Askaridar (vesmírná loď)

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka pojednává o vesmírné lodi. O lidském králi informuje stránka Askaridar.

Askaridar je vesmírná loď postavená nadpřirozenými lvy. Vznikla úpravou jejich vesmírných lodí třídy třídy Achaikharan jako prototyp pro pozdější lodě třídy Saikara, které nadpřirození lvi vyvíjeli pro své lidské spojence z Kaely Akexi v průběhu příprav na Galaktickou válku. I proto ji nazvali symbolicky po kaelanském králi Askaridarovi, který přijetím nadpřirozeného lva Azarea na svůj dvůr začal jako první lidský vládce vůbec oficiální spolupráci mezi lidmi a lvy.

Svými schopnostmi tato loď nijak nezaostávala za svými předlohami, byla však jednodušší na výrobu i ovládání, takže ji mohli používat i lidé a mělo být možné vyrábět ji rychleji. Jakkoliv byli Kaelané po vědeckotechnické stránce zdaleka nejvyspělejším lidským národem na Akelii, výroba těchto lodí byla stále zcela mimo jejich tehdejší možnosti, proto ji lvi dále zjednodušili až do podoby, ze které vzešly vesmírné lodě třídy Saikara.

V průběhu války měla loď smíšenou posádku lvů, elfů a Kaelanů, avšak namísto přímého nasazení byla určena k ochraně vesnice Kornheim, ve které byla jedna ze základem kaelanského rytířského řádu Ritus Lucius, takže se po celou dobu vznášela nad dnem údolí a svým ochranným polem kryla vesnici a okolní pole. Díky vzhledu, který spojoval prvky lví a kaelanské kultury, bylo vyobrazení této lodě vznášející se v údolí nad vesnicí s hradem jedním z nejčastějších obrazů zpráv, jimiž kaelanské zpravodajství informovalo lid o spolupráci jejich země s nadpřirozenými lvy. Pro ty byla tato loď také novinkou, neboť se vzhledem svých vesmírných lodí lvi nikdy moc dalece nezabývali, kdežto u Askaridara nejenže pečlivě ladili celkový design, ale dokonce ozdobili trup velkými nápisy v Kaelanštině. Mimo jiné i díky tomu se do té doby naprosto neznámá vesnice v odlehlé části království, kde většina obyvatel ještě považovala za hlavní město Grandalgharas, přestože hlavním městem bylo již staletí Město tří hradů, stala jedním z nejznámnějších míst země.

Související stránky