Bestie

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bestie má více významů. Obvykle takto zvláště lidé označují pro ně mimořádně nebezpečného (ne)tvora nebo živočišný druh. Ostatní rasy svým ekvivalentem tohoto slova označují hlavně eulu.

Draci

Asi nejtypičtější bestií z lidských nočních můr jsou draci. I v době moderních automatických zbraní nahánějí velcí létající ještěři chrlící oheň lidem hrůzu a dračí záliba v lidském mase, které je jimi považováno za pochoutku, jim na hrozivosti ještě přidává. Protože maso ostatních primátů drakům chutná podobně, ne náhodou na Akelii všechny druhy primátů kromě lidí záhy vyhynuly a dlouhou životnost zde nemají ani jedinci přicházející přes portál. Ani lidé by to ovšem na planetě neměli s draky jednoduché nebýt radikálního snížení jejich počtů během dračí války se lvy.

Více o dracích na stránce Draci v Zemi velkého lva.

Huňaté bestie

Jako huňaté bestie svého času lidé označovali nadpřirozené lvy, kteří v nich už na pohled vzbuzovali přinejmenším úctu. Lvi pro potřeby lidí a jejich zemědělství neměli právě pochopení a tak neměli daleko k tomu, aby vyhladili celé vesnice nebo i města, pokud jim zrovna došla trpělivost s rostoucími lidskými populacemi a jejich neustálému zabírání dalších a dalších území na zemědělství a stavbu osad. Barvitá líčení řádění krvelačných a z lidského pohledu všemocných lvů z úst nepříliš početných přeživších přinesla nadpřirozeným lvům pověst bytostí, které je lépe nenaštvat nebo nejlépe vůbec nepotkat. Ta jim vydržela i do pozdějších dob, i když kvůli rozrůstání lidské populace nezabránila četným střetům.

Některým větším osadám se podařilo uzavřít se lvy příměří, které zpravidla znamenalo platit lvům za mír dobytkem. Ve většině těchto osad se ale po nějaké době našel dostatek lidí, kterým se to nelíbilo, takže tato příměří měla většinou krátká trvání a po jejich výpovědi lvi vždy takovou osadu vyhladili, což pro ně byl dlouho jediný dostupný prostředek udržení mírového stavu. V osadách, kde k ničemu takovému nedošlo, pak obvykle byli lvi veškerým obyvatelstvem vždy vítáni, a tu a tam mohli lvi dokonce i splnit lidem jejich přání. Nejslavnější z těchto osad je kaelanské město Bjarkbær, jehož obyvatelé své město dokonce zcela přestavěli, aby bylo pro nadpřirozené lvy pohodlnější.

Více o nadpřirozených lvech na stránce Lvi v Zemi velkého lva.

I přes strach z nadpřirozených lvů lidé dokázali velmi brzy rozlišit existenci dvou základních skupin lvů: nadpřirozených, kterých se vše živé bálo, a přirozených, kterým už některé jiné druhy dokázaly zdatně konkurovat, například níže zmínění pekelní psi nebo dračí medvědi.

Palladské chiméry

Palladská chiméra se hojně vyskytuje v mytologii obyvatel Selliath. Jde o bytost s lidským tělem a lví hlavou, s drápy místo nehtů na rukou a nohou. Svým vzhledem, velikostí a mohutností budí ve svých obětech strach a při lovu využívá svou nesmírnou sílu, rychlost a obratnost. Jsou to velmi inteligentní a chytří tvorové, které prakticky nelze chytat do pastí. Dokáží dovedně bojovat jak sami, tak i s různými zbraněmi a další výhodu jim poskytuje používání magie.

Podle legend vznikají palladské chiméry kletbou sesílanou nadpřirozenými lvy na své lidské nepřátele, kteří jim následně slouží. Ostatně většinu palladských chimér spatřili právě ve společnosti lvů. Ačkoliv někteří lidští a elfští mágové a později i lidští vědci o tvorbu palladských chimér usilovali a někdy se jim to i povedlo, drtivá většina pozorovaných jedinců jsou ve skutečnosti lví lvoelfové, kteří vypadají docela podobně. První průlom udělali selliathští vědci po pokusech jejich špionky Claudie Augusty Caesar provedených na Mikaeli A. Gunnarssonovi, díky čemuž mohli tyto tvory vyrábět ze svých vojáků téměř hromadně a tak úspěšněji bojovat proti elfům, dokud jim to nezatrhli nadpřirození lvi a Kaelané, v jejichž vojsku pak řada palladských chimér bojovala proti nakaurským bojovníkům z Qwanvarské říše.

