Daniel Strawinski

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Daniel Strawinski je člověk z Adamantu ze Zantrijského vévodství, toho času loutkového státu řízeného z Novymiru (Новый мир).

Z kdysi vzkvétající země živené hlavně turistickým ruchem udělal vpád novymirských vojsk doslova pustinu. Výstavní hlavní město Adamant bylo zničeno atomovou bombou a po opadnutí prvotní radiace do něj bylo sestěhováno veškeré zantrijské obyvatelstvo. Město podle toho také vypadalo, na spálených troskách vznikla jedna velká chudinská čtvrť. Stát zůstala pouze jediná budova, a to pyramida sloužící jako sídlo vlády, za okupace jako sídlo okupační správy. Adamant se tak stal jedním z nejnebezpečnějších měst na Akelii, hlavně díky vysoké kriminalitě a organizovanému zločinu. Ve městě prakticky neustále probíhá válka mezi okupanty, odbojem a zločineckými gangy.

Daniel byl bezvýznamný zlodějíček a překupník lehčích drog, hlavně portálem ze Země dovážené marihuany, která byla v Adamantu levnější než pitná voda. Ve městě bylo vody dostatek, ale kvůli velké radioaktivitě šla použít nanejvýše k mytí, tedy pokud se člověk chtěl dožít alespoň dospělosti. K pití a na vaření bylo zapotřebí do města buďto dovážet čistou vodu, což důsledně regulovala okupační správa, nebo pomocí drahých strojů vodu ve městě čistit. Tyto stroje byly velmi drahé, protože je vyráběli pouze v Kaele Akexi a už jen samotná doprava až do Zantrijského vévodství byla drahá. Majitel takového fungujícího zdroje byl velmi rychle bohatý ať nasadil jakkoliv nízké nenulové ceny. Jakmile zbohatl příliš, okupanti mu vše zabavili a nezřídka i zastřelili, neboť i pouhé přechovávání čističky vody bylo těžkým zločinem, ovšem v podmínkách obyvatel města jedinou možností. Mnohem méně rizikové bylo pěstování konopí, které se spokojilo i s radioaktivní vodou, ale mnohem lepší bylo konopné produkty dovážet z nezamořených oblastí (což neslo komplikace s pašováním přes hlídané hranice) nebo ještě lépe ze Země.

Daniel si díky napojení na pašeráky dovážející hlavně marihuanu a v omezené míře i pitnou vodu (kterou pozemšťané prodávali neradi) žil lépe než většina ostatních - měl co jíst, jeho dům měl ještě stále okna se skleněnými výplněmi a po ulicích jezdil ve starém kaelanském terénním automobilu, který po spoustě karambolů, srážek, opravách a úpravách připomínal spíše malý tank. Jezdil na nejdostupnější palivo ve městě - konopný olej. Nevýhodou podobných vozidel bylo, že díky radioaktivnímu palivu byl výfuk v podstatě kulometem na radiaci. Zantrijci neznali fungování portálu - pouze věděli, jak ho aktivovat, a tak se přenášeli pokaždé na stejný portál vedoucí na konopnou farmu. O existenci dalších portálů neměli ani ponětí, a tak je ani nenapadlo hledat nějaký se zdrojem pitné vody.

Danielův relativně poklidný život změnilo setkání s čarodějem Myw'thaenem, který v něm poznal dalšího ze svých pomocníků podle krystalu. Třebaže drak Raneth, jehož činnost měl čaroděj překazit, měl nějakou formu dohody s novymirskou vládou zaručující mu právo drancovat Adamant výměnou za slib chránit Novymir, Myw'thaenův úspěch Zantrijcům mnoho úlevy nepřinesl - drakovu smrt využila Selliath, jejíž vojska následně na Zantrijské vévodství zaútočila. Následná válka o vévodství ležící na nejúrodnější půdě planety způsobila de facto vyhlazení zantrijského lidu. Daniel sám zemřel, když si jeho vůz vojáci spletli s malým novymirským tankem. Selliathská okupační správa přeživší obyvatele přesídlila do vlastního vnitrozemí a území zcela a trvale připojila k Selliath. Následujících sto let trvala dekontaminace radiací zamořeného města i vévodství, což bylo možné jen díky velkému úsilí odborníku z Kaely Akexi.