Alexandr (arcimág)

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kiilimagë Alexandera (jindy Arcimág Alexandr) je jednou z postav vystupujících v díle Země velkého lva.

Charakteristika

Alexandr se chová a ve své výchozí podobě až na pár detailů vypadá jako typický lví lvoelf. Jako kterýkoliv jiný arcimág i on dokáže změnit svou podobu, přičemž má hned čtyři přirozené podoby.

Je klidný, tichý, zádumčivý a samotářský. Povětšinou se zabývá rozličným zkoumáním všeho možného, podobně jako ostatní arcimágové. Společnost příliš nevyhledává. Ve svém okolí lidi ani nikoho jiného (kromě svých přátel) příliš netoleruje. Jeho hlasitý hluboký démonický hlas je slyšet pouze málokdy.

Ke svým přátelům je přes to všechno přívětivý a přátelský, místy dokonce veselý. Ve společnosti jiných jedná chladně a vypočítavě, na fyzický nebo jakýkoliv útok reaguje vždy přiměřeně.

Nápadné je také to, že ať už komunikuje v jakémkoliv jazyce, vždy dodržuje správnou výslovnost/pravopis a gramatiku. Dovede napodobit i přízvuky, ale moc často toho nevyužívá.

Specializuje se hlavně na magii, technologie a boj, při němž nebyl nikdy poražen. Díky tisícům let rozvíjení svých znalostí a dovedností a lvoelfím darem neztrácet časem nevyužívané znalosti, dovednosti či vzpomínky jen málokdy dojde k situaci, že něco neví nebo neumí. Tehdy využívá svého telepatického spojení s Ajkelovou horou, stejně jako akelianští lvi, díky čemuž má (přinejmenším teoreticky) přístup i ke znalostem samotného Ajkela.

Lvoelfí podoba

Lvoelfí podoba je Alexandrovou výchozí, tedy nepřirozenější podobou. Jedině v této podobě může přežít i bez magické energie. Tuto podobu má také nejraději, a tak ji využívá kdykoliv je to možné.

Ve své výchozí podobě se Alexandr od většiny lvích lvoelfů odlišuje tím, že jeho tělo není zcela pokryto srstí a jeho hlava má blíže k elfí než ke lví. Díky tomu dokáže používat lví i elfí jazyk s menšími obtížemi.

Je něco přes čtyři metry vysoký, velmi mohutné svalnaté postavy, s hmotností okolo čtyř tun. Kromě extrémních tělesných proporcí je na něm nápadný kontrast téměř nepřirozeně bílé kůže a černých vlasů. Na jeho elfí tváři jsou výrazné hlavně ještěří oči a z dlouhých vousů na bradě spletená dvojice copánků dlouhých asi 20 cm. Kromě vousů tvořících tyto copánky a obočí je jeho obličej prost dalšího ochlupení. Obraz doplňuje hustý závoj dlouhých, rovných, leskle černých vlasů sahajících k pasu, z nějž kromě širokých ramen vyčuhují také elfí špičaté uši. Pro určité příležitosti však kouzlem barvu svých vlasů a vousů mění.

