Kaela Akexi

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vlajka Kaely Akexi

Kaela Akexi (neoficiálně též Federativní království Kaela Akexi) je jednou z nejvýznamnějších zemí Akelie. Jejím hlavním městem je Město tří hradů. Obyvatelstvo tvoří hlavně potomci uprchlíků ze severských krajů Země. Od dob královny Kriemhildy Kruté se mezi Kaelany začalo ve velkém objevovat křížení s elfy, proto jsou moderní Kaelané oproti okolním lidským národům větší, mají špičatější uši a dožívají se vyššího věku.

Kaela Akexi je nejstabilnějším a nejstarším dosud existujícím lidským státním útvarem na Akelii. Od svého založení, kdy se vzájemnou dohodou všech zúčastněných 35 vévodství předtím sdružených ve stejnojmenné vojenské alianci spojilo do sdružení podobného pozemské federaci, se státní zřízení nijak výrazně nezměnilo a v čele států stále stojí potomci prvního krále a zakladatele země Thorgrima Velikého. Vévodství zůstala zachována včetně svých názvů a hranic, dokonce v jejich čelech zůstaly zachovány původní vévodské rody. Podobnou stálostí se vyznačuje i kaelanská kultura, protože se v podstatě nijak nezměnila a Kaelané si stále rádi říkají Seveřané, mnozí z nich mají svůj rodokmen vystopován i několik generací před odchodem ze Země.

Kaela Akexi je nejčastěji symbolizována svými oficiálními symboly (Státní znak, vlajka a královský meč a koruna), mezi neoficiální patří např. královský hrad ve Městě tří hradů. Zatímco vlajku vytvořil zakladatel země spolu s návrhem státní správy (a později byla změněna), obdobně jako státní znak, korunu si vykoval první král osobně a královský meč je výtvorem nadpřirozených lvů, jejichž vládce Ajkel ho daroval Alrekru Hromovládci jako znamení přátelství poté, co tento král daroval lvům téměř 100 000 kusů nejlepšího dobytka a téměř milion litrů nealkoholického piva, které bylo v té době drahou novinkou a snad kromě roztaveného zlata nejdražší kapalnou látkou, která se v jeho zemi nacházela. Teprve Alrekr Hromovládce se také dozvěděl o faktu, že kaelanskou vlajku ve skutečnosti vymyslel Ajkel, který její podobu převzal z islandské vlajky vzniklé o několik století později, a svůj návrh vložil do mysli Thorgrima Velikého, který v té době vymýšlel uspořádání království, což způsobilo nové pochybnosti o skutečných záměrech lva Azarea, který již od dob Thorgrimova syna Askaridara pobýval na královském hradě a byl jedním z nejbližších pomocníků každého kaelanského krále od té doby. Ostatně právě díky pomoci Azarea a ostatních nadpřirozených lvů se Kaela Akexi stala nejsilnější velmocí planety.

Kaelané zakládají také četné kolonie na jiných obyvatelných planetách v galaxii. Každá z těchto kolonií musí co nejdříve získat soběstačnost, ať už kolonisté vše potřebné dokážou získat na své planetě nebo obchodem s jinými koloniemi a/nebo Kaelou Akexi, k čemuž je každé kolonii darována jedna plně vybavená vesmírná loď třídy Saikara. Poté získává každá kolonie automaticky nezávislost a je pouze na jejím lidu, zda a jaký vztah budou udržovat s původní domovinou. Doposud všechny kolonie se ale dobrovolně sdružily v Kaelanské alianci, což je volná konfederace kolonií nadále dobrovolně věrných Kaele Akexi, jejímž členem je i království samotné. I díky koloniím se populace stále pohybuje kolem 2,5 miliardy obyvatel, což z ní činí po Qwanvarské říši druhý nejlidnatější stát na planetě.

Geografie

Kaela Akexi se nachází na kontinentu Stórjörð na Akelii. Sousedí s územím elfů a trpaslíků (oblast obklopující Ajkelovu horu) později známém jako Zakázaná zóna, dále s výsostným územím draků (formálně bráno jako mezinárodní zóna), Selliath, Republikou Benelux a Novymirem (Новый мир, Nový svět). Kaelanské podnebí je spíše chladné a vlhké, s dlouhými zimami a krátkými léty, a podobá se prostředí, ze kterého Kaelané pocházejí.

