Arnar Július Ingolfursson

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Arnar Július Ingolfursson byl odborníkem na umělou inteligenci a jedním z výzkumníků Askaridarova královského vzdělávacího institutu ve Městě tří hradů v Kaele Akexi.

Jednoho dne byl rytíři z kaelanského řádu Ljósariddar požádán o spolupráci při výpravě do Qwanvarské říše, aby prostudoval počítačový systém používaný nakaury. V přestrojení za techniky místní odnože kaelanského koncernu Björntec se pod záminkou přidávání nových připojení systému ke qwanvarské síti Aethernet dostali do systému a získali o něm požadované informace, zatímco se jim podařilo i splnit krycí úkol, takže si nakaurové ničeho nevšimli.

Ingolfursson se po návratu do vlasti rozhodl, že je nutné vymanit qwanvarské národy z nakaurské nadvlády a několikrát marně žádal královskou radu, aby královské vojsko donutilo nakaury vzdát se vlády nad lidmi. Něco takového však pro krále a jeho spolupracovníky nepřipadalo v úvahu, jelikož neexistoval důvod, proč by se Kaelané vůbec měli do vnitřních záležitostí říše nějak plést, nadto by podle pravidelně prováděných krizových analýz nebyla Kaela Akexi pro nakaury žádným soupeřem, pokud by se za ni nepostavili nadpřirození lvi, kteří jako jednu z podmínek ochrany striktně definovali, že původcem útoku nesmí být Kaelané.

S tím se Ingolfursson nehodlal smířit a když mu bylo jasné, že svou vlast k vyhlášení války proti nakaurům nepřesvědčí, naboural se do nakaurského systému a podstrčil nakaurům obsluhujícím obranný systém říše falešné informace, které v nich měly vyvolat přesvědčení, že je proti nim veden společný útok Kaely Akexi, Selliath a Novymiru. Spoléhal, že nakaurové provedou protiútok, kterým donutí svou vlast a její znepřátelené sousedy bojovat s nakaury a sesadit, nebo ještě lépe vyhladit je. K tomu ovlivňoval i funkčnost jiných nakaurských systémů, čímž přímo způsobil řadu havárií, při kterých ale namísto nakaurů zemřely stovky lidí. K jeho překvapení ale nakaurové, kterým bylo jasné, že právě tyto tři země se sotva mohly spojit k čemukoliv, na domnělý útok nereagovali, a tak se rozhodl proniknout i do jejich zbraňových systémů a zaútočit na svou vlastní zemi sám. To už si ale nakaurové jeho činnosti všimli a přerušili všechna spojení mezi svou říší a Kaelou Akexi a vyslali svou delegaci k jejímu králi.

V té době už ale Ingolfurssona zatkli kaelanští vojáci a král ho za chystaný útok nakaurskými zbraněmi proti Kaele Akexi odsoudil k trestu smrti předhozením lvu. Nadpřirozený lev Azareus, který měl trest vykonat, byl ale rozespalý a tak se Ingolfursson dožil příletu nakaurské lodi. Nakaurové přijali králem nabízené vysvětlení a požadovali vydání viníka, kterého chtěli sežrat zaživa sami. Nakonec se spokojili s omluvou od krále a možností Ingolfurssonově smrti alespoň osobně přihlížet. Dostalo se jim také příležitosti ho těsně před tím chvíli o samotě vyslýchat, než ho lev sežral. Nakaurům tak zůstala pouze jeho ve směsi vlastní krve a lvích slin obalená hlava.

Krátce po incidentu se nakaurští vládcové s kaelanským králem domluvili na zřízení horké linky, kterou se mohli kdykoliv spojit. To mělo zajistit, aby příští podobný incident nezpůsobil válku. Nakaurové také za pomoci Azarea zásadně vylepšili zabezpečení svých systémů.

Ingolfursson se zapsal do kaelanské a qwanvarské historie, i když poněkud jinak, než zamýšlel, jako první kaelanský vlastizrádce a jako největší akelianský terorista všech dob. Svým činem zastínil dokonce i selliathského vrchního vojenského velitele Quelgaru Chetekina Sargase.

Související stránky