Sličný lid

Elfové, lidmi často nazývaní Sličný lid pro svou krásu a relativní podobnost v kombinaci s těžko uvěřitelnými schopnosti, měli s lidmi obdobné spory jako nadpřirození lvi, narozdíl od nich se ale proslavili například rychlostí lučištníků schopných zasypat lidská vojska mrakem šípů natolik hustým, že zastíní slunce, a natolik rychlým, že šípy snadno procházejí přes štíty vojáků a střechy domů, aby jejich špice explodovaly a zapálily všechno v blízkém okolí. Zvědavost lidí přitahovala nadpřirozená krása elfích žen, které si své atraktivity byly velmi dobře vědomy a neváhaly toho využít.

Více o elfech na stránce Elfové v Zemi velkého lva.

Krvaví bohové

Nakaurové, lidmi přezdívaní krvaví bohové, jsou zvláštním plemenem vznešených elfů. Kromě magie disponují také vyspělými technologiemi založenými na zendalských a využívají je neustále. Aby zlepšili své vlastnosti v boji, upravili svá těla, aby byla mnohem silnější, pružnější a rychlejší. Na pohled jsou mohutnější, mají na rukou a nohou místo nehtů velké drápy a ústech velké špičaté zuby. Prosluli krutostí a krvežíznivostí. Ve své říši rozsévají mezi svými lidskými otroky strach. Jejich častou kratochvílí je trhání lidí na kusy nebo jejich pojídání zaživa.

Více o nakaurech na stránce Nakaurové.

Obři

Tito velcí a silní lidoopi si svou agresivitu s oblibou vybíjeli na lidech a díky své obratnosti byli i přes existenci moderních střelných zbraní pro lidi vždy velmi nebezpeční. Spolehlivou ochranou před nimi se stala až eulu.

Více o obrech na stránce Gigantopithecus.

Orkové

Orkové jsou humanoidní bytosti vznikající nejčastěji z lidí následkem prokletí. Bývají mohutné postavy vysoké od dvou a půl do čtyř nebo pěti metrů a kůže může nebo nemusí být zbarvena do zelené, modré či jiné barvy. Živí se pouze lidmi, ačkoliv mohou jíst i zvířata, zeleninu nebo jinou stravu, avšak pouze lidé a jejich maso je může zasytit. Kromě velikosti vynikají také silou a silným nutkáním jíst. Své lidské oběti často polykají zaživa, což je nasytí rychleji.

Prokletí zpravidla záhy zešílí a po nějaké době si na svou roli zvyknou a nezřídka si ji užívají. Bývají poté krutí, krvežízniví a sadističtí, rádi své obětí mučí tak dlouho, dokud je tyto samy nezačnou prosit o smrt.

Více o orcích na stránce Orkové v Zemi velkého lva.

Mngva

Tato část článku je ve výstavbě.

Kaelanské kočky

Kaelanské kočky jsou noční můrou kohokoliv, kdo má být vězněn na královském hradě ve Městě tří hradů v Kaele Akexi. Všechny domácí kočky na hradě byly seskupeny do smečky, podobně jako je tomu u vlků, dvorní vražedkyní Aedammair za dob královny Kriemhildy kruté a později se díky tomu začalo hradu přezdívat Kočičí hrad. Jedním z důvodů vytvoření této smečky byl výskyt přerostlých krys, které v soubojích s osamocenou kočkou nebo psem nezřídka vítězily. Hradní kočky ale při lovu spolupracují, a tak dokáží bez výraznějších problémů či ztrát skolit nejen přerostlé krysy (což byl původní účel), ale také různé větší protivníky, od smeček psů nebo vlků až po rozličné ozbrojené narušitele, čímž se staly důležitou součástí ochranného systému hradu. Později byla stejnou metodou do obrany hradu zapojena jedna celá tlupa akalanů.

Schopnosti těchto koček zaujaly i nejednoho nadpřirozeného lva, a mimo vylepšení lvích bojových a loveckých technik se podle jejich vzoru měnily i programy uložené ve lvích robotických stíhačích.