Hlavní dopravní trasou je Kaelanská tepna spojující Město tří hradů s Grandalgharasem, Kirkjafell a skrze trpasličí tunel přes dračí výsostné území se Lvími ostrovy a dalšími státy za horami. Na opačnou stranu pak Kaelanská tepna spojuje Město tří hradů s přístavem Sjávarhöfn a dále navazuje na Via Publia, páteřní silnici Selliath.

Území království je z historických důvodů rozděleno na 35 vévodství očíslovaných v pořadí, v jakém poprvé přijala Úmluvu meče:

 1. Nýrheim (Nový svět) se sídlem v Grandalgharasu. Původní sídlo Thorgrima Velikého.
 2. Skógurheim (Lesní město) je rodištěm Thorgrimovy manželky Ælfþryð. Nyní zde leží Město tří hradů.
 3. Álfurheim (Elfí sídlo) - díky setkání (tehdy ještě prince) Kornelia s nadpřirozenými elfy a lvy zde začalo spojenectví, díky kterému se Kaela Akexi dostala na svou pozici.
 4. Briskurgard za svůj název vděčí činným sopkám. Leží zde jedenáct z dvanácti kaelanských činných sopek.
 5. Hallrgard je nejvýše položeným vévodstvím. Nachází se celé v předhůří Dračích hor.
 6. Björnheim nacházející se v hraničních horách vedle Selliath byl nazván podle velkého výskytu medvědů, kterým se zde dařilo díky tomu, že zdejší nepřístupný terén nevyhovoval lidem a byl dále od území draků, nebo také podle svého prvního vévody Hallbjörna Áki Arnbjörgssona.
 7. Ostrov Griðarstaður se nachází v oceánu Grimdarlegu asi 2500 km od kaelanského pobřeží hned u akelianského severního polárního kruhu. Jde o jediné vévodství, které není přímo součástí hlavního území a také se přidalo nejpozději, až za vlády krále Askaridara.

Tato čísla jsou používána mimo jiné v poštovním systému a ve státních registrech obyvatel, samohybných vozidel a nemovitostí, kde číslem vévodství začíná každý identifikátor.

Kromě vlastního území a kolonií na jiných planetách mají Kaelané také řadu dalších území na své domovské planetě, nejčastěji v podobě pronajatých základen a průmyslových komplexů.

 • Sousední Republika Benelux bývá některými svými obyvateli i Kaelany díky velmi úzkému spojenectví a ekonomickému propojení s královstvím považována za další vévodství, případně kolonii.
 • Před nástupem vysoce efektivních a výkonných pohonných systémů pro vesmírná plavidla krátce před začátkem Galaktické války je Kaelané potřebovali vypouštět z míst co nejblíže akelianského rovníku. Nejvhodnějším k tomuto účelu byl malý výběžek na vnější straně hraničních hor Mrtvého poloostrova kontinentu Stórjörð, jehož území zabíral lidský stát Zgwalagah. Po určitých vyjednáváních si Kaelané tento výběžek zvětšili a vystavěli na něm leteckou základnu a kosmodrom Miðbaugshöfn. Ten byl do založení města Stjörnbörg na území Kaely Akexi největším kaelanským kosmodromem.

Obyvatelstvo a jazyk

Prvotními obyvateli Kaely Akexi byli lidé z Midgardu. Většina z nich pocházela z Islandu, menší část z Norska, Švédska, Finska, Dánska a dalších severoevropských zemí. Kromě Vikingů a dalších seveřanů sem přicházelo také množství Keltů a dalších germánských kmenů. S sebou přinášeli také svou kulturu, a ta je podobně stálá jako kaelanské státní zřízení - za celou historii se nijak nezměnila a Kaelané si stále rádi říkají Seveřané, mnozí z nich mají svůj rodokmen vystopován i několik generací před odchodem ze Země. Z moderních pozemských národů by si nejlépe rozumněli s Islanďany, se kterými sdílí většinu předků. Kaelanština, stejně jako islandština, vychází ze staré severštiny, takže i moderní Kaelané mohou bez problémů číst spisy starých Vikingů. Čistě teoreticky by si spolu Kaelané a Islanďané rozuměli podobně jako Češi a Slováci. Narozdíl od nich však Kaelané používají runové písmo velmi podobné futharku a blíží se Vikingům mnohem více než kterýkoliv jiný moderní národ, a to i přes jazykový a kulturní vliv ostatních skupin.

