Feimnir

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Feimnir (plachý) je příšera z kaelanských pověstí, která lovila hospodářská zvířata. Tvor byl podobný samicím nadpřirozených lvů, měl šest nohou a byl velký jako kůň. Svůj název si vysloužil tím, že jakkoliv neohroženě útočil na dobytek, zběsile utíkal před vším ostatním včetně dětí nebo domácích koček.

Příšera se pohybovala po vévodství Skógurheim, poprvé byla spatřena přibližně rok před smrtí krále Thorgrima Velikého a zmizela několik dní po příchodu nadpřirozeného lva Azarea na královský hrad, takže se navzdory jeho tvrzením, že příšeru ještě nespatřil, obecně soudilo, že ji ulovil. Ten ji přitom poprvé objevil až několik dní po setkání vévodů, které schválilo nástup krále Kornelia na trůn. Vyděšená Feimnir před ním utekla do ulic Města tří hradů, kde ji zabili vojáci městské stráže.

Mrtvou Feimnir si lev odnesl na královský hrad, kde také později zjistil, že jde o přirozenou lvici. Její podobu i chování měl na starosti čaroděj, kterému sežrala ovci. Ten později padl za oběť nadpřirozenému lvu Zariu. Azareus její tělo předal nadpřirozenému lvu Mwllynchalindovi, kterému se ještě podařilo zachránit její osobnost, ale oživit ji odmítl.

Azareus si vyžádal alespoň její entitu, s níž se spřátelil a učinil z ní svou družku. Teprve později pro ni Mwllynchalind vyrobil umělé tělo, aby mohla po boku Azarea dožít přirozený život, jakkoliv život pouze v páru, navrch v lidském městě, nebyl pro přirozenou lvici běžný.