Gustav

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Gustav (plným jménem Gustav Ragnar Ørnulfsson) byl králem Kaely Akexi. Podobně jako jeho otec a předchůdce Ørnulf, ani Gustav nebyl nikterak silným vládcem. Stáří se dožil jen díky tomu, že ho chránil lví mág Azareus. Protože situace neumožňovala králi udělat žádné potřebné reformy a lev odmítl vyvraždit kaelanskou šlechtu (což se jevilo být jediným řešením), mohl Gustav pouze zajistit následovníka. Podařilo se mu prosadit pouze jediný zákon, který umožňoval králi určit svým následovníkem i někoho jiného než prvorozeného syna. Toho využil, aby na trůn dosadil svou dceru Kriemhildu, kterou porodila elfka Yeelah, kterou na hrad přivedl právě Azareus, který se jinak staral o udržení královské moci.

Protože král měl plné ruce práce se svou zemí (třebaže byl spíše loutkovým vládcem a zemi fakticky vládl spíše lev) a Yeelah s jeho udržováním při životě, o výchovu Kriemhildy se z velké části postaral Azareus. Výsledek byl znát, rozdíl mezi silnou půlelfí vládkyní a jejími invalidními předchůdci byl propastný. Azareus takovou vládkyni připravit musel, protože třetí slabý vládce v pořadí by mohl být pro zemi nebezpečný. Požádal jednoho z vévodů, aby bez vědomí krále svolal Althing, kde všem vévodům a náčelníkům vyložil situaci a slíbil, že nebude klást žádný odpor změně vládce, a že pomůže rodu Thorgrimsson, dokud se v něm neobjeví schopný vládce nebo dokud se vévodové sami neshodnou na volbě nového královského rodu, ale jejich jednání konstruktivní diskusi připomínala jen stěží. I největší odpůrci lva museli připustit, že jeho konání zabránilo hluboké krizi a možná i rozpadu království. Dokládá to i fakt, že za celou dobu Ørnulfova a Gustavova života vévodové nedokázali vybrat žádné kandidáty na nového krále.

Související stránky