Kaelanská kultura a jazyk se zalíbila i nadpřirozeným lvům, kteří s Kaelany navázali přátelské kontakty a díky tomu do země začali přicházet elfové a mísit se s lidmi. Moderní Kaelané jsou tak po genetické stránce napůl lidmi a napůl elfy, ale je poznat také vliv lvoelfů.

Kaelané jsou ve srovnání s jinými lidskými národy v průměru větší, dožívají se vyššího věku (mimo jiné díky jejich odolnosti a zdravotnictví) a mívají zpravidla lepší fyzické i mentální předpoklady. Mimo to mají díky po staletí trvajícímu promíchávání s elfy špičatější uši podobné elfím a díky slávě některých králů (například Alrekra Hromovládce) a rytířského řádu Ritus Lucius většina z nich (bez rozdílu pohlaví) vlasy alespoň do půli zad, kterážto móda přetrvává neustále již od raných dob království.

Kromě uší se měnila také fyzická stránka Kaelanů.

Za vlády krále Askaridara (kdy vztahy mezi Kaelany a elfy neexistovaly) byl průměrný kaelanský muž 160 cm vysoký, měl asi 75 kg a za svůj asi 25 akelianských let (~50 pozemských let) dlouhý život přivedl na svět tři potomky a měl jen malé nebo žádné vzdělání.

Za vlády krále Axela Thorsena měl průměrný Kaelan povrchní všeobecné znalosti (zhruba srovnatelné s pozemským gymnáziem) a byl odborníkem v jednom konkrétním oboru (popř. řemeslníkem) a za svůj zhruba 75 akelianských let (~150 pozemských let) dlouhý život přivedl na svět jednoho nebo dva potomky (počet obyvatel Kaely Akexi se v podstatě neměnil a přistěhovalectví prakticky neexistovalo). V dospělosti pak byl okolo 230 cm vysoký a v pozemských podmínkách by se jeho hmotnost pohybovala okolo 160 kg.

Poslední známý výběr ze statistik ukazuje, že průměrný kaelanský dospělý muž je zhruba 270 cm vysoký a jeho hmotnost se pohybuje kolem 250 kg, zatímco průměrná dospělá kaelanská žena je zhruba 230 cm vysoká a její hmotnost se pohybuje kolem 125 kg. V průměru jsou Kaelané robustnější, odolnější, silnější a také inteligentnější, než jiné lidské národy.

Podrobnější informace naleznete v článku Kaelané.

Podrobnější informace naleznete v článku Kaelanština.

Zákony a soudnictví

V čele státu stojí král a jeho pomocník/zástupce (kancléř). Král má k ruce poradní sbor složený z velitele královského vojska (formálně je nejvyšším velitelem vojska král, velitel slouží jako králův zástupce ve věcech vojenských), kancléře, dvorního čaroděje a odborníků na různé obory, které si král zve z řad výzkumných a pedagogických pracovníků královských vzdělávacích institutů (viz. níže). Nejvyšší velitel královského vojska je jediným stálým členem poradního sboru, ostatní spolupracovníky si král může vybrat podle svého uvážení. Královská rada je dále složená z vévodů jednotlivých vévodství. Stejně jako král, i vévoda je dědičnou funkcí. V případě vymření královského rodu si nový královský rod zvolí vévodové na svém sněmu (zasedání Rady bez účasti krále a jeho spolupracovníků). V případě vymření vévodského rodu je náhradní rod zvolen na shromáždění náčelníků obcí v daném vévodství, ovšem král má právo veta, tedy zvolený rod odmítnout a nařídit volbu jiného rodu rodu. Stejně tak je možné vévodský rod zbavit vévodského titulu, pokud se na tom shodnou všichni ostatní vévodové i král. Král nebo celý královský rod může být odvolán obdobným postupem, tj. shodou všech vévodů nebo celostátním plebiscitem, který je u těchto záležitostí platný, zúčastní-li se jej alespoň 90% bezúhonných obyvatel země a z toho nejméně 75% se vysloví pro jednu z nabízených možností. Předpisy dále nařizují při podobných hlasováních vždy přidávat také možnost Nevím, Nemám zájem, Je mi to jedno nebo jinou obdobnou pro ty, kteří by chtěli hlasovat neutrálně.

