Arnþórr

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Arnþórr Ničitel (plným jménem Arnþórr Hallgrímur Alríkursson) byl králem Kaely Akexi. Jako vládce pokračoval v linii nastavené svým otcem, jeho úkolem v dlouhodobém plánu byla stabilizace vztahů s ostatními zeměmi. Protože okolní země vesměs požadovaly hlavně územní ústupky jako odškodnění za likvidaci svých špionů, Arnþórrovi nezbylo než na časté provokace reagovat a jeden z větších nájezdů cizího vojska eskalovat vyhlášením války sousední Selliath. Jakkoliv byla tato válka zničující pro všechny zúčastněné země, zapříčinila nebývalý rozvoj techniky a obchodu. Po drtivém vítězství, kdy kaelanská vojska rozprášila vojsko a vyplenila hlavní město Selliath, se těžiště obchodu přesunulo ke Kaelanům. Na několik dalších generací se Selliath stala kaelanským protektorátem. Začátek jeho vlády byl provázen obtížemi, jelikož mnoho vévodů považovalo za mnohem vhodnějšího vládce Arnþórrova bratra Alrekra Ásgrímura, který byl celosvětově uznávaným mágem a proslul také svou nesmrtelností, která však byla zároveň důvodem, proč svým synům již v té době legendární Alrekr Hromovládce obě role rozdělil právě takto. Arnþórr si respekt a oddanost vévodských rodů vysloužil teprve díky zvládání okupace císařství, v čemž mu slavný bratr v čele elitního rytířského řádu Ljósariddar vydatně pomáhal.

Král se také rozhodl některé z moderních vymožeností Velkého trojúhelníku přinést i do ostatních částí Města tří hradů. Proto dal pokyn k elektrifikaci města a vybudování elektrického osvětlení. O něco později nechal rozvést také síť pro telefony a první kaelanské domácí počítače. K tomu také nechal postavit na okraji Železné čtvrti tepelnou elektrárnu spalující městský odpad (který se po spálení dal použít k hnojení). Později se k ní přidal ještě energetický zdroj, který Velkému trojúhelníku darovali lvi, vakuový generátor z jedné z verzí vesmírných lodí třídy Achaikharan. Bouřlivý a překotný technologický pokrok způsobený přelomovými objevy učiněnými za války dále posiloval kaelanskou moc.

Nejen tím dokázal kaelanskou technologickou převahu, neboť v Selliath teprve opatrně začínali s parním pohonem a ostatní lidské země byly pozadu ještě více. K zajištění surovinové soběstačnosti mu pomohl i Alrekrem nařízený průzkum celého území země k odhalení a zmapování nerostného bohatství. Zkušenosti s těžbou měli (výměnou za dávky proslulého kaelanského piva) poskytnout trpaslíci, jejichž doly hrály v kaelanské ekonomice roli důležité surovinové základny, hlavně v těžbě uranové rudy, pro rodící se kaelanskou jadernou energetiku.

Na pohled se Arnþórr příliš nelišil od svého otce, snad jen zravou barvou vlasů, ani od bratra, který byl jen o něco málo větší. Protože díky křížení svých předků s elfy už byl více elf než člověk, za manželku si vybral elfku Agathu, se kterou splodil 28 synů a 42 dcer. Díky velkém počtu královských potomků mezi obyvateli města byly zašpičatělé uši již brzy typickým znamením Kaelanů. Proti nelidskosti příslušníků královského rodu začali protestovat vévodové, a tak Arnþórra po jeho smrti stářím ve věku 89 akelianských let na kaelanském trůnu nahradil jeho syn Finnbjörn, který vzešel z krátkého vztahu krále s jednou z dvorních služek předtím, než se oženil s Agathou. Arnþórrovi oficiální synové a dcery se pak uplatnili hlavně v Ljósariddar nebo v Grandalgharasu ve službách i vztazích druhé větve královského rodu.

Související stránky