Elgraeloth

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Elgraeloth je fiktivní svět, který vytvořil autor Trystan ap Tallwch jako dějiště pro svá díla, mimo jiné novela Mé jediné přání.

Elgraeloth [Elgraélót] je název vesmíru, v němž se příběhy z novely Mé jediné přání odehrávají. Klíčovým centrem je hvězda k níž je referováno v novele jako k Slunci, pro zjednodušení čtení, jejíž jméno je Argarath. Argarath je hvězda typem podobná slunci. Obíhají ji tři planety. První, malá, velikosti srovnatelné s pozemským měsícem obíhá ve vzdálenosti 35 mil. km a je neobyvatelná pro většinu bytostí, zato zde sídlí Aaar - bytosti ohně, které však nemají o chladnější světy zájem a které nikoho v chladných světech nezajímají. Naproti tomu - druhá planeta Hartrab, obíhající ve vzdálenosti 153-165 mil. km. i její měsíc Evratt jsou obyvatelné pro lidi a obývané inteligentními bytostmi. Třetí planeta Sareth je obývaná pouze Laperaty, neinteligentními bytostmi chladu, které nezajímají teplejší světy než je ten jejich.

Jazyky vyskytující se v tomto světu se dělí:

Hartrab: (Osídlen lidmi(+magicky nadanými), démony a několika uprchlíky z Evrattu - Shiiry)

Lidské: Lidé používají převážně dvě řeči - Moderní a Obecnou. Moderní řeč je řečí, která se používá na ostrovech - od obecné se sice odlišuje, ale ne příliš hluboce, jsou si podobné asi jako Slovenština a Čeština. Obecná je pak používána na kontinentě.

Třetí, speciální řeč je řeč čarodějná. Její pomocí - respektive přeříkáváním formule v této řeči, mág, čaroděj, magik či jakýkoli jiný magii užívající člověk usměrňuje toky energie a pomáhá udržovat samotnou vnitřní formuli.

Démonské: Démoni obvykle užívají Starý démonický jazyk k vzájemné komunikaci, ale většina z nich ovládá i Obecnou.

Evratt: (Osídlen Shiiry)

Archmohadština - Jazyk Archmohadů - kterým se vneslo mezi lidmi názvu Veleželva Moudrá. Též jazykem vzdělaných Shiirů. Belbonština - Jazyk Belbonů, ovládajících velká území na Severu. Primitivní jazyk, avšak nejobjemnější z jazyků v oboru urážek. Naidština - Jazyk Naid, bytostí sídlících v oblacích. Velmi oblíbený a užívaný mezi prostými Shiiry všech druhů, postupně vytlačující původní kmenové jazyky.

Historie: ---

Související stránky