Jelikož ho Rghaar vyrobil bez šatů, dlouhou dobu chodil nahý - k činnostem jako úklid Rghaarovy pracovní plochy nebo mytí oken jeho domu ostatně šaty nepotřeboval. To se změnilo až poté, co Alexandra začal Rghaar posílat i ven z domu a ve městě na něj zírali všichni elfové, především elfky, z nichž některé se dokonce snažily Rghaara přemluvit, aby jim svého pomocníka půjčil. Proto začal nosit nejprve běžné oděvy elfů, než se dostal k verzi, se kterou byl sám spokojen. Od té doby nosí krátké černé kalhoty, ke kterým podle místa pobytu a ročního období přidá dlouhý černý plášť s takřka vždy staženou kapucí a někdy i černé triko bez rukávů nebo tuniku. U pasu nosí jednoruční lví magický meč s hartou nazvaný Rghaar jako památku na svého stvořitele a malou lahvičku s tekutým výtažkem z byliny Amidanja. To doplňují vysoké kožené boty s ukrytou pochvou, ve které nosí dýku. Na krku někdy nosí ochranný amulet mající podobu pentagramu s drakem a lvem. Očekává-li boj s větším počtem protivníků, obléká brnění vyrobené trpasličími kováři z girunamu. Ačkoliv poskytuje výbornou ochranu, prakticky neomezuje v pohybu. Jedinou nevýhodou tohoto brnění je značná hmotnost (přes 500 kg), to ale Alexandra díky jeho obrovské fyzické síle a propracovanosti brnění takřka neomezuje. Díky magickým schopnostem navíc ono brnění ani nepotřebuje, používá ho víceméně pro jistotu. Také ho obléká vždy, když jde za trpaslíky, čímž jim prokazuje vděčnost. Kromě zmíněných šatů, případně tohoto brnění, v této své podobě žádné jiné šaty nenosí.

Druhá lvoelfí podoba

Ke své druhé lvoelfí podobě přišel Alexandr poté, co ho Ajkel sloučil s jeho stvořitelem, nadpřirozeným lvem Rghaarem. Od výchozí podoby se tato jeho přirozená podoba liší tím, že v ní vypadá jako takřka kterýkoliv jiný lví lvoelf, tedy celé jeho tělo je pokryto srstí a má hlavu jako lev, ne nepřekvapivě se zcela stejnou tváří, jakou míval ve svých nejlepších letech Rghaar. Kromě toho je tato podoba zcela stejná a Alexandr v ní může používat i stejné oděvy, jakkoliv v této podobě chodívá oblečen zcela stejně jako ostatní lví lvoelfové. Tuto podobu ovšem používá spíše zřídka.

Lví podoba

Ve své lví podobě je Alexandr přesnou kopií svého stvořitele, tedy zlatý lev, jehož srst má zbarvení typické pro magické lvy. Ve srovnání s běžným přirozeným lvem je tak Alexandr až přehnaně mohutný a svalnatý, ačkoliv to druhé zdárně maskují nemalé vrstvy podkožního tuku. Mezi lvy v Arkanwloxu patří mezi drobnější, avšak nerad lvy provokuje a tak tuto podobu využívá jen velmi zřídka.

Elfí podoba

V této podobě se Alexandr nejčastěji vydává za nakaura, jelikož právě jim je nejpodobnější. Je i na nakaurské poměry vysoké mohutné postavy, má dlouhé zrzavé vlasy a špičaté uši. Od nakaurů se liší především jemnějšími rysy tváře. Sami nakaurové o jeho podobě ví, a tak se může bez potíží pohybovat po jejich Qwanvarské říši, jako kdyby byl jedním z nich, proto tuto podobu využívá při většině svých cest do jejich říše. Sami nakaurové mu přitom navrhli vydávat se za nakaura a dokonce mu darovali i nakaurský oděv, který je také kromě jeho výchozích šatů jediným, který v této podobě nosí. Přesto tuto podobu využívá spíše občas, obvykle když ho nakaurové požádají, aby nějaký čas vystupoval jako jeden z nich - takto po určitou dobu postupně vládl některým prefekturám nakaurské říše.

Život

Alexandr byl jedním z lvoelfů vytvořených arcimágem Rghaarem, původně pro Elgorana, Ajkelova bratra a zástupce v Arkanwloxu, jehož posel se spletl a namísto pěti lvoelfů tak Rghaar stvořil šest. Zatímco čtyři z nich měli být obyčejní, dva z nich měli představovat vrchol lvoelfů. Oproti jiným byli ještě mnohem silnější a rychlejší, inteligentnější, schopni ovládat magii a rozmnožovat se, což vůbec nebylo obvyklé. Elgoran však takového speciálního lvoelfa chtěl pouze jednoho, a Alexandr tak zůstal Rghaarovi.

