Erik Narylsson

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Erik (plným jménem Erik Kristján Narylsson) byl králem Kaely Akexi. Na trůn nastoupil po pochybné smrti svého otce Naryla, který si velkou část obyvatelstva znepřátelil nikoliv novátorstvím, ale spíše snahami silou potlačit některé tradice.

Erik coby velký obdivovatel prvního kaelanského krále Thorgrima byl pro mnohé v tomto mnohem snesitelnější, třebaže se nedržel tradice od krále Alrekra. Otcovy plány omezit některé tradice zavrhl. Jakkoliv se ani on moc nechlubil tradičním otcovským přídomkem, neukázal se ve zbroji a měl krátké vlasy, nehodlal nic z toho vnucovat svým poddaným. Tradiční zbroj mu připadala zbytečná a nadto v době elektronických sítí a počítačů považoval za dostatečné, že ho kromě projevů mohli poddaní kdykoliv vidět na oficiálních fotografiích. Aby zamezil neustálým spekulacím, lidu přímo sdělil, že dodržování nebo porušování tradic má být věcí každého Kaelana a žádnému vládci do těchto věcí nic není. Nezapomněl ani zmínit, že proslulý král Alrekr řekl svým poddaným přesně to stejné. Když upravil příslušný zákon (který nyní zakazoval králi zasahovat obyvatelům země do toho, jak mají vypadat nebo zda mohou či nesmí dodržovat tradice), situace v zemi se dost uklidnila. Navíc tím sebral vítr z plachet odpůrců království, kteří často argumentovali tím, že král může lidem zasahovat do úplně všech oblastí života i kdyby tvrdil opak. Tento zákon se nikdy nestal součástí právního řádu, král sám ho v tichosti zametl s odůvodněním, že chování popisované zákonem tak jako tak postihuje královská morálka a jistě by se ozvala i Rada vévodů, nadto nemělo smysl plevelit kvůli tomu propracovaný zákoník, který byl jednou z chloub královského rodu. Kritiky o zatajování se nebál, protože aktuálně platné verze všech zákonů byly všem Kaelanům neustále přístupné díky kaelanské komunikační síti Yggdrasil.

Asi nejvýrazněji se zapsal tím, že dal pro Askaridarův královský vzdělávací institut vybudovat nový areál vedle Města tří hradů. Symbol města, historický střed tvořený trojicí hradů spojených hradební zdí a areálem uvnitř hradeb, byl nyní celý určen jako sídlo rytířského řádu Ljósariddar, o jehož funkci elitní složky královského vojska se mezi Kaelany již vědělo, ale i tak tento krok vyvolal značný údiv, neboť řád králi oficiálně nijak nepodléhal a fakt, že slouží jako neoficiální tajná služba ještě stále nebyl znám.

Nadto nechal upravit kaelanskou matriku, aby kromě tradiční možnosti, kdy každý obyvatel přebírá také tradiční otcovský přídomek, umožňovalo také libovolné nebo žádné příjmení. Většina obyvatel, která toho využila, své rodiny pojmenovala otcovským přídomkem podle některého důležitého člena, podobně jako se královská dynastie stále označovala podle svého zakladatele Thorgrima. Možnost prakticky libovolně kombinovat jména a přídomky ve jméně byla vítaná, ale prakticky se příliš zběsilé kombinace nevyskytovaly a drtivá většina obyvatel zůstala u tradičních otcovských přídomků.

Soustředil se také na svými dvěma předchůdci přehlíženou problematiku, totiž vztahy s elfy a lvy. Podle kaelanské matriky byl již takřka každý druhý Kaelan geneticky více elf než člověk. Kaela Akexi se tak stala první lidskou zemí, která zcela volně přiznávala status obyvatele (a státní příslušnost) i příslušníkům jiných ras než lidí. Byl také od dob Alrekra a Arnþórra prvním kaelanským králem, který navštívil elfí a lví vládce.

Jeho manželkou byla Karin Axelsson, dcera a odborná asistentka mudrce Magnuse Axelssona, učitele chemie na Finnbjörnově královském vzdělávacím institutu v Grandalgharasu. Seznámili se za jeho studií na Askaridarově královském vzdělávacím institutu během hostovaných přednášek jejího otce.

Jeho popularita ztížila snahy sousedních zemí destabilizovat Kaelu Akexi, neboť negativní propaganda se často opírala o argument, že v Kaele Akexi je popularita panovníka přímo úměrná délce jeho vlasů. Tento argument (sám o sobě nepravdivý) byl takto již nepoužitelný. Narážky na kaelanskou tradici dlouhých vlasů u mužů (a stereotyp ideálního Kaelana po vzoru krále Alrekra Luciussona) ovšem v okolních zemích neustaly. Poněkud jim zatajil svůj názor, že králové jako slavný Alrekr už v jeho době působili poněkud nepatřičně.

Mimo to vydal také zákon, díky kterému utichla většina hlasů ptajících se po informacích, které stát shromažďoval na královském hradě - kterýkoliv obyvatel Kaely Akexi si kdykoliv mohl požádat o výpis ze státních registrů, který obsahoval veškeré informace, které o něm stát měl. Zákon také stanovil nárok na odškodnění v případě neúplnosti výpisu, zatajena mohla být pouze informace, že je podezřelý z nějakého zločinu (a to pouze do doby, než dotyčného sami vyhledali strážci zákona, poté takto dotyčný mohl sledovat, jak se pro něj případ vyvíjí). Tento výpis mohl obsahovat i audiovizuální materiály (pokud nějaké v registru byly). Navíc bylo možné si informace prohlížet i online prostřednictvím Yggdrasilu a mít tak kdykoliv aktuální přehled. Zatímco Kaelané tuto novinku uvítali, v okolních zemích šlo o něco nadpřirozeného. Tato možnost také značně zjednodušila lidem hledání předků, neboť byl dokončen přenos nejstarších listin do databáze, a ta tak obsahovala údaje i o dávných předcích i staletí před příchodem na Akelii. Například k získání rodokmenu nebo nalezení příbuzných tak namísto rozsáhlého pátrání stačil pouze dotaz na státní registr.

Zemřel ve věku 69 akelianských let. Obvyklé dohady okolo následnictví zde nehrozily, neboť král Erik měl pouze jediného potomka, syna Thora Erikssona.

Související stránky