Garaed Xanae

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Garaed Xanae je elfím hnutím hlásající nadřazenost elfů nad všemi živými i neživými bytostmi z díla Země velkého lva.

Garaed Xanae byla založeno elfkou Quaaiou po smrti její sestry Yäimïle, přibližně okolo roku 3333 AL. Quaaia tehdy vystoupila na sněmu skřetů s proslovem, ve kterém vyložila základní myšlenky hnutí. Na skřety zapůsobilo hlavně to, že Quaaia označila ostatní elfy za zrádce ve službách nadpřirozených lvů. V těch dobách měli skřeti ve zvyku přepadávat lví vesnice. Tyto přepady však zpravidla končily smrtí útočících skřetů vlivem lvích ochranných kouzel, pročež skřeti začali lvy nenávidět. Ostatní elfové je odmítli podporovat, proto zahořklí skřeti začali nenávidět také je. Co už jim Quaaia neřekla, byla její touha stát se královnou všech elfů. Její tvrdá rétorika se líbila také prvním nakaurům, kteří ji a její organizaci zpočátku štědře podporovali.

Quaaia se zakrátko stala královnou skřetů a předala jim vše, co se naučila coby vznešená elfka. Začala chystat armádu, která po lesích přepadávala osamocené vznešené elfy či malé skupinky, díky čemuž získávala zbraně a rostlo její sebevědomí. Zanedlouho se postavila do čela vojska a dobila jedno z elfích měst, Unuain v Qalaxoru. Vznešené elfy, kteří se ke Garaed Xanae nepřidali, nechala všechny do jednoho popravit, čímž sice vzrostla loajalita jejích následovníků, ale také definitivně přišla o podporu nakaurů. O něco později se svým vojskem vytáhla na Ellësméru. Ačkoliv se jí nepodařilo zvítězit tak drtivě jako v Unainu, dostala se do královského paláce, kde zavraždila elfí královnu Äwyërii. Ta se zabití ani nebránila, neboť jen krátce předtím v boji padl její druh Talar a dcera Iaia. Quaaia si nasadila její čelenku a prohlásila se královnou všech elfů. Většina elfů ji přijala, ti ostatní odešli na Zemi nebo do města Afilis na Ajkelově hoře. K odlišení od Arikharan (elfí frakce zahrnující elfy na straně lvů, mj. všechny obyvatele města Afilis) si bojovníci Garaed Xanae holili hlavy. Holá hlava byla u elfů vždy znakem poddanství, méněcennosti, nebo vážné nemoci, za což se Arikharan Garaed Xanae vždy vysmívali. (Ti, co poslouchají Quaaiu, musí být velice hloupí - dokonce i jejich vlasy měly více rozumu a zmizely.) Mimochodem právě tehdy vznikla elfí móda dlouhých vlasů - před válkou měla většina elfů vlasy zpravidla nakrátko, nyní je snad všichni měli dlouhé alespoň do poloviny zad, aby se i na pohled co nejzřetelněji odlišili od Garaed Xanae.

Po korunovaci Quaai královnou všech elfů se Garaed Xanae zaměřila na likvidaci lvích vesnic a vůbec všech lvů, čímž vyvolala druhou válku ras. Padlo v ní mnoho lvů, ale mnohonásobně více elfů, tudíž se již krátce po začátku role obrátily - rozzuření lvi nyní systematicky vyhlazovali všechny elfy alespoň trochu nakloněné Garaed Xanae a zničili většinu elfích měst včetně Ellësméry. Do příště si ale odnesli ponaučení, protože Garaed Xanae na začátku podcenili a většímu počtu lvů se to vymstilo.

Garaed Xanae zanikla, když Ajkel vyhověl prosbám lvů a seslal na elfy nemoc podobnou moru. Mnoho jich nezbylo, zbyli pouze nakaurové a Arikharan, kteří už od počátku Garaed Xanae nenáviděli a velmi ochotně se ve válce postavili na stranu lvů. Vládu nad územími elfů mimo Ajkelovu horu převzali lvoelfové. Okolní národy si výměny ras ani nevšimli, neboť se drtivá většina lvoelfích osadníků od elfů lišila snad jen klidnější povahou a kladným vztahem k nadpřirozeným lvům.

O pár století později se myšlenky Garaed Xanae chopili nakaurové, kteří ale v nadpřirozených lvech a dalších obyvatelích Ajkelovy hory viděli spíše přátele, a s tím založili na druhé straně planety vlastní říši.

Související stránky