Lidožravá prasata

Lidožravá prasata jsou jedněmi z mála bestií, za jejichž vznikem nijak nestojí lvi. Objevila se zde velmi podobným způsobem jako na Zemi. Lidožravé prase nejčastěji vznikne z většího prasete uniklého z domácího chovu, které, pokud není skoleno nějakou šelmou, dokáže dorůst velkých rozměrů a časem si troufne i na živou kořist, lidi nevyjímaje. Rekordní jedinec dorostl v pozemských mírách hmotnosti téměř dvě tuny, než ho zabil lev Zarius Zadara.

Pekelní lvi

Pekelní lvi se objevili poměrně krátce poté, co několik set vojáků vtrhlo do Zakázané zóny, aby jejich příbuzní později dostali jen jejich kosti, z nichž byl předtím dokonce i vysát morek.

Mladí nadpřirození lvi z Arkanwloxu tuto šelmu vytvořili úpravou wahujských kočkovitých šelem zvaných eulu a jejich adaptací na odlišné prostředí na Akelii. Jako u jiných nadpřirozených lvů, kteří vytvářeli buďto (ne)tvory, nebo oživovali různé dávno vyhynulé druhy (od dinosaurů po obry nebo prapsy), i jejich hlavním cílem bylo pobavit se lidskou hrůzou z jejich výtvoru. Když je zábava omrzela, namísto likvidace vypustili zbylých třicet jedinců hluboko na území lidí a dalších pět vypustili jako dar pro Zaria Zadaru. Předtím jim asi deset těchto tvorů zabili lvi obrovští žijící divoce v Zakázané zóně, proto zbylé vypustili jinde. Zmíněných pět pekelných lvů pak Lovec stopoval několik dní, než se mu je podařilo všechny najít, zabít a následně sežrat.

Na lidmi obývaném území se ovšem nadpřirození ani obrovští lvi nevyskytovali a zde způsobila eulu nevýslovnou spoušť, čímž si od lidí vysloužila tento název. Přestože eulu vychází ze lvů a je tedy kočkovitou šelmou, má protáhlejší čelisti a ještě kratší krk, než akelianští lvi, takže by bez náznaku hřívy mohla eulu z určitých úhlů připomínat spíše psovitou šelmu.

Více o eulu na stránce Eulu.

Masožraví nosorožci

Masožraví nosorožci jsou dílem některých lvů častěji se zdržujících poblíž vnějšího okraje Zóny. Vycházejí z horských nosorožců, oproti kterým jsou ještě silnější a mají jinou trávicí soustavu, takže se mohou živit smíšenou stravou, podobně jako např. prasata. Správně by tedy měli být nazýváni všežraví. Na pohled připomínají pravěkého jednorohého nosorožce Elasmotherium. Vyskytly se i jedinci založení na druhu Paraceratherium, ovšem ty se od běžných akelianských nosorožců na pohled příliš lišily, než aby si je lidé spojovali s nosorožci.

Nejčastěji bývají k vidění, pokud se lvům znelíbí nějaká vesnice. Zvířata vesnici víceméně srovnají se zemí a vše rozdupou, potom požírají všechno, co je rostlinného nebo živočišného původu kromě dřeva, tedy od rozdupaných klasů pšenice na poli po lidi a hospodářská zvířata. Mladí lvi s tím však zanedlouho přestali, když tito nosorožci zabili několik přirozených lvů, i když rychlý úpadek této módy byl spíše zásluhou lvice Qovery, členky Rady Tyrheljörgu, které vytváření netvorů vadilo a při každé příležitosti za to lví omladinu přísně trestala. Pro lidi byli tito nosorožci také jedním z pádných důvodů začít s chovem akalanů.

Pažeráci

Toto označení se ujalo pro další z populárních lvích výtvorů. Byli to lasicovití tvorové vzniklí z kombinace rosomáků a medojedů kapských. Na pohled ponejvíce připomínající rosomáky, oproti nimž byli větší, o něco hbitější a také mnohem nebezpečnější. V pozemských mírách zhruba stokilogramové zvíře dokázalo poměrně snadno skolit i vzrostlého býka. Svůj název si u lidí vydobylo velkou agresivitou a chutí k jídlu. Kromě nadpřirozených bytostí (např. nadpřirozených lvů) se jim všechno živé obloukem vyhýbá, včetně těch největších přirozených lvů.

