Chronologie Země velkého lva

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Chronologie Země velkého lva je přehled významných událostí v povídkové fantasy sérii Země velkého lva, která navazuje na fantasy povídku Země velkého lva, napsanou v roce 2004, v druhé polovině roku 2011 byla tato povídka v upravené verzi vystavena na serveru Liter. Tvorba série začala v témže roce (2004). Autor této povídky i následné série vystupuje pod pseudonymem Myghael, the Lord of Absurdity.

Země velkého lva se odehrává po dlouhou dobu, některé příběhy jsou položeny do minulosti, jiné do budoucnosti.

Chronologie Země velkého lva

Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky.

Akelianský pravěk

 • 19623, 784 361 059 728. éry př. AL (?) přibližné datum zrození Ajkela
 • 2914, třetí éry př. AL Ajkel zkoumá Zemi a získává svou lví podobu.
 • 516, třetí éry př. AL Ajkel dokončil tvorbu Akelie

Dračí éra

 • 16201, druhé éry př. AL první dračí civilizace o sobě dává vědět ze svého města zvaného Větrov (Grghrr) postaveného v tomto roce
 • 2592, druhé éry př. AL zvolen první dračí král. Stává se jím horský drak Kar.
 • 13201 př. AL Ajkel vytváří akelianské lvy a elfy
 • 12007 př. AL Ajkel usazuje na Akelii svou horu/loď Tyrheljörg
 • 12006 - 12004 př. AL vzpoura černých draků, při které r. 12005 př. AL zaniká dračí říše

