Horský nosorožec

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Horský nosorožec patří mezi nejnebezpečnější divoká zvířata na Akelii.

Původ

Byli vytvořeni Ajkelem spolu se lvy. Jejich hlavním účelem bylo sloužit jako potrava lvům a také drakům, kteří strádali poté, co kvůli vlastnímu přemnožení vylovili většinu zvířat na planetě. Značná agresivita a fyzické vlastnosti jim měly poskytnout větší šance v boji s draky a tím šetrně snížit jejich počty.

Anatomie

Horští nosorožci jsou obdobou pozemských afrických nosorožců, oproti kterým jsou mohutněji stavění. Na délku dorůstají až deset metrů a v kohoutku mohou měřit i tři metry. Hmotnost se může dostat i na deset tun. Na podzim, kdy si ukládají zásoby tuku na zimu, se jejich hmotnost může zvýšit i o polovinu; zásluhou tukových polštářů v té době připomínají trochu i hrocha. Jejich roh může být až metr dlouhý.

Už od počátku je s oblibou lovili draci, silná kůže se u nich vyvinula jako alespoň nějaká ochrana před dračím ohněm, velikost a síla jim zase umožnila aktivně se bránit drakům (a později lidem) na zemi.

Sociální vztahy

Vyskytují se ve stádech čítajících od deseti do dvou set jedinců v závislosti na dostupnosti potravy. Přestože jsou býložraví, byly zaznamenány případy, kdy sežrali i mršiny jiných zvířat, doposud však není známo, z jakého důvodu. Jejich nejoblíbenější potravou jsou různé druhy travin a lučních květin, v době jejich nedostatku dokážou porazit mladší stromy a živit se jejich listy a menšími větvemi.

Využití

Nejčastěji je loví lvi, neboť nosorožec je jediným zvířetem na Akelii, u nějž maso jednoho jedince nasytí celou tlupu. Díky tomu by jejich druh nezaniknul ani kdyby lvi nic jiného nelovili, což u žádného jiného živočišného druhu (včetně lidí, draků a mravenců) neplatí. Kromě toho lvům slouží jako tažná zvířata, neboť jeden nosorožec utáhne víc než dvacet koní, třebaže pomaleji. Díky mohutné stavbě a silné kůži jsou velmi odolní, čehož je využíváno během různých válek, kde je využita i velká agresivita těchto zvířat. Ochočit je dokážou pouze lvi, jejich služebníci lvoelfové, nebo elfové. Kromě masa z nich lvi a elfové zužitkují také kosti, roh a kůži, ze které vyrábějí dračí sedla. Mimoto je jejich tvrdá kůže lvy vyhledávaná podobně jako u lidí žvýkačky.

Jiný vztah k nim mají lidé. Během sporů se lvy jsou stáda rozzuřených nosorožců schopna zničit celé vesnice a pozabíjet všechno v jejich dosahu. Běžná ochrana pomocí zapálené trávy sice účinkuje na koně a většinu divokých zvířat, ale většina nosorožců se ohně nebojí. Jiným lidským pohledem na nosorožce jsou jejich rohy, které lidé používají pro rukojeti různých obřadních nožů. Takovéto kusy si mohou dovolit jen ti nejbohatší, neboť získávání rohu je velmi riskantní. Využití má i jejich kůže, která se dá po ztvrdnutí použít na broušení drahých kamenů.

Masožraví nosorožci

Masožraví nosorožci vznikli z horských nosorožců upravením trávící soustavy, aby se mohli živit smíšenou stravou. Vedlejším efektem úprav je i vyšší efektivita, takže tito nosorožci mohou dorůstat ještě větší velikosti a být ještě silnější. Za jejich vznikem stojí několik skupin lvů častěji se zdržujících poblíž okraje Zóny, kteří je následně vypouštěli do lidských zemědělských oblastí, kde tato zvířata napáchala značné škody.

Více o masožravých nosorožcích v článku Bestie.

Hrochorožci

Jedním z lidských pokusů o odstranění hrozby v podobě horských nosorožců byl nápad uvést do ekosystému jiný druh, který by z něj horské nosorožce libovolným způsobem vytlačil a zároveň byl méně nebezpečný lidem.

Podrobonější informace na stránce Hrochorožec.