Atlantida (Ajkelova hora)

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Atlantis (také Atlantida) je zendalské město, do nějž byla soustředěna drtivá většina zendalského vědeckého výzkumu, i proto představovalo archiv jejich znalostí, kultury a historie. Město bylo založeno a po celou svou historii i vedeno jedinci, kteří věřili myšlence, že největším pokladem jsou znalosti a poznání. Ostatním zendalům atlantský výzkum přinášel značný praktický užitek, a tak byla Atlantida oddělena od běžných zendalských struktur vlády, aby případný tlak na jednu oblast výzkumu nemohl zpomalit ostatní.

Město bylo původně vystavěno na neznámém místě na Midgardu, nicméně po rozdělení celé rasy na dvě části se část obývající Atlantidu dostala do vleklého sporu s nadpřirozenými lvy z planety Akelie, díky kterému byla tato část zendalské rasy téměř vyhlazena. Z Atlantidy se stala válečná kořist nadpřirozených lvů, kteří si město po patřičném prozkoumání přesunuli na Ajkelovu horu a umístili ho doprostřed Atlantského jezera, na dohled od svého města Arkanwloxu, které samo o sobě představovalo lví ekvivalent Atlantidy, co se významu týče.

Přeživší zendalové odešli mezi lidi na Midgard a jejich časté zmínky o ztraceném městě se staly bohatým pramenem inspirace pro lidi a jejich kulturu, což vedlo až k vystavění nejednoho stejnojmenného města, některá z nich převzala i původní myšlenku, jiná se opírala pouze o jeho symboliku. O tisíce let později se město pokusili získat zpět zendalové z druhé skupiny, ale po zničující válce s nadpřirozenými lvy od svých požadavků ustoupili.

Město odráží vysokou technickou úroveň svých stavitelů i jejich snahu šetřit zastavěnou plochou - většina budov ve městě je přes kilometr vysoká. Mezi mnohými budovami vedou lávky a mosty spojující také různé plošiny, takže jeho obyvatelé využívali prakticky veškerý prostor, který město zabralo. Svou vyspělou podobou láká dobrodruhy především z řad elfů a lidí. I na to nadpřirození lvi při konzervování města mysleli a tak je vybaveno důmyslným magickým mechanismem, který spolehlivě zničí jakoukoliv bytost mimo nadpřirozených lvů, která by se pokusila do něj vstoupit. Lvi také mohou udělit výjimku jiným bytostem, ale to se stává extrémně zřídka, doposud město navštívil pouze arcimág Alexandr z Kovářského hradu se svým pomocníkem a kaelanský král Alrekr Hromovládce.

Součástí konzervace města je i holografický projektor, který vytváří holografické postavy zendalů, kteří město obývali, takže případný návštěvník města může podle svého uvážení vidět také každodenní život v Atlantidě. Slouží hlavně k výukovým účelům, každý mladý lev ve věku, když už je dostatečně dospělý, aby město pochopil, ale zároveň dost malý, aby prošel jeho chodbami, je sem vzat svými rodiči, aby se seznámil s nebezpečím, kterému lvi kdysi museli čelit.

Související stránky