Azareus

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Azareus (přezdívaný Černá smrt) byl magickým lvem.

Svou přezdívku si získal svým vzhledem. Jeho srst byla čistě černá a jakkoliv se velikostí, mohutností ani silou nemohl rovnat jiným magickým lvům, z pohledu lidí znajících pouze pozemské lvy byl obrovský, sotva se protáhl dveřmi, kterými jinak projeli dva jezdci na koních vedle sebe. Aby svůj jednobarevný kožich ozvláštnil, měl v hřívě několik kovových korálků, které při chůzi cinkaly. Pokud chtěl překvapit, přišel navíc s obojkem s dlouhými ostrými kovovými hroty, které byly natřené speciální bezbarvou hmotou, která byla pro lvy neškodná, ale velmi jedovatá pro lidi. Stačilo se pouze prstem hrotu dotknout a člověk spolehlivě zemřel do několika hodin. Věnoval se hlavně boji s lidmi a jako spousta dalších i on vymýšlel, jak tyto spory vyřešit jednou provždy i jinak, než vyhlazením lidí, což se neslučovalo se lví zásadou Žít a nechat žít.

V rámci této své činnosti zareagoval na prosby o pomoc od prince Kornelia, bratra kaelanského krále Askaridara, a zbavil je prokletí v podobě panovačného čaroděje Kirkeho, který podle pokynů svého pána, rudého draka Ranetha, království postupně likvidoval. Azareus na žádost umírajícího lidského panovníka přijal kaelanský královský hrad za svůj domov a po jeho smrti pomohl Korneliovi obnovit zašlou slávu království. Aby usnadnil řízení země a dodal lidu naději, pomocí magie za ohromujících světelných a zvukových efektů během chvíle zcela přestavěl královský hrad z nevelké zříceniny na největší hrad v zemi. I díky tomu pro něj posléze bylo snadnější ubránit město proti Ranethově odvetnému útoku, třebaže k tomu potřeboval pomoc Mwllynchalinda, nadpřirozeného lva se kterým se Azareus znal už jako lvíče. Jen krátce po alespoň částečném zotavení města z útoku Azareus podobným způsobem přestavěl i zbylé dva hrady, městské hradby a vůbec celý Velký trojúhelník, jak se tehdy Městu tří hradů přezdívalo. Téměř okamžitá přestavba většiny města se stala symbolem kaelanské moci a pomohla Korneliovi obhájit na zasedání sněmu vévodů královský titul, jakkoliv vyvolala také značné spekulace a obavy o jeho skutečných záměrech.

Lidé si uvědomovali, že pokud by se Azareus rozhodl jejich zemi vládnout, lidé neměli žádnou možnost, jak mu v tom zabránit. Mnozí proto považovali přestavbu za demonstraci síly. Obavy byly ještě přiživeny faktem, že Město tří hradů se nachází na místě, kde o tisíce let dříve stála Rgharuarna, první město lvů, a královský hrad se shodou náhod nacházel v místech, kde býval palác vládců Rgharuarny. Tuto spojitost lev sám zdůraznil v dokumentaci k novému královskému hradu, stejně jako fakt, že svou soukromou komnatu umístil do míst, kde míval pelech vládce Rgharuarny, a svůj pelech v komnatě umístil přesně do místa, kde míval vládce Rgharuarny při spánku hlavu. To vše nemálo lidí přivedlo k pochybám o jeho oddanosti království a Azareus tomu ještě nahrál, když razantně odmítl, že by v tak symbolickém místě měla být spíše královská ložnice. I díky tomu se mu nikdy nepodařilo vyvrátit domněnky, že jeho skutečným záměrem je obnovení starobylého lvího města a/nebo převzetí vlády nad Kaelou Akexi. Jelikož se po Korneliově smrti vévodové po několik desítek let nedokázali dohodnout na volbě nového krále, za Korneliova slabého syna a vnuka lev skutečně vládl.

V lidské zemi zůstal i poté a stal se nejdůležitějším rádcem a pomocníkem kaelanských králů, čímž napomohl Kaele Akexi stát se jedním z nejmocnějších lidských států. Podařilo se mu dosáhnout i původního cíle, totiž udělat z Kaelanů, jejichž kultura byla pro lvy zajímavá, přátele lvů. Mezitím si zde Azareus našel i další družku, přirozenou lvici Feimnir.

Krátce po nástupu královny Kriemhildy, kterou z větší části vychoval, se vrátil mezi ostatní lvy a začal je učit, jak s novými přáteli zacházet a přátelství udržet. Díky čestnému charakteru a vysoké morálce Kaelanů to pro lvy ani nebylo příliš těžké. Azareus si Kaelany oblíbil a pomáhal jim i nadále. Měl velký podíl na reformě kaelanského školství za krále Alrekra, kterému radil i ve spoustě dalších věcí; například založení rytířského řádu Ritus Lucius byl králův nápad, ale celý jejich kodex a vůbec všechna pravidla vymyslel a napsal Azareus.

Někteří králové se s ním rádi chlubili a stal se jedním z odznaků jejich moci. Tím si získal oblíbenost mezi lidmi a právě jej pak znázorňoval symbol lva na kaelanské vlajce. Přátelství Kaelanů ke lvům se projevilo i při třetí válce ras, kdy se Kaelané jako jediný lidský národ nepřipojili k válce lidí se lvy.

Související stránky