Akaed'maa

Z FantasyWiki
(přesměrováno z Akademie)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Akaed'maa je původně lví institucí sídlící v Arkanwloxu. Nejprve soustřeďovala veškeré lví vědění a výzkum, později k ní přibývaly ostatní rasy obývající město Arkanwlox.

Historie

Dějiny Akaed'maa se začaly psát v roce 7241 př. AL ve městě Rgharuarna. Lvi rozjaření objevem magie a zároveň znechucení neustálými půtkami a až nezdravou soutěživostí mezi rozličnými vědními institucemi (jejichž odmítání spolupráce s jinými zbytečně brzdilo lví rozvoj) se rozhodli soustředit výzkum do jediné instituce. Protože při výzkumu magie bylo třeba spousta záležitostí, které jiné výzkumné instituce odmítaly poskytnout, rozhodla lví Rada o sloučení všech výzkumných institucí, ústavů a vůbec veškerých lvích výzkumných organizací a základen do jediné. Od toho si kromě redukce administrativy (kterou lvi nenávidějí) a odstranění zdrojů sporů slibovali také zlepšení podmínek pro výzkum.

To se jim sice splnilo, ale jen do roku 4444 př. AL, kdy lvi nesouhlacící s chodem a řízením Akaed'maa založili v Arkanwloxu podobnou instituci zvanou Akademie, která se narozdíl od Akaed'maa věnovala mimo jiné také vzdělávání obyvatel města a výsledky své práce volně poskytovala ostatním lvům. Rozličné názory vedly k mnoha sporům, které již v roce 4440 př. AL vyústily ve čtyřicetiletou otevřenou magickou válku, v níž byla rozhádaná Akaed'maa poražena. Výsledkem války je sloučení obou institucí v roce 4000 př. AL a veškerý výzkum a všechno důležité bylo přesunuto do Arkanwloxu. Instituce vzniklá tímto sloučením zároveň obstarává lví archiv a komunikační síť a dostává název Akaed'maa.

Výraznější změnu ve fungování Akaed'maa přináší až sestěhování ras do Arkanwloxu, kdy je instituce otevřena také lvoelfům, elfům a drakům. Jedinou změnou ve fungování je zahájení spolupráce s kaelanským protějškem - Askaridarovým královským vzdělávacím institutem, byť z ní hlavně zpočátku těžili především Kaelané.

Struktura

Akaed'maa je řízena radou, která si vybírá svého předsedu, jenž ji jako představitel zastupuje coby součást Sněmu na setkáních Rady Tyrheljörgu. Dále tato rada sestává z představitelů jednotlivých oddělení a u některých jednání také z jednoho vždy předem náhodně vybraného obyvatele města. Výběr není zcela náhodný - Vybraný obyvatel musí být narozen v Arkanwloxu, nesmí být současným ani minulým členem Akaed'maa a musí být podle lví morálky bez úhony. Jedním z práv takto vybraného obyvatele je vzdát se účasti ve prospěch někoho jiného, přičemž následník je vybrán stejným způsobem.

Arkad'ma

Arkad'ma je hrad uvnitř města obsahujícím městský archiv a superhartu a uchovávajícím veškeré vědění všech ras obývajících město. Arkad'ma zároveň slouží jako sídlo vedení celé Akaed'maa a díky svému umístění též jako vstupní brána do celého areálu. Nachází se v rohu tak, aby byl co nejblíže k centrálnímu areálu s palácem Rady Tyrheljörgu. Stejný název nese také jedno z oddělení Akaed'maa, které se o hrad a jeho funkce stará.

Akademie

Akademie (lvi ji nijak neoznačují) je samostatným oddělením Akaed'maa organizujícím výuku a spolupráci s jinými podobnými institucemi (jako například s Askaridarovým královským vzdělávacím institutem ve Městě tří hradů) a je nejvyšší a jedinou lví vzdělávací institucí. Nabízí nejlepší možné vzdělání ve známém Vesmíru. Právě odsud pochází většina lvů z Arkad'ma.

Arkharan

Oddělení Arkharan organizuje je odpovědné za samotný výzkum a jeho podmínky. Jeho členové mají rozličné úkoly, od udržování budov a laboratoří až po dohlížení na samotnou výzkumnou činnost. Akaed'maa poskytuje veškeré své zdroje volně všem obyvatelům města a právě k Arkharan chodí ti, kteří mají nějaký nápad a chtějí ho pomocí laboratoří rozvíjet, což však příliš časté není, protože drtivou většinu věcí lze zvládnout pomocí superharty (která je přístupná odkukoliv na Tyrheljörgu) nebo s tím, co mívají lvi běžně doma. Lvoelfové samostatně výzkumně činní obvykle nebývají.

Strážci

Strážci jsou prodlouženou rukou Akaed'maa a jejím společným podnikem s kaelanským rytířským řádem Ritus Lucius. Víceméně jde o částečně rytířský spolek čarodějů a mágů, kteří pomáhají těm, kdo o to projeví zájem. Sídlí ve Městě tří hradů v Kaele Akexi a běžně se nechávají označovat za magickou odnož Ritus Lucius, neboť sídlí v jejich prostorách. Jejich spojení se lvy nebo Akaed'maa není příliš známé.

Související články