Akelie

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Akelie

Akelie je pátou planetou Ailanské soustavy obíhající okolo hvězdy Ailei. Oproti Zemi je přibližně dvakrát větší a těžší a má desetinásobně silnější geomagnetické pole, ale je mnohem chudší na zlato a jiné vzácnější prvky.

Povrch planety je obalen atmosférou složenou z dusíku (~ 73%), kyslíku, oxidu uhličitého a vodních par. Přibližně 65% povrchu leží pod oceány vody v kapalném skupenství, pevnina se skládá ze dvou větších kontinentů (většího Stórjörðu a menšího Svartáljörðu) a nespočtu menších nebo větších ostrovů omývaných několika moři a obrovským oceánem Grimdarlegu. Na pólech se nachází sněhové čepičky, jižní je výrazně menší.

Elektronické přístroje pozemské konstrukce zde kvůli silnějšímu geomagnetickému poli nezřídka nefungují vůbec. Značnou dobu se nefunkčnost pozemských zařízení připisovala záměrům démona představovaného živoucím oceánem Grimdarlegu. Velká část, hlavně lidských a elfích, obyvatel planety v životnost akelianského oceánu stále věří. Mezi nadpřirozenými lvy koloval dlouho nápad z oceánu onu bytost skutečně vytvořit.

Akelianský rok trvá něco přes dva pozemské roky, nebo 600 akelianských dní. Jeden den na planetě trvá třicet pozemských hodin, obyvatelé planety jej dělí na 20 jednotek zvaných tranu.

Více o času na Akelii na stránce Akelianský letopočet.

Akelie vznikla stejně jako celá Aileanská soustava uměle zásahem bytosti zvané Ajkel, která následně vystupuje před obyvateli planety v podobě gigantického lva. Po přetvoření planety i zbytku soustavy sem Ajkel pomocí technického zařízení nazývaného portál rozšířil životní formy z jiné planety, Země. Díky činnosti Ajkela a těchto zařízení jsou si doposud životní formy na obou planetách velmi podobné.

Obyvatelstvo

Planetu obývá hned několik ras, neboli pokročilých životních forem, které vytvořily nějaký druh civilizace. Každá z těchto ras zde vybudovala vlastní civilizaci, což se znatelně projevilo na tváři planety. Rasy se dělí podle svého přístupu k magii.

Magii uznávající rasy nazývají planetu podle Ajkela na jeho počest Akelie (Ajkelův svět):

 • Nadpřirození lvi jsou inteligentní obrovské kočkovité šelmy ovládající magii a jsou nejmocnější a nejvyspělejší rasou planety. Většina z nich dosáhla nesmrtelnosti a jako první rasa na planetě se naučili volně přecházet mezi hmotnou a nehmotnou formou. Stvořil je Ajkel k obrazu své lví podoby.
 • Draci jsou létající masožraví ještěři. Jejich civilizace je nejstarší a prosperovala do doby, než jejich snahy vyhladit nadpřirozené lvy vyústily ve válku, v níž je nadpřirození lvi téměř vyhladili. Z dračí civilizace zůstaly jen zbytky udržované několika přeživšími nesmrtelnými draky, kteří na rozdíl od jiných navázali se lvy přátelství.
 • Elfové jsou humanoidní bytosti z planety Ljosálfheim v Mléčné dráze.
 • Nakaurové jsou zvláštní odnoží elfů.
 • Trpaslíci jsou humanoidní bytosti z planety Svartálfheim v Mléčné dráze.

Jiné rasy ji nazývají Mundum (podle Mundum Novum latinsky hovořících lidských obyvatel Selliath):

 • Lidé jsou humanoidní rasou, která se na Akelii rozšířila z planety Země v Mléčné dráze náhodou pomocí portálů spolu s jinými živočišnými i rostlinými druhy.

Dříve zde žili také zendalové, technicky vyspělá nejstarší humanoidní rasa, dokud se podobným způsobem jak draci nedostali do křížku s nadpřirozenými lvy. I zendalové boj se lvy prohráli a přeživší museli planetu opustit a nechat za sebou svůj nejdokonalejší a nejcennější výtvor - vyspělé město zvané Atlantida, které bylo válečnou kořistí lvů.

Geografie

Akelianská pevnina se skládá především ze dvou kontinentů - většího Stórjörðu zabírajícího téměř třetinu severní polokoule a menšího Svartáljörðu. Zbytek pevniny je roztroušen v do bezpočtu menších či větších ostrovů. Veškerou pevninu omývá světový oceán Grimdarlegu.

