Ezrya

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ezrya je státním útvarem na Katrinině poloostrově pod vládou nakaurského mága Ezry Samuelse a jeho manželky Kendry.

Historie

Země vznikla po Třetí válce ras, kdy se mezi lidmi na Akelii rozšířil kult uctívání nadpřirozených lvů a mezi často zoufalými obyvateli zpuštošených států se vytvořila nejedna skupina uctívačů lvů. Tehdy se Ezrovi povedlo za pomoci nakaurů z Qwanvarské říše několik těchto skupin spojit pod svým vedením a začal z nich utvářet jednolitou společnost. Zejména zpočátku tvořili většinu jeho následovníků alvánci, jejichž původní vlast, Alvelonie, byla kdysi dávno zničena kaelanskou královnou Kriemhildou, jejichž touhu po nové vlasti dokázal Ezra využít, jakkoliv to znamenalo nutnost zajistit mírumilovné soužití alvánců s jeho původem kaelanskými následovníky. To se mu i podařilo, a tak se k němu přidala i řada dalších podobných skupin.

Jako každý nakaur s vladařskými ambicemi, i Ezra chtěl mít své sídlo, za které si zvolil jaderným výbuchem zničený hrad Les Debaux, jehož ruiny proměnil ve svůj hrad, načež se prohlásil majitelem Katrinina poloostrova. Každá ze skupin jeho následovníků se usadila na různých místech poloostrova, kde si vystavěli svá města a vesnice, kolem Ezrova hradu vzniklo Lví město, které se stalo také hlavním městem země poté, co Ezra ve velkolepém projevu na Lvím náměstí oznámil svým následovníkům svou představu a podobě a fungování nového státu. Následně všem jeho obyvatelům rozeslal návrh ústavy a nejdůležitějších zákonů spolu s pozvánkou k všelidovému hlasování, které proběhlo o 100 dní později. V hlasování mohli lidé přijmout původní návrh, upřednostnit jiný z celkem deseti, které se lišily hlavně rolí Ezry od jeho úplného odstoupení z čela země až po jeho prohlášení absolutistickým vládcem, případně ideu založení státu zcela odmítnout. Vyhrála jedna z alternativ, která zaručila zemi víceméně demokratické zřízení podobné vévodstvím Kaely Akexi, avšak namísto krále a sněmu vévodů zemi vládl parlament složený z volených zástupců podobně jako v Republice Benelux. Hlavou státu se stal Ezra, jeho role však byla spíše symbolická, jakkoliv mu mimo jiné pro případ větší katastrofy zůstaly značné pravomoce, díky kterým se mohl například stát absolutním vládcem, pokud by z nějakého důvodu zcela selhaly všechny státní orgány. Rozhodnutí svých nových poddaných nakaur respektoval a na oslavě založení státu na Lvím náměstí podepsal příslušné zákony.

Nový stát uznalo nejprve jen několik zemí, z nichž s některými se Ezrovi podařilo uzavřít smlouvy o míru a bezcelním obchodu. Na první problémy Ezra narazil až v Qwanvarské říši, jelikož jeho tamní soukmenovci ezryjský návrh ochotně přijali, ale podpis smluv podmínili celou řadou smluv, díky kterým sice Ezrya získala vyspělou infrastrukturu podobnou té qwanvarské, ale také se kvůli nim musela značně zadlužit a v zemi získali určitý podíl moci qwanvarští nakaurové, kteří si zemi následně oblíbili jako rekreační letovisko. Se vzniklými dluhy poté Ezryané za pomoci hlavně kaelanských finančních institucí těžce bojovali.

Významná místa

Lví město

Nejdůležitějším městem Ezrye je její hlavní město, vzhledem k utvoření státu z uctívačů lvů nepřekvapivě nazvané Lví město. Jelikož se oslav založení státu na Lvím náměstí osobně účastnil nadpřirozený lev Ajkel, je také jedním z nejdůležitějších poutních míst uctívačů lvů hned vedle kaelanského Města tří hradů.

