Boží soud

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Boží soud je nakaurský rituál používaný jako poslední možnost odvolání v trestním řízení. Název získal podle nakaurů, které lidé často nazývají Krvaví bohové.

Boží soud má své místo v právním řádu Qwanvarské říše a obecně je platný ve všech nakaurských državách. Právo požádat o tento rituál mají z nařízení nakaurů všichni lidé obvinění z činů, za které je možné udělit trest smrti, doživotní vězení nebo vězení na více než 30 let, a to kdykoliv v průběhu procesu. Lidské soudy jsou povinny tuto žádost předat nakaurům během dvou dní a nakaurové dodržování této lhůty přísně sledují a při jejím nedodržení neváhají proviněné lidské soudce sežrat zaživa. O rituál někdy požádají i lidé, jimž hrozí kratší tresty, tyto žádosti už ale lidské soudy nakaurům předat nemusí. Nakaurové mezi doručenými žádostmi nijak nerozlišují. Na rituál přitom není žádný nárok a záleží pouze na vůli a ochotě nakaurů, jestli žádosti vyhoví. Ve většině soudních řádů je uvedeno, že nakaurové o žádosti rozhodnou do 10 dní a i když ji nakaurové zpravidla dodrží, je to jen díky jejich ochotě, protože lidé nemají žádnou možnost tuto lhůtu jakkoliv vymáhat.

Někteří lidé ke své žádosti připojují ještě různá přání či jiné vzkazy pro nakaury, čímž se snaží si je naklonit a zvýšit tím svou naději na úspěch. K nejběžnějším patří žádost, aby z nějakého důvodu rituál prováděl nějaký konkrétní nakaur, naopak k nejkurióznějším patří případ muže odsouzeného za vyvraždění celé vlastní rodiny, který ke své žádosti přiložil recept na přípravu hovězího masa s odůvodněním, že si přeje, aby si nakaurové v případě neúspěšného rituálu připravili podle tohoto receptu. Nakaurové mají tendenci originální nebo pro ně zajímavá přání plnit, ale jestli by se tak stalo i v tomto případě, to není jasné, protože dotyčný při rituálu získal svobodu. Mezi další zajímavosti patří i obecnější žádosti souzených, například aby se nakaurové případně postarali o jejich domácí mazlíčky, případně aby nakaur provádějící rituál byl konkrétního pohlaví nebo určitým způsobem upravil svůj vzhled. Obojí spojit se povedlo muži odsouzenému za zavinění dopravní nehody v opilosti, při které zemřeli čtyři lidé. Ten si přál, aby rituál provedla nahá nakaurka s modrými vlasy. Jestli by nakaurové jeho přání vyplnili se zřejmě nikdo nedozví, jelikož dotyčného usmrtili pozůstalí jedné z obětí.

Pokud nakaurové žádosti vyhoví, je obviněný pozván do nakaurského sídla. Při rituálu je obviněný člověk usazen k malému kulatému stolu naproti nakaura. Jiný nakaur poté přinese platinový tác, na němž jsou dva stejné zelené lístky z byliny. Nakaur u stolu následně vyzve člověka, aby snědl jeden z lístků, a vzápětí poté sní druhý. Na tácu při tom obvykle bývají dva lístky z byliny svikult, která je pro lidi prudce jedovatá a pro nakaury neškodná, někdy však jeden nebo oba lístky pochází z extrémně vzácné téměř zázračné léčivé byliny zvané amidanja, a právě v to doufají lidé, kteří o možnost tento rituál podstoupit žádají. Jaké lístky jsou na tácu přitom závisí jen na rozhodnutí nakaurů, a tak výsledek rituálu závisí kromě štěstí či smůly také na osobních sympatiích nakaurů k souzenému. Nakaurové navíc informace o lístcích úzkostlivě tají, aby lidé nemohli ani odhadnout svou šanci na úspěch a plně se jim oddali.

Lidé se někdy snaží v průběhu rituálu s nakaury hovořit, ti ale před snědením lístků zpravidla nemluví, teprve poté zřídka odpoví, pokud mají sami zájem. Na pokyn nakaura u stolu jsou souzení ihned odvedeni do cely. Pokud člověk přežije následující den, je prohlášen za nevinného a zproštěn všech obvinění. Tato lhůta je vyjímečná také tím, že jen během ní nesmí alespoň teoreticky dokonce ani nakaurové, kteří jinak nezřídka využívají své možnosti kdykoliv kohokoliv zabít (a případně sežrat), souzenému jakkoliv ublížit. Pokud souzení během této lhůty zemřou, jejich těla náleží nakaurům, pro které je tak rituál také zdrojem potravy.

Výsledek rituálu je nadřazen jakémukoliv lidskému soudu a odvolání není možné, proto se poškození nezřídka snaží přesvědčovat nakaury, aby žádosti o tento rituál zamítali. Nakaurové obvykle vyhoví přibližně polovině žádostí a jen několikrát do roka dopadne pro souzeného úspěšně. Ve většině qwanvarských prefektur trestní právo nezná trest smrti a odsouzení proto často o tento rituál žádají v případě neúspěchu i opakovaně, jen aby se vyhnuli doživotnímu vězení, což může odsouzeného přivést do pozice jedné z mnoha obětí nakaurských krvavých slavností.

Když nakaurové později navázali vztahy s Kaelou Akexi, někteří tamní odsouzenci se snažili žádat o tento rituál, dokud sami nakaurové při jedné ze svých návštěv (při kterých, alespoň v Kaele Akexi, na rozdíl od své země dodržovali místní zákony) veřejně neprohlásili, že soudní rituál je určen pouze pro nakaurské území a kaelanští zájemci tak mají žádat spíše nadpřirozeného lva Azarea, který již po staletí pobýval na kaelanském královském dvoře a byl nejvěrnějším pomocníkem kaelanských králů. Ten však všechny žádosti odmítal, jelikož v Kaele Akexi tento ani žádný jiný podobný rituál nebyl součástí právního řádu a jeho zavedení by mohlo být považováno za znamení lví nadvlády na královstvím.

Související stránky