Stórjörð

Stórjörð, větší z obou kontinentů, zabírá téměř třetinu její severní polokoule. Je převážně hornatý, nachází se zde Dračí hory, zdaleka největší pohoří na planetě, jehož nejvyšší horou a zároveň nejvyšší horou na celé planetě i v celém Aileanském solárním systému je více než 100 km vysoká Ajkelova hora (zvaná též Tyrheljörg) ležící zcela přesně na severním pólu planety uprostřed celého pohoří. Rozlehlé pohoří postupně přechází v náhorní plošiny a nížiny, na nichž vzniklo lidské osídlení. Nejvýznamnější z nich je Kaelanská pánev, rozlehlá oblast protkaná spoustou řek a jezer nacházející se okolo 1 000 m nad hladinou oceánu, Ta je od sousedních nížin oddělena úzkým pásem vysokých hor zvaným Hraniční hory, se kterým tvoří území lidského království Kaela Akexi.

Kontinent se člení na několik oblastí:

 • Dračí hory jsou zdaleka nejvyšším a nejrozlehlejším pohořím na planetě.
  • Ajkelova hora, více než 100 km vysoká umělá hora lva Ajkela
  • Ajkelův kruh je kruhová oblast okolo Ajkelovy hory, vznikla následkem tíhy Ajkelovy hory působící na podloží. Je tvořena soustřednými kružnicemi z horských štítů okolo Ajkelovy hory.
  • Velké hory jsou původním horským masivem Dračích hor. Ajkelova hora byla původně usazena na jejich okraji.
 • Lví hory
 • Kaelanská pánev je rozsáhlou oblastí v nadmořských výškách okolo 1000 m protkanou hustým systémem potoků, řek a jezer porostlou hustými lesy. Nachází se zde nejstarší pralesy a velká většina všech nerostných surovin planety.
  • Hraniční hory jsou úzkým pásem hor oddělujícím Kaelanskou pánev od Velkých nížin.
 • Velké nížiny jsou relativně rovinatou plochou pozvolna stoupající z mořské hladiny až do výšky okolo 600 m nad mořem na úpatí Hraničních hor. Velké nížiny zabírají téměř půl kontinentu a jsou rozděleny na větší a menší část Římským zálivem vytvořeným tokem Tyrhelie, největší řeky na planetě.
  • K větší, východní části, připadá ještě Mrtvý poloostrov, poměrně velké území ohraničené vysokými pobřežními horami nevyjasněného původu. Jejich pozdější umělé zvýšení zapříčinilo přeměnu prostředí poloostrova na poušť, podle čeho byl také pojmenován.

Podrobněji o celém kontinentu Stórjörð na stránce Stórjörð.

Svartáljörð

Menší kontinent, Svartáljörð, se nachází na druhé polokouli. Svartáljörð je rovinatější, menší pohoří jsou rovnoměrně roztroušena po celé ploše. Nejvyšším bodem je hora Nak'ul (4553 m) ležící 37 km od jižního pólu planety.


Podrobněji o tomto kontinentu na stránce Svartáljörð.

Griðarstaður

Ostrov Griðarstaður je po obou kontinentech největším kusem pevniny na Akelii, zabírá téměř 120 000 km2. Nachází se přibližně 2500 km od kaelanského pobřeží hned pod akelianským severním polárním kruhem. Draci zde měli vystavěné sídlo, ale ostrov opustili poté, co na něm vylovili všechnu zvěř a spálili veškeré stromy. Ostrov tak zůstal pustý po tisíce let, než se sem znovu vrátil život a později sem přišli také další obyvatelé.

Podrobněji o tomto ostrově na stránce Griðarstaður.

Okolí

Akelie disponuje výrazným prstencem z přirozených i umělých objektů, jejichž zformování do většího tělesa brání gravitace dvou měsíců nazvaných Thaswllyn a Beltene, která je kromě toho brzdí - cokoliv na oběžné dráze planety na ni dříve nebo později spadne, což zjistili i nadpřirození lvi při svých pokusech o stavbu vesmírné stanice - i když byly iontové motory stabilizující jejich stanice na oběžné dráze spolehlivé, nakonec tyto projekty opustili a stálou základnu raději vybudovali na měsíci Thaswllyn, jelikož vzhledem k výkonům jejich vesmírných lodí stanici napůli cesty nepotřebovali. O několik tisíciletí později totéž zjistili i Kaelané - jejich vesmírná stanice Fyrstgeimstöð‎ byla později přesunuta do místa, které kdysi pro svou stanici používali i lvi - do libračního bodu celé soustavy Akelie-Thaswllyn-Beltene, kde je udržována pomocí motorů přilétajících vesmírných plavidel.

Související stránky