Záležitosti každé jednotlivé obce řeší její náčelník, kterého si obvykle její svobodní občané vybírají na pravidelných shromážděních, která jinak slouží k souzení sporů nebo poradě nad závažnějšími rozhodnutími, jako například tvorba nových lokálních zákonů. Dokud nebyla mezi Kaelany plně rozšířena gramotnost, náčelníci na těchto shromážděních také seznamovali své spoluobčany se změnami vévodských či královských zákonů. Náčelníci obcí se pravidelně scházeli v sídle vévody, kde se řešily záležitosti dopadající na více obcí, jako například volba nového vévody. Je důležité, aby se náčelníci na volbě vévody shodli, protože ten následně zastupuje celé vévodství na schůzích rady a krále.

Speciální postavení má v Kaele Akexi Althing (Alþingi - velké/všeobecné shromáždění). Toto slovo, původně označující pravidelná shromáždění náčelníků obcí za účelem vzájemných dohod a souzení sporů, označuje velké shromáždění všech náčelníků obcí z celého království včetně vévodů, krále a dalších čelních představitelů země svolávané k projednávání těch nejzávažnějších témat.

Zákony Kaely Akexi mají pět stupňů:

 1. Úmluva meče - základní a nejvyšší zákon stanovující systém a samotnou strukturu království a základní práva a povinnosti všech jeho obyvatel včetně krále samotného. Při jeho změně je nutná opětovná přísaha věrnosti všech vévodů a náčelníků (kteří tím mají právo veta). Vznikla postupným vývojem na základě stejnojmenné listiny, jíž byla Kaela Akexi založena. I přes úpravy je stále z velké části shodná s první verzí. Prakticky všichni Kaelané ji znají nazpaměť.
 2. Usnesení Althingu - zákony, nařízení či jiná opatření vzešlá z Althingu, ať se týkají čehokoliv, bývají zpravidla řešením krizové situace a tak mění či ruší účinky jakýchkoliv zákonů, které jim odporují. Pouze Althing může zrušit, pozastavit či omezit platnost Úmluvy meče. Obvykle bývá jejich součástí i určení doby či data konce jejich platnosti.
 3. Královské zákony - zákony vydávané králem jsou platné pro celé území Kaely Akexi a všechny její obyvatele. Rada vévodů je může vetovat, při nesouhlasu krále pak bývá ke spornému zákonu vyhlašován celostátní plebiscit. Vzdor názvu tyto zákony nebývají tvořeny a navrhovány pouze králem, mohou být navrhovány také libovolným bezúhonným obyvatelem země. Patří sem mimo jiné soubor základních norem, např. oficiální soustava měr a vah nebo předpisy pro provoz na veřejných silnicích. Jednotně pro celé království jsou také určeny vyjímečné tresty (způsoby trestu smrti či doživotního vězení) a jednání, za které takový trest hrozí.
 4. Vévodské výnosy - vévody vydávaná nařízení jsou platná na území vévodství, jehož vévodou byla vydána. Obvykle jsou takto upravovány místní záležitosti bez celostátního významu, například doba nočního klidu ve městech či různá omezení obchodování (např. omezení prodeje výbušnin v některých vévodstvích), případně mohou upravovat význam královských zákonů pro specifické podmínky jednotlivých vévodství. Tyto výnosy obvykle vznikají na schůzích náčelníků obcí v každém vévodství, případně mohou být navrhovány i jednotlivými bezúhonnými obyvateli daného vévodství.
 5. Obecní vyhlášky - různá opatření vydávaná náčelníky jednotlivých obcí, např. stanovení minimální průchozí šířky ulice v tržních čtvrtích. Tato nařízení může náčelník uvést v platnost okamžitě, ovšem o každém z nich musí neprodleně informovat svého vévodu, který má právo svým rozhodnutím vyhlášku okamžitě zrušit. Případný odpor se pak řeší na sněmu náčelníků.

Zákoník Kaely Akexi je poměrně stručný a jednoduchý a bývá považován za nejlepší na Akelii. Jeho stručnost je umožněna také tím, že kaelanští králové se nikdy nesnažili příliš vtírat do životů obyvatel své země, takže zákony nezasahují do všech oblastí života obyvatel. Sami Kaelané se při několika plebiscitech vyvolaných peticemi nebo usnesením Althingu sami vyjádřili pro větší svobodu i zodpovědnost namísto všeobjímajícího státu.

