Incident Q3

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Incident Q3 je nejkratším válečným konfliktem v historii Qwanvarské říše a vůbec celé Akelie. Incident byl odstartován na jedné z atletických soutěží mládeže pořádané Askaridarovým královským vzdělávacím institutem ve Městě tří hradů v Kaele Akexi.

V těchto soutěžích téměř vždy vyhrávaly děti z Kaely Akexi nebo sousední Selliath, což vadilo vládě sousedního Novymiru. Propagandistické oddělení KSN, vládnoucí strany Novymiru, požadovalo vítězství novymirského dítěte, na což novymirská armáda zareagovala podrobným zkoumáním genetiky novymirských obyvatel, na základě kterého její specialisté vybrali z celé země dítě, které mělo vhodné předpoklady uspět v lehké atletice, kterým byla Zoja Ševčenkovová, sotva dvouletá holčička z malé vesnice na pobřeží. Ústřední výbor KSN k tomu téměř bez váhání dal souhlas a holčička byla svým rodičům odebrána, aby ji vojenští specialisté podrobili náročnému výcviku. Její výchova nebyla o ničem jiném, než o vítězství v kaelanské školní soutěži, kterou měla vyhrát ve svých 8 akelianských rocích.

Plán KSN ovšem nevyšel, protože kromě Zoji byla v soutěži i Roda Taranys z Qwanvarské říše, která sice nebyla podrobena brutálnímu výcviku, ale měla ještě lepší genetické předpoklady a navíc ji sport za podpory rodičů odmala bavil. Díky lepší stravě a čistějšímu životnímu prostředí v říši tak Roda byla na soutěž lépe připravena a dokázala vyhrát, k čemuž jí kromě kaelanských pořadatelů pogratuloval i nakaur Ezra Samuels, toho času qwanvarský velvyslanec v Kaele Akexi. Novymirské vedení si to setkání vyložilo jako důkaz, že Rodě k jejím výkonům nějak dopomohli nakaurové, nadpřirození vládci Qwanvarské říše.

Téhož dne startovala do vesmíru i raketa qwanvarského vesmírného programu, která kromě nové sondy na průzkum sousední planety Seimeri nesla také malé pokusné satelity vytvářené studenty qwanvarských škol, koncept který byl qwanvarskou adaptací midgardského projektu CubeSat. Jedním z těchto satelitů byl i satelit Q3, který měl počítat blesky při bouřích nad Qwanvarskou říší. Za tímto satelitem stála skupina studentů včetně Nenyse Taranyse, staršího bratra Rody. KSN požadavala odplatu za porážku Zoji Ševčenkovové, a tak novymirská armáda vyslala střelu, kterou satelit Q3 zničila. Také instruovala Zoju Ševčenkovovou, aby se Rodu pokusila zabít a získat její tělo, které mělo novymirské armádě pomoct s dalším výzkumem a zároveň posloužit jako důkaz, že Roda Taranys je výsledkem nakaurského genetického inženýrství.

Tato akce rozzuřila nakaura Rhetyse, v jehož panství Roda a Nenys se svými rodiči žili, a ten tak rozkázal qwanvarské armádě zničit zařízení, z nějž byla novymirská střela vypuštěna. Hned na to se vydal osobně do Dubnigradu, hlavního města Novymiru, a holýma rukama pozabíjel všechny členy ústředního výboru KSN spolu s většinou vrchního velení novymirského vojska, a před návratem do Qwanvarské říše ještě sežral Ivana Sergejeva Petrova, tehdy generálního tajemníka KSN a prezidenta Novymiru. Na rozloučenou napsal krví členů ústředního výboru KSN přes celou přední stěnu budovy generálního štábu novymirské armády text, ve kterém označil sestřel civilního satelitu Q3 za vyhlášení války, a dal Novymiru tři dny na bezpodmínečnou kapitulaci, po kteréžto lhůtě měla přijít invaze qwanvarských vojsk.

Fakt, že jeden nakaur dokázal bez větších problémů proniknout do nejstřeženějších budov Novymiru a zlikvidovat většinu vedení státu a následně Novymir opustit dříve, než stihly novymirské bezpečnostní složky i při nejvyšším stupni pohotovosti vůbec zareagovat, vyděsil zbylé členy KSN natolik, že ještě téhož dne zmocnili svého velvyslance v Kaele Akexi, aby qwanvarskému velvyslanci předal bezpodmínečnou kapitulaci. Tím byl konflikt po necelém jednom dni ukončen. Nakaurové následně jako odškodnění sebrali Novymiru téměř celou roční produkci oceli a mědi a donutili novymirskou vládu zaplatit až děsivě podrobný účet, v němž kromě ceny střely vystřelené qwanvarským vojskem nebo odškodnění rodině Rody Taranys i školy do které chodil její bratr nechyběly ani detaily jako mzda qwanvarských vojáků starajících se o odpal střely nebo noc v kaelanské krčmě, kde Rhetys před návratem domů odpočíval, a to dokonce včetně příplatku za snídani navíc. Po zveřejnění tohoto účtu přitom celý svět nejvíce pobavilo, že Rhetys (do té doby proslulý více než čím jiným zálibou v automobilech) do zmíněné krčmy přijel autobusem veřejné dopravy, jelikož v účtu nechybělo dokonce ani jízdné.

Celá událost měla dohru přibližně týden poté, kdy Zoja Ševčenkovová utekla svému doprovodu a snažila se získat azyl v Qwanvarské říši. Novymirští vojáci ji zastřelili hned u východu z velvyslanectví, na což reagovala Kaela Akexi vyhoštěním novymirského velvyslance. K tomu se přidala i Qwanvarská říše, jejíž úřady při vyhošťování novymirského velvyslance prohlásily, že v okamžiku smrti už Zoja byla qwanvarskou občankou, a za její smrt nakaurové podali na Novymir žalobu k mezinárodnímu soudu. K žalobě se připojila i Kaela Akexi s požadavkem na potrestání vojáků za bezdůvodnou střelbu na veřejnosti a nahrazení škody na fasádě qwanvarského velvyslanectví.

Tečkou za celým incidentem bylo rozhodnutí Arnra dalších nakaurů v čele Qwanvarské říše, že reakce jejich soukmenovce Rhetyse byla přehnaná, pročež musel Nenysi Taranysovi a jeho spolužákům pomoct se stavbou nového satelitu a tento také vynést na oběžnou dráhu. Později se také ukázalo, že kromě toho všeho Rhetys našel v Novymiru všechny Zojiny příbuzné a přesídlil je do svého panství, přičemž to provedl takovým způsobem, že se o tom novymirské úřady dozvěděly až poté, co se qwanvarští úředníci snažili získat od novymirských úřadů dokumentaci potřebnou k zapsání jejich domu do qwanvarské databáze nemovitostí, protože Rhetys je přesídlil i s veškerým jejich majetkem. Byl přitom natolik důsledný, že jejich dům nechal následně úklidovou firmou zbavit štěnic a jiných škůdců a celý uklidit, a účet za toto vše přinutil zaplatit novymirského velvyslance.

Související stránky