Namísto toho, aby ho coby přebytečného zabil, daroval jinému lvu či se jej jinak zbavil, Rghaar se rozhodl přetvořit jej na svého pomocníka, který by mu pomohl s výzkumem a prováděl za něj všechno, co by jeho samotného zdržovalo od práce. I proto mu postupně předal všechny své znalosti a dovednosti. Když byl Rghaar zavražděn jiným nadpřirozeným lvem (nejspíše dohra nějakého sporu z dob největší slávy města Rgharuarna), jeho pomocník mohl výzkum dokončit. Poté mu netrvalo dlouho zjistit, kdo Rghaara zabil a oznámil to Elgoranovi. Ajkelův bratr mu z bezpečnostních důvodů doporučil odchod z města, neboť Alexandr nebyl tak mocný jako Rghaar a několik arcimágů jej nemělo zrovna v oblibě. Navíc, mezi jeho povinnosti patřilo také chránit svého stvořitele, přičemž jednou zabil dva přirozené lvy, což mu na oblíbenosti zrovna nepřidalo. Lvi z Arkanwloxu mu odpustili až po nějaké době.

Po opuštění města Alexandr žil v lesích Tyrheljörgu, kde se dále zdokonaloval. Při studiu pomocí Rghaarovy harty v meči musel často odrážet útoky elfů, kteří pomocí něj chtěli získat tajemství jeho stvořitele. Když proti němu poslali celou armádu, do situace se vložil Ajkel. Připomněl elfům, že jedním z pravidel jeho hory je mír a Alexandra pro jistotu odvedl pryč. Během krátkého pobytu v Ajkelově domě se s většinou jeho obyvatel spřátelil. Po čase Alexandr usoudil, že na Ajkelově hoře pro něj není místo a vydal se jinam. Po kontaktu s tvrdou realitou zaostalé civilizace mimo Tyrheljörg se rozhodl odejít na jiný svět. Do portálu zadal požadavek na náhodnou destinaci a síť jej poslala na Midgard.

Na Midgardu se Alexandr rychle zorientoval. Coby nesmrtelný pravidelně měnil identitu i podobu, a tak se projevil jako celá řada různých osob po celém světě. Byl keltským druidem, vikingským válečníkem, inckým bojovníkem z Machu Picchu, japonským samurajem, pastevcem v jihosibiřských stepích, mečířem z Damašku a spoustou dalšího. Jednu dobu byl zaměstnaný jako programátor u IBM. Později se usadil v lesích střední Evropy poblíž portálu v domě ve větvích uhynulého akelianského stromu lakau, jednoho ze dvou stromů toho druhu na Midgardu. Tam také postupně potkal své přátele, ať už šlo o midgarďany nebo akeliany. Protože znal tzv. prokletí nesmrtelných, udělal nesmrtelnými také je, čímž byl položen základ pro vznik Kovářského hradu.

Po nějaké době Ajkel pozval Alexandra zpět na Akelii. Ten si s Ajkelovým svolením vzal s sebou i své přátele a celý Kovářský hrad. Zatímco Alexandr na Ajkelově hoře zkoumal vesmírnou loď Desdemonia, magická entita loď řídící se do něj zamilovala. Toho si Ajkel všiml a jinak nevyužívanou loď Alexandrovi a jeho přátelům propůjčil na neurčito. Začali působit jako jeho pomocníci.