Lví éra

 • 12. - 9. tisíciletí př. AL první znaky lví civilizace a jazyka. Protože Ajkel předtím sám žádný jazyk (vyjma komunikace s někým mimo jeho nejbližších) nepoužíval, lví jazyk vzniká zkomolením a modifikacemi jazyka draků
 • 10. tisíciletí př. AL vznik lvího písma
 • 8721 př. AL založeno první lví město Rgharuarna
 • 8510 př. AL ustaveno Hlavní území (Hak'tgar). Území má tvar kruhu o poloměru 3521 km s Ajkelovou horou ve středu
 • 8412 př. AL Ajkel daroval lvům svůj nejnovější výtvor, město Arkanwlox
 • 8375 př. AL vydán první lví zákoník, ustanovuje také hierarchii. Hak'tgar je rozdělena na několik menších celků řízených jednotlivými městy, ty podléhají správě Rady sídlící v Arkanwloxu na Tyrheljörgu. Založen úřad Lvího krále (Ktag'ikktga).
 • 7284 - 6521 př. AL doba průmyslového šílenství. Začala vydáním Ajkelovy knihy Síla přírody popisující různé magické techniky, končí vysláním prvního lva na oběžnou dráhu Akelie v raketou vynášené lodi Zggitre.
 • 7241 př. AL založen Akaed'maa, ústav pro výzkum magie v Rgharuarně. Později se rozšiřuje a stává se centrem veškeré lví vzdělanosti. Stará se o správu lví části databáze Tyrheljörgu.
 • 7011 př. AL vynalezen elektrostatický pohon
 • 6412 př. AL první vesmírná loď schopná mezihvězdného cestování nadsvětelnou rychlostí pojmenovaná Akela vyslána na průzkum okrajových částí Aileanského systému, cíl mise později změněn, loď nakonec soustavu prozkoumala celou.
 • 5122 př. AL Ajkel seznamuje lvy s technologií hart a superhart.
 • 5100 př. AL lvi vytvářejí databázi všeho svého vědění a umění, kterou Ajkel přidává do databáze své superharty, ta je zpřístupněna i ostatním lvům.
 • 5050 př. AL lvi zprovozňují první jaderný reaktor ve městě Ftgaras
 • 4999 př. AL vydána kniha Historie a budoucí směřování lví rasy od Atagreta, velmistra Akaed'maa.
 • 4751 př. AL vyslána vesmírná loď Kegrtketharan do soustavy hvězdy Sgrutar
 • okolo 4500 př. AL lvi se dostávají na technologickou úroveň zendalů, Ajkel zpřístupňuje lvům zendalské záznamy své databáze a zendalům záznamy lví
 • 4444 př. AL lvi nespokojení s chodem Akaed'maa zakládají v Arkanwloxu podobnou instituci s názvem Akademie.
 • 4442 př. AL vydán nový lví zákoník rozšířený o předpisy pro provoz vesmírných lodí
 • 4440 - 4400 př. AL otevřená magická válka mezi Akademií a Akaed'maa. Končí vítězstvím Akademie
 • 4000 př. AL Akaed'maa sloučena s Akademií, ta přesunuje do svého sídla v Arkanwloxu veškerý výzkum a předměty, budova v Rgharuarně se stává muzeem lví civilizace.
 • 3999 př. AL jaderný reaktor ve Ftgarasu odstaven
 • 3501 - 3401 př. AL krize města Rgharuarna, nazývána jako Velká chyba.
 • 3500 př. AL spor mezi městy Rgharuarna a Arkanwlox, první jmenované nesouhlasí s přesouváním významných institucí do Arkanwloxu.
 • 3499 př. AL Hak'tgar rozdělena na Nar Hak'tgar (se sídlem v Rgharuarně) a Traaia (se sídlem v Arkanwloxu).
 • 3498 př. AL v Rgharuarně postavena elektrárna vybavená šesti kopiemi prvního reaktoru z Ftgarasu. Zařízení se stává předmětem sváru dvou lvích říší.
 • 3490 - 3333 př. AL epidemie lvího moru, podle některých teorií uměle vyvolaná Ajkelem. Umírá polovina všech lvů na Akelii.
 • 3450 př. AL reaktory v Rgharuarně explodují. Při výbuchu je zničena budova Akaed'maa, na ozáření umírá čtvrtina obyvatel města.
 • 3449 př. AL Ajkelův puč. Ajkel se sám jmenuje vládcem Nar Hak'tgar i Traaii, nechává popravit členy rad měst Arkanwlox, Ftgaras a Rgharuarna.
 • 3448 př. AL oba lví státy opět spojeny, centrem říše Hak'tgar se stává Arkanwlox.
 • 3401 př. AL při havárii prototypu lodi Qovera zničeno město Rgharuarna. Loď byla vyvinuta a postavena v Rgharuarně, objevují se spekulace, že ji úmyslně zničili lvi z Arkanwloxu, kteří stáli v čele protestů, jenž provázely její vývoj i stavbu.
 • 3400 - 3300 př. AL rozepře mezi jednotlivými lvími městy, většina lvů se stěhuje na Tyrheljörg, zejména do Arkanwloxu.
 • 3300 - 2852 př. AL rozepře mezi městy přerůstají v občanskou válku. Neutrální zůstává pouze Arkanwlox. Ajkel zvažuje vyhlazení lví rasy k dosažení míru.
 • 3299 př. AL Ajkel vytváří svého bratra Elgorana a jmenuje jej vládcem Arkanwloxu. Jeho vládu uznávají všichni lvi na Tyrheljörgu.
 • 3290 př. AL Hak'tgar se rozpadá, lvi na Tyrheljörgu spadají pod Arkanwlox, města okolo hory se ničí navzájem.
 • 2890 př. AL lví mág Erghra přesvědčuje Ajkela, aby uchoval lví rasu a dal jí šanci k obnově vyspělé společnosti.
 • 3. - 2. tisíciletí př. AL úpadek lví civilizace mimo Tyrheljörg.
 • 2110 př. AL se rozpadají poslední zbytky říše Hak'tgar představované městem Ftgaras
 • 1672 př. AL objevuje se elfí písmo, vzniklo zkomolením lvího
 • 1411 př. AL vychází Ajkelova kniha Z průmyslové civilizace k vyspělé společnosti popisující změny poměrů mezi lvy od zničení Rgharuarny s odhadem do roku 3011 AL. Tento odhad se později ukáže být zcela přesný.
 • 1. tisíciletí př. AL lvi žijí více ve vesnicích, jejich životy jsou klidnější, přejímají způsoby lvů z Tyrheljörgu.
 • 721 př. AL založeno město Köl Haelani, jeho obyvatelé sdílejí zkoumavý charakter s obyvateli spřáteleného města Arkanwloxu.
 • 0 AL zničena akelianská verze Atlantidy, ve stejný čas jako pozemská civilizace téhož názvu. Zendalové před svou hromadnou sebevraždou svůj odkaz předávají Ajkelovi, ten vytváří repliku Atlantidy na místě té původní a jejich odkaz vkládá do své databáze v superhartě Tyrheljörgu.
 • 1. století AL - na Akelii se objevují lidé přenesení portálem, nejspíše jde o poruchu způsobenou zničením Atlantidy. Přesto jsou správně identifikování jako výsledek zendalských genetických pokusů
 • 1 AL - 7541 AL období klidu, mimo města Arkanwlox a Köl Haelani lvi nijak nezasahují do tváře své planety
 • 46 AL elfové od Ajkela coby svého stvořitele získávají své sídelní město Afilis
 • 45 AL vrací se lodě Akela a Kegrtketharan.

