyto mýtiny představují vstupní bránu do daného světa.

Mýtiny jsou všechny stejné a každá má kruhový tvar. Uprostřed se nachází vzrostlý strom lakau, v jehož koruně je typický lví domek. V něm je harta, jejímž prostřednictvím se uživatel může dozvědět cokoliv o daném světě (představuje archiv všeho z daného světa). Může se tak například naučit jazyk obyvatel světa. Na této hartě si také může zvolit jinou podobu a jakékoliv věci, které chce mít během pobytu k dispozici, ať už v lese nebo světě. Z domu vedou dvoje schody. Jedny na mýtinu a druhé na nízkou dřevěnou plošinu kruhového tvaru, kterou se uživatel přesune do vybraného světa jako portálem. Přesun je možný také pomocí magických dveří umístěných v každém domě. Každá mýtina je kromě toho ještě opatřena kamenným sloupem s názvem (nebo jiným označením) a krátkým popisem daného světa. Toto označení je i na dveřích k domu a je vždy vyvedeno v jazyce uživatele.

Zpáteční cesta do lesa probíhá pomocí portálu, který je vhodně umístěn v každém světě. Takto se uživatel může přesouvat mezi virtuálními světy i přímo.

Kromě světů z vrcholu hory tento archiv obsahuje také spoustu dalších, například několik planet (lze zvolit i historickou dobu, do které se lze přesunout) - například Akelie, Wehau, Ásgard nebo Země, dále různé fiktivní světy - třeba z knih. Kulona navíc ztvárňuje i představy uživatele, takže pokud do ní vstoupí bytost snící o nějakém fiktivním světě, Kulona pro tuto bytost onen svět vytvoří. Toto předpokládá souhlas Ajkela, ale je prakticky nemožné, aby se sem někdo dostal bez Ajkelova souhlasu. Navíc k použití přímo Kulony není důvod - i Ajkel originální Kulonu využívá jenom jako skladiště světů a vzpomínek.

K běžnému využití má ještě jednu funkčně zcela identickou kulonu, dostupnou na celém Tyrheljörgu a napojené na jeho databázi. Funkci vytváření virtuálních realit funkčně identickou s Kulonou má kromě Ajkelovy archivní Kulony i běžné kulony také lví superharta v Arkanwloxu. Své vlastní virtuální reality si mohou lvi vytvářet i ve svých magických mečích. Spekuluje se, že podoba Kulony jako lesa s mýtinami vznikla až později inspirací pocházející z mysli jiné bytosti.

Význam

Kromě Ajkela (pro kterého je Tyrheljörg domovem, jedním z nejlepších děl, univerzální nástroj a součást jeho samotného) a ostatních nadpřirozených lvů (kterým to Ajkel později sám prozradil) je nemnoho těch, kteří ví (nebo věří), že všechny tři objekty (loď Tyrheljörg, Ajkelova hora a meč Arkanwlox) jsou různými formami téhož. I proto má v každé své podobě Tyrheljörg jiný význam.

Význam Tyrheljörgu

Coby vesmírná loď Tyrheljörg příliš známý není. Zatímco pro nadpřirozené lvy představuje archiv jejich civilizace a důkaz, že rozhodnutí vydat se cestou používání magie (resp. přírodních sil) a na ní založených technologií bylo správné, pro mimoakelianské civilizace schopné k Akelii přiletět představuje jasné varování před útokem.

Význam Ajkelovy hory

Okolí vnímá horu různě, zatímco draci z okolí vnímají přelet nad jejím vrcholem za zkoušku dospělosti a uctívají ji, elfové ji nijak zvláštně nevnímají. Lvi jsou na horu hrdí, neboť je výtvorem lva. Pro lidi jde o místo zahalené tajemství a o dění na jejím vrcholu kolují legendy. Zatímco někteří si myslí, že na jejím vrcholu není nic, druzí si představují divokou panenskou přírodu, jiní obrovská města či jiné šílené vize. Ostatně také proto nazývají vrchol "Lví hory" Bájný svět. Název města Arkanwlox, které leží právě zde, se v mnohých jazycích ujal jako označení pro záhadné místo, kde je něco neuvěřitelně úžasného, avšak existenci tohoto místa nelze spolehlivě potvrdit ani vyvrátit.

Jedním z důsledků neustálého získávání energie Tyrheljörgem je tzv. fenomén rádiové díry - hora pohlcuje mimo jiné také rádiové vlny, což komplikuje rádiovou komunikaci lidem žijícím okolo hory. Bezdrátová komunikace je možná ve vzdálenosti alespoň 3521 km od hory. Jiným důsledkem je, že se hora jeví absolutně černá (neodráží se od ní ani odlesky) a mrazivá.

Význam meče Arkanwloxu

O Ajkelově meči se tvrdí, že jej Ajkel použije až ho rozzuří vývoj na jeho planetě. Ostatně spolu s Ajkelovým vzezřením je jedním z důvodů, proč před usazením Tyrheljörgu na planetě draci záhy přestali se svými útoky. Těžko říct, proč ho Ajkel vůbec vytvořil, ale to jen dodává prostor domněnkám smrtelníků.

Po meči je pojmenováno stejnojmenné město zvané Arkanwlox ležící právě na Tyrheljörgu/Ajkelově hoře (alespoň po dobu Ajkelova sídlení na Akelii).

Význam superharty Tyrheljörgu

Superharta Tyrheljörgu má největší význam pro nadpřirozené lvy, neboť je jedním z nejdůležitějších uzlů Akaly. Sami k ní z úcty k Ajkelovi a Tyrheljörgu nepřistupují přímo, využívají pouze Ajkelem poskytnutého spojení mezi touto superhartou a jejich centrální superhartou v Arkanwloxu. Kabel zajišťující toto spojení (stejně jako energetické spojení města a hora) je jedinou strukturou lodě vystupující na povrch mimo Ajkelův dům a jedním z nejdůležitějších lvích artefaktů. Ostatní obyvatelé Tyrheljörgu pak o nezřídka o existenci této superharty (nebo čehokoliv jiného v nitru hory) netuší vůbec, o ostatních obyvatelích planety nemluvě.

Související články