Ani to netrvalo dlouho. Ajkel je požádal o dohled nad akelianskou kolonií na planetě Vielai, kam přesídlili. Zde žili poměrně klidně až do útoku lvů z Arkanwloxu 44. Lughnasadu 7621 AL, kteří se obávali možného vlivu společenství na Ajkela. Koloniální vojsko snažící se je ochránit lvi bez obtíží rozprášili a než stačili připravit alespoň jednu ze svých lodí k odletu, byla proražena i jejich ochrana. Arcimágové z řad zlatých lvů s lodí třídy Isaiah zničili obě lodě, přičemž zemřeli téměř všichni členové společenstva. Poslední přežil Alexandr. V záchvatu zuřivosti v bitvě mnoho zabil mnoho lvů, lvoelfů i draků (odhadem až čtvrtinu všech útočníků), avšak proti zlatým lvům a jejich lodi byly jeho naděje prakticky zanedbatelné. Naposledy stihl ještě pomocí přetížení energetického zdroje a aktivace zbytků autodestrukčního systému ve vraku zničené lodi Desdemonia způsobit velký výbuch (síla cca. 10 000 MT), který bitvu ukončil. Celá kolonie Aiaa byla tímto výbuchem zničena a planeta Vielai se na nějakou dobu stala pro akeliany neobyvatelnou. Z útočícího vojska přežilo pouze několik lvů, kteří celý útok zorganizovali, a několik, kteří utekli poté, co viděli, s jakou lehkostí je Alexandr na začátku bitvy zabíjel.

Za celou dobu bylo toto podruhé, kdy se Ajkel rozzuřil na lvy. Organizátory útoku osobně umučil k smrti, všechny ostatní, kteří se na útoku podíleli a přežili výbuch, buďto roztrhal na kusy nebo potrestal potupným čištěním ulic Arkanwloxu v lidských šatech. V reakci na útok se Elgoran, Ajkelův bratr a zástupce v Arkanwloxu, (byť neúspěšně) vzdal svého úřadu. Někteří lvi nevěřili, že by jediný lvoelf mohl sám pobít tolik protivníků, tudíž se nějakou dobu objevovaly spekulace, že Alexandra nějak podporoval Ajkel.

I přes tento neúspěch Alexandra lvi uctívají coby mocného a statečného mága a válečníka. Napsali o něm mnoho knih, včetně vymyšlených příběhů, ve kterých hrál hlavní roli. Většina lvů jej má spíše v oblibě. Coby avatar dlouho odmítal být znovu oživen, byť si to mnozí lvi přáli. Jeho názor změnil až Ajkel, když ho i s celým jeho společenstvím oživil a při příležitosti přestavby lvího města Arkanwlox začlenil do nové verze města i jejich sídlo zvané Kovářský hrad.

Aby dodal Alexandrovi i celému společenstvu více vážnosti mezi obyvateli města, Ajkel vzal Alexandra a mysl jeho stvořitele Rghaara, a obě bytosti sloučil do jedné, což i přes Rghaarův výslovný souhlas vyvolalo spíše kontroverze stejně jako Ajkelův příkaz přidat Alexandra/Rghaara ke stálým rádcům Rady Tyrheljörgu. Celé společenství se původně shodlo na tom, že po událostech na Vielai bude lepší se před zbytkem města raději uzavřít a brána jejich sídla měla zůstat navždy uzamčena, ale tak jako nadpřirození lvi museli z vůle Ajkela strpět nastěhování ostatních ras do Arkanwloxu, i Alexandr se se svým spolkem musel z vůle Ajkela účastnit událostí ve městě. Po čase si Kovářský hrad získal mezi nadpřirozenými lvy i jinými obyvateli Arkanwloxu dobré jméno a nejen Alexandr se stal jedním z vážených obyvatel města, Alexandr se spřátelil dokonce i se zlatým lvem Rhaaxem, který jiné bytosti než lvy běžně zrovna v oblibě neměl. Díky úkolům vykonávaným pro Radu Tyrheljörgu se s ním i jinými Kováři spřátelili i mnozí nakaurové.