Elfí věk

 • 115 AL Ajkel seznamuje elfy s technologií hart a superhart, tyto technologie se stávají obchodním artiklem. Elfové je nedokáží vyrobit, lvi je vyrábí hromadně za pomoci zhmotňovače. Teprve teď se elfové přestávají svého města a jeho technologií děsit.
 • 200 AL elfové vložili do databáze Tyrheljörgu své vědění a umění, protože nejsou schopni vytvořit vlastní databázi a neznají knihy. Mezi elfy jsou velmi oblíbené lví legendy.
 • 201 AL elfové pod příslibem přístupu do více částí databáze plní úmluvu a zvykají si na ni coby i vlastní knihovnu všeho vědění. Někteří z nich jsou pobouřeni, neboť v databázi je toho o elfech mnohem více, než sami věděli, avšak právě díky tomu ji elfové přijali.
 • 349 AL jedna z největších budov Afilisu je použita jako sídlo právě založené instituce zvané Quantamatia, elfí obdoba lví Akademie
 • 493 AL lvi vypouštějí Köl Atlantis, létající město třídy Hak'tgar určené ke kolonizaci planety Vielai. Ve městě je přítomna také početná skupina elfů.
 • 494 AL lví Akademie je přejmenována na Akaed'maa

Věk lidí

 • 3401 AL korunovace krále Askaridara v Kaele Akexi
 • 3411 AL temný mág Kirke pod pohrůžkou násilí získává místo dvorního čaroděje u krále Askaridara
 • 3415 AL Askaridarův bratr Kornelius přivolává lvího čaroděje Azarea, ten krále osvobozuje z moci Kirkeho tím, že temného mága zabije
 • 3420 AL Kaela Akexi opět prosperující zemí

Galaktická válka

Více o Galaktické válce obsahuje stránka Galaktická válka.

 • 7514 AL začátek útoku Invazní flotily Targarijských hvězdných sil na planety Aileanského systému, hlavně Akelii. Začíná Galaktická válka.
 • 7602 AL nejvyšší velitel targarijských ozbrojených sil Edor Gerataje podepisuje na palubě poslední targarijské mateřské lodi EXF Agammenon bezpodmínečnou kapitulaci, válka končí.

Druhá válka ras

 • 7621 AL lvi zničili kolonii na planetě Vielai. Do budoucna je to pro ně Druhá velká chyba (tou první byla krize a zánik města Rgharuarna).
 • 7901 AL lvi likvidují Garaed Xanae

Tato část článku potřebuje doplnit.

Třetí válka ras

 • 8080 AL při válce dvou lidských států jsou podle lvů zneužity technologie lidem darované, a tak lvi lidem tyto technologie odebírají. Těm se to nelíbí a chtějí se domoci vydání technologií, nejprve u soudního tribunálu zlatých draků, později násilím. Během jediného dne vypuká krvavá válka. Po rychlém odražení prvních útoků lvi začínají systematicky vyhlazovat lidi pomocí jejich vlastních zbraní. Jediná kritika se ozývá od zlatých lvů, ti by raději k vyhlazení lidí použili magii, pak by vše proběhlo okamžitě.
 • 8081 AL po vyhlazení 60% lidí na Akelii se do situace vkládá Ajkel. Oběma stranám přikazuje ukončení bojů, lvům přikáže stáhnout se ze všech míst planety i celého vesmíru pouze na Tyrheljörg, lidem zakazuje byť jen na okamžik vstoupit na Tyrheljörg a území v určité vzdálenosti od něj. Ochranná zóna s horou uprostřed svým tvarem a rozlohou připomíná někdejší lví říši Hak'tgar. Na rozdíl od lidí, lvi mají do tohoto území vstup povolen, jen jich zde nesmí v jednom okamžiku být více než 2311. Nikde se neuvádí, proč právě tento prvočíselný počet.
 • 8082 AL ochranná zóna je zvětšena, lidé se k Tyrheljörgu nesmějí přiblížit na Π-násobek obvodu kruhu opsaného šestiúhelníkovým hradbám města Arkanwlox. Zóna je od toho okamžiku známa jako Zakázaná zóna.

Související články