Město se skládá z citadely vzniklé přestavbou velké stolové hory a okolních létajících ostrovů propojených s citadelou i navzájem mnohými mosty a lávkami. Území pod ostrovy tvoří areál hlavního městského parku a zoologické zahrady, jsou zde i četné hotely. Unikátní výhled na povětšinou zalesněné území s velkými ostrovy vznášejícími se nad ním láká turisty z celého světa a přináší městu nemalé zisky. Mohutné hradby, na jejichž horní straně je městský dopravní okruh, zajišťují ochranu před vysokými vlnami.

Většina obyvatel města žije na létajících ostrovech, na menších vznikly velké bytové komplexy, na větších pak kromě luxusních čtvrtí také mnohé školy, výzkumná zařízení a nemocnice. Mezi obyvateli jsou nejžádanější ty nejmenší létající ostrůvky, na nichž často bývá pouze jeden dům s pozemkem.

Citadela

Dominantou města je jeho citadela složená ze sedmi stejně velkých šestiúhelníkových útvarů oddělených od města i navzájem vysokými zdmi sloužícími zároveň jako další ubytovací a kancelářské kapacity. Každý z těchto útvarů je umístěn v jiné výšce. Citadela vznikla přestavbou stolové hory ve středu města, na níž stával hrad Les Debaux, jehož ruiny jsou atrakcí jednoho z četných městských parků. Nachází se zde většina státních institucí, kanceláře většiny velkých ezryjských společností a několik vojenských základen.

Lví náměstí má šestiúhelníkový tvar odkazující na lví město Arkanwlox, uprostřed je obrovská socha lva Ajkela v životní velikosti. I přes svou polohu přímo uprostřed města slouží především jako odpočinkový prostor a jelikož byl odhalení sochy osobně přítomen Ajkel, náměstí se stalo také poutním místem uctívačů lvů. Na náměstí je mimo jiné spousta zeleně a plní tak funkci jednoho z městských parků.

Nejvýše položenou částí citadely je Lví palác, jehož věže jsou nejvyššími budovami města, proto jsou ověšeny spoustou antén státního telekomunikačních operátora. V paláci žije Ezra Samuels se svou rodinou, také se zde schází ezryjská vláda a hlavní štáb ezryjského vojska. Součástí paláce je velká zahrada, v níž žije několik stovek akalanů.

Uvnitř hory se pak nachází jeden ze symbolů smlouvy s Qwanvarskou říší, hlavní městský dopravní terminál. Schází se zde silnice vedoucí k citadele na dlouhých mostech přes údolí pod létajícími ostrovy ze šesti směrů od městského okruhu na vysokých hradbách. Po výstavbě nového přístavu a mezinárodního letiště vně ohrazeného města byl terminál přestavěn jako uzel dopravy do a z města, uvolněný prostor obsadily kanceláře a skladovací haly ezryjských obchodníků a z terminálu se stala plnohodnotná městská čtvrť.

I díky podobě hlavního města je v Ezryi extrémně rozšířeno radioamatérství a kluby či jiná společenství amatérských tvůrců rozličných létajících strojů, díky kterým má téměř každé ezryjské město hned několik letišť.

Mezinárodní vztahy

Ezrya po jednom z všelidových hlasování těsně po svém založení vyhlásila neutralitu, má však uzavřeny smlouvy o bezcelních obchodních stycích s Qwanvarskou říší, Říší světla, Kaelou Akexi a Selliath, které mají tajné dodatky o obraně, které by měly zaručit Ezryi pomoc zmíněných zemí v případě napadení.

Země vlastní také dimenzionální bránu, díky které navázala tajné styky s několika pozemskými státy a také s několika lidskými koloniemi na jiných planetách. Brána je, stejně jako jeden z portálů lva Ajkela, umístěna ve vojenské základně přiléhající k dopravnímu terminálu Lvího města.

Ve světě si Ezrya udržuje svou pověst mírového neutrálního státu, kontroverze vyvolává pouze smlouva o neútočení s Qwanvarskou říší, jejíž uzavření bylo podmíněno uzavřením několika obchodních smluv, díky kterým byla stavba většiny infrastruktury země svěřena qwanvarským podnikům. Vztah většiny Ezryanů ke Qwanvarské říši tak byl dlouhou dobu rozporuplný - na jedné straně je jim známo, že jejich milovaný vůdce Ezra je nakaur, na druhou stranu však nikdy nezapomněli, že svou zemi museli kvůli qwanvarským nakaurům nadlouho zadlužit.

Související stránky