Rodina

Alexandr zpočátku žádné příbuzné neměl, tedy kromě stvořitele Rghaara. Po spoustách drobných avantýr s lidskými i elfími ženami na Midgardu, Akelii i dalších světech, z nichž vzešly stovky nebo tisíce přímých potomků navázal již řadu století dlouhý vztah se vznešenou elfkou Kateřinou, z něhož vzešlo pětatřicet dcer a šestadvacet synů. Jako větší rodinu lze ale chápat celé jeho společenství žijící na Kovářském hradě. Tu a tam se objevují spekulace, že by Alexandr mohl být otcem nakaurského vůdce Arnra, nebo že se Alexandrovými geny mohl inspirovat lev Azareus při úpravách ještě nenarozeného kaelanského krále Alrekra Hromovládce. Pravdivá odpověď na obě otázky je jedním z mnoha tajemství nadpřirozeného města Arkanwlox.

Přátelé

Rghaar

Jeho nedílnou součástí a nejdůležitějším předmětem je jedenapůlruční lví magický meč s hartou nazvaný Rghaar. Původně patřil jeho stvořiteli, po jeho smrti přešlo vlastnictví meče na Alexandra, který byl s mečem sloučen podobně jako předtím Rghaar, přičemž Rghaarovo vědomí v meči bylo i tak zachováno. Kromě oblečení a lahvičky s výtažkem z Amidanji je tento meč tím jediným, co si vzal s sebou při odchodu z Arkanwloxu. Podobně jako nadpřirození lvi, i Alexandr svůj meč většinou schovává v sobě samém, a toto naučil i všechny své přátele z Kovářského hradu.

Význam

Zajímavosti

 • Na vyobrazeních společenstva téměř komicky vyčnívá - ostatní členové tohoto společenství nejsou vysocí více než dva a půl metru. On má také přes dva metry, ale na šířku v ramenou, na výšku mu ostatní (s vyjímkou lva Azarea sahají sotva po břicho. I proto ostatní vypadají jako jeho děti. Ještě komičtěji pak působí srovnání s trpaslíky.
 • Kromě poslední bitvy na Vielai za svůj život zabil přes 10 000 bytostí (převážně lidí), byť je spíš pacifistou.
 • Kaelané ho vyobrazili spolu s jeho družkou a Ajkelem na podobizně ve svatyni na palubě vesmírné stanice Fyrstgeimstöð.
 • Vzhledem k tomu, kde všude se objevil, má spoustu jmen:
  • Kiilimagë Alexandera (jeho hlavní jméno) / Arcimág Alexandr
  • Aleksanteri Finislaana Hergaelan (pod tímto jménem působil na Midgardu v období rozvoje počítačů)
  • Alexandr Záleský, Alexandr Hergaelan, Alessanderius Paetis (několik z jeho četných midgardských jmen)
  • Aerwllyn, Pán přírody (takto se zapsal do legend obyvatel Kaely Akexi)
  • ... a spousta dalších

Alexandr Záleský

Arcimág Alexandr je založen na skutečné osobnosti - Alexandru Záleském a i přes příběhové úpravy se mu stále velmi výrazně podobá. V sérii se vyskytují i příběhy ze života skutečného Alexandra Záleského, kde vystupuje namísto něj. Jeho pověstná obrovská fyzická síla (stejně jako jiné vlastnosti, jako např. inteligence, moudrost a znalosti) ne odkazuje na řeckého Hérakla, podobné vlastnosti měl skutečný Alexandr.

Na základě popisu a náčrtků meče Rghaar vyrobili v jednom nejmenovaném českém uměleckém kovářství jeho kopii zvanou Yggdrasil, která se liší pouze vzhledem (oproti Rghaaru má na čepeli zlatý nápis vysázený runami). Tato kopie byla využita při natáčení nekrologu Alexandra Záleského, jednoho ze zakladatelů onoho kovářství. Tímto kovářstvím je inspirován Kovářský hrad.

Mimo lvoelfího arcimága bylo Alexandrem Záleským inspirováno i několik dalších postav, mj. Ajkel, Alrekr Luciusson a Thor Carlsson.

Související články