Královské úřady používají pro vedení informací o obyvatelích země jedinou databázi provozovanou na superhartě na královském hradě. Každý obyvatel země si může kdykoliv prohlížet nebo stáhnout veškeré údaje, které jsou o něm vedeny. To může provádět jak z terminálů na úřadech a ve veřejných knihovnách, tak i z domova díky kaelanské komunikační a informační síti Yggdrasil (obdoba pozemského Internetu). V každém vévodství je pouze jediný státní úřad, neboť státní agendy je poměrně málo. Tento úřad se obvykle nachází ve vévodském sídle a jeho provoz a správa je jedním z úkolů vévodského rodu.

Množství a druh zbraní mezi obyvateli není nijak omezován a stát míru vyzbrojení svých obyvatel sleduje pouze sporadicky. Povinné státní registraci podléhají pouze obyvatelé (tedy pokud stojí o kaelanskou státní příslušnost, což k životu v Kaele Akexi není bezpodmínečně nutné) a samohybné dopravní prostředky, k nimž stát provozuje certifikační autoritu provádějící bezpečnostní a technické zkoušky, ovšem certifikace jisté úrovně je povinná pouze pro sériově vyráběné dopravní prostředky. Kaelané si pro svou potřebu mohou stavět jakékoliv dopravní prostředky, podmínkou pro jejich provoz na veřejných komunikacích je projítí základní zkoušky ověřující splnění základních (minimálních) požadavků stanovených toutéž autoritou, rovněž tak existuje i systém řidičských/pilotních oprávnění podobný těm na Zemi. Pozemní vozidla, která nebudou provozována na veřejných komunikacích, nemusí být registrována vůbec, a to ani v případě, že vznikají přestavbou ze stávajících vozidel vyřazených z registru.

Daňový systém je maximálně zjednodušený a stát má snahu vybírat pouze tolik daní, kolik nezbytně potřebuje ke svému provozu. Zisky státního koncernu Björntec jsou používány k financování výzkumu a podpoře státního školství. Koncern sám navíc provádí většinu svého výzkumu veřejně.

Královské vojsko slouží v Kaele Akexi i jako policie a záchranářský sbor, proto je v každém městě nad 1000 obyvatel přítomna vojenská posádka. Kromě toho působí hlavně v menších sídlech také dobrovolní požárníci, kteří získávají např. požárnický výcvik u armádních profesionálů nebo možnost velmi levně nakupovat starší techniku a vybavení, čímž se stát snaží dobrovolníky podporovat. Na pořádek ve vesnicích a malých městech bez vojenské posádky dohlíží náčelník spolu s jedním či více místními pomocníky. Vzhledem k velké důvěře Kaelanů v královské vojsko tvoří většinu náčelníků vojenští důstojníci ve výslužbě.

Podrobnější informace naleznete v článku Královské vojsko Kaely Akexi.

Státní rozpočet bývá zpravidla přebytkový. Zbylé prostředky jsou ukládány do zvláštního fondu pro případ válečného stavu nebo rozsáhlých katastrof. Jsou z něj také vypláceny státní podpory v nouzi, ale těch je velmi málo a pobírá je zanedbatelný počet obyvatel. K přebytkovosti přispívá také to, že řada obyvatel platí kromě daní také dobrovolné příspěvky, ačkoliv je stát od nikoho nevyžaduje. Jejich objem je jedním z ukazatelů spokojenosti obyvatel s fungování státu, obdobně jako spropitné v hospodách, barech či restauracích. Většina rozpočtových výdajů je tvořena náklady na vydržování armády a investice do infrastruktury nebo výzkumu. Náklady na správu královského majetku jsou prakticky zanedbatelné, neboť sem patří pouze královský hrad a historický střed hlavního města. Státní koncern Björntec je po celou svou historii ziskový a navíc má svůj vlastní rezervní fond, a tak se sice případné náklady na jeho záchranu či restrukturalizaci připouští, ale v praxi je možné jejich pravděpodobnost téměř zanedbávat.

Kaelanský zákoník je považován za jeden z nejvyspělejších na světě, mimo jiné jako první na planetě zaručoval práva i ženám, obdobně jako u kaelanských předků. Naopak kontroverze vyvolává otroctví, které je v zemi víceméně legální, otroky ale legálně můžou být jen určité skupiny osob, jako třeba odhalení zahraniční vyzvědači nebo spolehlivě usvědčení těžcí zločinci, a tak je v zemi reálně pouze několik desítek otroků. Nelegální otrokářství je pak postihováno obdobně jako v jiných zemích.