Ponejvíce žili tito přerostlí rosomáci v místech, kde se lidem povedlo vyhubit vlky, medvědy či jiné přirozené šelmy na daném území. Díky pažerákům také na Akelii vyhynuly všechny druhy hyen.

Obří hadi

Obrovští hadi schopní ulovit a spolknout dospělého zubra či bizona se stali noční můrou lidských obyvatel teplejších oblastí Akelie a zároveň oblíbenou potravou zde žijících draků. Z pozemských druhů nejvíce připomínají krajtu tygrovitou, tedy kromě velikosti - akelianští obří hadi mohou být až 35 metrů dlouzí.

Dračí medvědi

Dračí medvědi jsou prehistorické pozemské šelmy Arctotherium. Tito i přes dvě tuny těžcí tvorové byli oblíbení mezi draky, kteří je vypouštěli do oblastí obývaných přirozenými lvy. Spojitost mezi draky a medvědy byla lidem celkem brzy jasná, protože medvědi sice dokázali vyhnat přirozené lvy, ale před rizikem střetu s celou lví tlupou nebo dokonce nadpřirozenými lvy dávali přednost lovu hospodářských zvířat patřících lidem. Díky slávě nadpřirozeného lva Azarea se v některých oblastech Kaely Akexi dokonce lidé nakrátko spojili s nadpřirozenými lvy, aby mohli lépe čelit těmto medvědům.

Pekelní psi

Takto lidé označovali prapsy a podobné tvory. I pro ty bylo jednodušší vydat se za potravou na lidské statky, než se přetahovat o lesní zvěř s medvědy nebo jinými šelmami.

Přízrak z bažin

Přízrak z bažin je rovněž lvím výtvorem. Tvor připomínající dvojnásobně zvětšeného hrocha měl několik metrů dlouhý silný jazyk, kterým zachytil kořist, aby ji rychle přitáhl do své tlamy a buďto celou naráz spolkl, nebo nejdříve utopil pod vodou. Žili poblíž řek protékajících v bažinatých oblastech.

Jejich nejčastější potravou byla hospodářská zvířata, posádky menších lodí a vysoká zvěř.

Hysteria horribilia

Hysteria horribilia je symbolem největší ekologické katastrofy v dějinách Akelie. Tito mikroskopičtí tvorové žili ve vodě a sežrali všechno živé, na co narazili. Původně byli vytvořeni jako biologická zbraň. Jeden ze vzorků byl omylem spláchnut do kanalizace, kde díky velmi rychlému množení tito tvorové zakrátko sežrali všechno živé, včetně bakterií. Takto se rozmnožili a přežili i průchod čistírnou odpadních vod. Během několika měsící sežrali drtivou všech živých organismů v oceánu a šířili se i proti proudu řek. Hysteria dokáže operovat i na souši do omezené vzdálenosti od vody, díky čemuž byla postrachem i námořníků na lodích. Za pár let díky hysterii horribilii vyhynuly všechny ostatní vodní organismy na planetě vyjma oddělených nádrží (jezera, rybníky, vodní soustava Ajkelovy hory...) a spolu s nimi také vodní ptáci a všechna zvířata, která se živila vodními živočichy. Ohroženy byly také populace suchozemských tvorů, protože i je požíraly mraky hysterií, přičemž k napadení docházelo, když se tvorové pokoušeli napít z řeky. Tvorové dokázali také napadat zvířata, která se chtěla krmit na jimi už zabitých tvorech.

Nebýt magického zásahu nadpřirozených lvů z Arkanwloxu, tento organismus mohl snadno způsobit masové vymírání druhů. I s jejich mocí ovšem náprava škod trvala dlouhé měsíce.

Více o tomto nezdařeném projektu na stránce Hysteria horribilia.

Grimdarlegu

Za nejnelítostnější bestii vůbec je některými lidmi doposud považován zlostný démon Grimdarlegu představovaný největším z akelianských oceánů, kterému byla připisována nefunkčnost většiny elektronických zařízení pozemského původu, dokud nebylo provedeno pečlivé srovnání obou planet.

Více o oceánu a démonovi na stránce Grimdarlegu.

Související stránky