Askaridar

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Askaridar (plným jménem Askaridar Björn Þorgrimsson) byl králem Kaely Akexi.

Tato stránka pojednává o lidském králi. O stejnojmenné vesmírné lodi nadpřirozených lvů informuje stránka Askaridar (vesmírná loď).

Na trůn nastoupil poté, co jeho otec Thorgrim zemřel při nehodě - při nízkém přeletu draka se jeho kůň splašil a oba spadli ze srázu. Askaridar, který ještě neměl vůbec ponětí o směřování země, pouze pokračoval v jeho nedokončených plánech. Setkával se s odporem, neboť byl v době svého nástupu na trůn ještě dítě. Měl však talent, a tak si velmi rychle získal respekt vévodů. Získané zkušenosti mu pak pomáhaly s rozvojem země.

Své cíle stihl i velmi podrobně sepsat, ale než jich stihl podstatnější část zrealizovat, na královský hrad vtrhl i se svou dračí letkou nechvalně proslulý mág Kirke. Zatímco draci se soustředili na terorizování obyvatel a likvidaci královských vojsk, mág různými kouzly zotročil krále a rozkradl značnou část královského zlata. Zoufalý Askaridar spoléhal na pomoc vévodů, ale ti ho nechali mágovi na pospas.

Kirke krále věznil, pouze králův bratr Kornelius unikal jeho pozornosti, a tak se mu povedlo dostat žádosti o pomoc na mnohé strany. Trpaslíci, tradiční spojenci Kaelanů, žádné pomoci schopni nebyli, Kornelius se svými posly uspěl až u nadpřirozených lvů. Na jeho výzvu zareagoval lev Azareus, který už při první návštěvě zabil otrokářského mága a našel větší část jeho pokladu. Askaridar, jakkoliv neměl lvy rád a ke všemu nadpřirozenému měl stejně jako většina Kaelanů silnou nedůvěru, ochotně přijal lva na královském dvoře a listinou následně rozeslanou všem vévodům ho prohlásil za svého dvorního čaroděje. Svým zdánlivě zoufalým rozhodnutím a podpisem listiny téměř nevědomky dal základ spojenectví Kaelanů a nadpřirozených lvů, které předtím téměř nikdo z lidí ani nadpřirozených včetně samotného Azarea nepovažoval za možné. Nadpřirození lvi po něm proto pojmenovali jednu ze svých vesmírných lodí, kterou použili na ochranu království v průběhu Galaktické války.

Pro krále samotného už ale bylo pozdě, jeho podlomené zdraví se nezlepšilo a většinu času strávil ironicky v blízkosti lva, jehož opatrně sestavená kouzla alespoň tišila bolest. Po několika málo dnech trávil většinu času opřený o ležícího lva, a v této pozici také zanedlouho zemřel na následky Kirkeho tyranie.

I přes Kirkeho vliv se Askaridarovi povedlo učinit několik velmi zásadních změn. Upravil Úmluvu meče (kaelanskou obdobu ústavy) a podařilo se mu přimět k jejímu opětovnému podpisu a přísaze všechny vévody. Nová verze zcela jednoznačně definovala hierarchii vlády i základní práva a povinnosti vévodů mezi sebou navzájem i mezi nimi a králem, stejně jako status krále samého. Pro lid nová úmluva znamenala hlavně méně sporů mezi vévody a jejich rychlejší řešení, takže odpadly předtím časté lokální ozbrojené konflikty. Askaridar se historicky proslavil hlavně rozvojem Města tří hradů a založením vzdělávacího institutu, nejstarší a časem nejvěhlasnější lidské školy celé Akelie. Mimo vzdělávání měl institut také sloužit jako základna výzkumu a technického vývoje, neboť Askaridar věřil, že jednoho dne budou Kaelané potřebovat magii i komplikované technologie, které si on sám ani nedovedl představit nebo je považoval za magii. Také proto už v zakládací listině počítal s postupným rozdělováním oborů s pokrokem poznání a dokonce nepřímo pamatoval i na možnost, že by se v budoucnu mohli učenci institutu zabývat i magií, jeho lidem tehdy považovanou za temné a zlé umění zrádných a zlých elfů a mocných a strašlivých nadpřirozených lvů. Pečlivě vypracovanou zakládací listinu (která měla i se všemi přílohami a dodatky spíše podobu velké knihy) ovšem vydal až po jeho smrti jeho bratr a nástupce Kornelius, který nechal institut pojmenovat po Askaridarovi.

Související stránky