Axel Thorsen

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Axel (plným jménem Axel Brynjgrímur Thorsson) byl králem Kaely Akexi. Ve studiích na Askaridarově královském vzdělávacím institutu ve Městě tří hradů by nemohl uspět, kdyby mu svými kouzly nepomohl odvěký pomocník a ochránce kaelanských králů, lví mág Azareus. Obyvatele sice uklidnilo, že královské plány počítají i s ne úplně dokonalými potomky, ovšem po smrti Axlova otce měli na nového krále o to kritičtější pohled. Znovu se opakovaly také debaty, jestli už nenadešel čas pro výměnu královského rodu.

Hned na začátku Axel vyhlásil, že chce začít těžit suroviny pro kaelanský průmysl ve vesmíru, hlavně v pásmech malých objektů. To se sice za jeho života ještě nesplnilo, ovšem podařilo se vyslat loď s posádkou hned na dvě planety: Wehau a Seimeri.

Svou popularitu dále zvýšil tím, že na dálnicích zcela zrušil rychlostní omezení (každý úsek byl opatřen pouze informativní tabulkou o rychlosti, na jakou byl navržen). Tím si vysloužil zpočátku velkou kritiku, neboť veterány v původním stavu nebyly schopné dosahovat vysokých rychlostí (na kaelanských silnicích bylo možno potkávat i některé z úplně prvních samohybných vozů) a nové vozy konstruované pro pohodlnou jízdu rychlostí okolo 600 km/h by staršími byly brzděny. Automobil nebo jiný samohybný dopravní prostředek byl pro Kaelany jedním ze symbolů svobody a svoboda byla jednou z věcí, na které si Kaelané zakládali. Proto bylo potřeba vyřešit kolizi svobody používat stará a/nebo pomalá vozidla a svobody jezdit v nových rychlých, čehož bylo dosaženo rozdělením širokých dálnic (které se časem spojily do jednoho lineárního tělesa s železnicí a měly takřka shodnou podobu jako Velký okruh obepínající Zónu) na jízdní pruhy. Různé druhy létajících strojů sice byly dostupné, ale Kaelané měli rádi efektivitu a pozemní vozidla potřebovala pro překonání stejné trasy stejnou rychlostí méně energie. Na druhé straně také měli rádi vozidla s duší, a tak se těšily velké popularitě také veteráni a nejrůznější druhy závodů. K popularitě přispělo také ukotvení práva obyvatel na držení jakýchkoliv ručních zbraní (na velkorážní, jaderné a podobné zbraně bylo zapotřebí zvláštní povolení).

Velkou novinkou byly první pokusy o teleportaci (což se dařilo pouze s jednotlivými atomy). Jinou otázkou bylo cestování časem, neboť ještě před existencí stroje času (cestovat časem uměli ve známém vesmíru pouze nadpřirození lvi) bylo z etických důvodů zakázáno cestovat do minulosti.

Za jeho vlády také proběhl genetický průzkum, který ukázal, že se z Kaelanů prakticky ztratily lidské geny. Výzkum začal jako reakce na četná tvrzení v okolních zemích, že Kaelané nejsou lidé, a výzkumníci z Finnbjörnova královského vzdělávacího institutu se rozhodli tato tvrzení ověřit. Promíchávání s elfy Kaelanům prospělo - statisticky byli Kaelané od dob krále Askaridara (kdy vztahy mezi Kaelany a elfy neexistovaly) po všech ohledech vyvinutější. Průměrný Kaelan za Askaridarovy vlády byl 160 cm vysoký, měl asi 75 kg a za svůj asi 25 akelianských let (~50 pozemských let) dlouhý život přivedl na svět tři potomky a měl jen malé nebo žádné vzdělání. Za vlády Axela Thorsena měl průměrný Kaelan povrchní všeobecné znalosti (zhruba srovnatelné s pozemským gymnáziem) a byl odborníkem v jednom konkrétním oboru (popř. řemeslníkem) a za svůj zhruba 75 akelianských let (~150 pozemských let) dlouhý život přivedl na svět jednoho nebo dva potomky (počet obyvatel Kaely Akexi se v podstatě neměnil a přistěhovalectví prakticky neexistovalo). V dospělosti pak byl okolo 230 cm vysoký a v pozemských podmínkách by se jeho hmotnost pohybovala okolo 160 kg. Mimo to měli Kaelané špičatější uši (podobné elfům) a většina z nich (bez rozdílu pohlaví) vlasy alespoň do půli zad.

Jeho manželkou byla téměřelfka (z 90% elfka, z 10% člověk) Tarja Mäkäräinen, kterou poznal při jedné ze svých cest po zemi. Axel vzhledem silně připomínal svého otce, a tak se mezi svými poddanými snadno ztratil, díky čemuž měl vždy naprostý přehled o reálném životě svých poddaných. V jedné hospodě porazil několik selliathských uprchlíků, kteří přepadli jeho budoucí manželku. Protože přitom zapálili Tarjin vůz, Axel ji vzal s sebou na královský hrad ve městě Grandalgharas (hradů bylo v Kaele Akexi spoustu, ať už ze starších nebo novějších období, na venkově se stavěly stále) a tam zjistil, že byť neoplývá valným vzděláním a pracuje jako stevardka na železnici, má nebývale vysokou inteligenci, která ho zaujala. Navíc se mu líbila její povaha (a v neposlední řadě i vzhled), takže ji na pár dní na hradě ponechal. Brzy se navzájem zakoukali a asi po dvou akelianských letech král představil světu svou manželku.

Svým nástupcem pro případ úmrtí určil svého druhorozeného syna Magnuse, který elitní studia na Askaridarově královském vzdělávacím institutu ve Městě tří hradů dokončil s vyznamenáním a osvědčil se jako starosta Města tří hradů. Mimo něj měl ještě dvanáct synů a patnáct dcer. Zemřel stářím ve věku 88 akelianských let, přibližně rok po smrti své manželky.

Související stránky