Armáda

Kaelanská armáda (oficiálně zvaná Královská vojska Kaely Akexi) má v zemi tradičně dobrou pověst a silnou podporu veřejnosti. Člení se obdobně jako jiné armády a působí kromě planety samotné také v okolním vesmíru. Narozdíl od jiných zemí, kde na dodržování pořádku obvykle dohlíží policejní nebo podobné sbory, v Kaele Akexi má i toto na starost armáda, stejně tak má Kaela Akexi pouze jeden záchranný sbor. Mimo to se podílí také na různých výzkumech a státním vzdělávacím systému.

Základ moderní armády položil už zakladatel země a její první král Thorgrim Veliký, který dal dohromady elitní bojovníky z jednotlivých vévodství a na jejich znalostech, dovednostech a zkušenostech založil první velkou vojenskou akademii, což zlepšilo schopnost hlavně zpočátku nepočetného vojska odrážet útoky mnohem početnějších a zpočátku i lépe vyzbrojených a vycvičených nepřátel. Moc královského dále vzrostla po shromáždění elitních jednotek, zvláště berserků, a jejich zformování do elitního útvaru, rytířského řádu Ljósariddar, což provedl král Alrekr Hromovládce. Ten zároveň sloužil jako tajná služba, proto byl hlavně zpočátku známější pod latinskou verzí svého názvu, Ritus Lucius. To mu už zůstalo a i mezi kaelanskou veřejností je častěji označován latinskou verzí, než svým domácím a oficiálním názvem.

Podrobnější informace naleznete v článku Královské vojsko Kaely Akexi.

Historie

Kaela Akexi byla založena krátce po příchodu seveřanských uprchlíků ze Země. Ti si v novém světě vybudovali řadu vévodství a žili podobně jako na Zemi. Mimo seveřanů ale do nového světa přicházeli také Římané, kteří si založili vlastní říši zvanou Selliath, kterou označovali jako předmostí Říma k ovládnutí nového světa. Římané v době příchodu seveřanů na Akelii již nějakou dobu žili, ovšem prvních několik desítek let o sobě oba národy nevěděly. To se vzhledem k územním expanzím Selliath i seveřanů brzy změnilo a zakrátko započaly první konflikty o půdu.

Thorgrim Veliký

Když hrozilo, že si selliathská vojska seveřany podrobí, Thorgrim Veliký, vévoda Nýrheimu, jednoho ze severských vévodství, začal uzavírat s dalšími vévody spojenectví proti společnému nepříteli. Po prvním vítězství se mu podařilo takto spojit všechny seveřany v novém království nazvaném Kaela Akexi. Název byl zvolen záměrně tak, aby v žádném známém jazyce nic neznamenal a nemohl tak nikoho urazit. Uměle vytvořený název měl svůj význam dostat až činy a slávou samotného království. Kaela Akexi ve svém boji s Římany díky dobrému vedení vojska zvítězila a dobyla zpět všechna seveřanská území. Právě tehdy vznikla Úmluva meče, což byl Thorgrimem sepsaný dokument, který dopodrobna popisoval rysy nového státu a který je de facto zakládací listinou Kaely Akexi. Jako památka na předchozí stav slouží i správní rozdělení země, které dodnes (ohraničením i názvy) přesně kopíruje stará vévodství.

První velká krize

Thorgrim zemřel při pádu ze skály, když jeho koně vyplašil nízko letící drak. Jakmile zpráva o smrti spolu s tělem mrtvého krále dorazila na královský hrad, vlády se ujal jeho syn Askaridar. Ten chápal problémy, s nimiž se musel potýkat jeho otec, a proto se zasadil o založení veřejné školy, jejímž účelem mělo být vzdělávat a cvičit lid, tak aby král mohl počítat nejen s pravidelným vojskem, ale i účinnou podporou poddaných.

Askaridarovi se dařilo svou zemi udržovat a rozvíjet, než si jeho hrad za své sídlo vybral mág zvaný Kirke, jehož pomocníci zemi zpustošili. Protože mág si mladého krále pomocí kouzel zotročil, musel se akce ujmout jeho bratr a kancléř, princ Kornelius, který požádal o pomoc z lidského pohledu všemocnou bytost - nadpřirozeného lva Azarea. Lev vycítil, že by se z Kaelanů mohli stát lví přátelé a spojenci, a s radostí nabídku přijal. Zavázal se pomáhat králi a zbavil jeho i celou zemi prokletí.

Krize ovšem ještě nekončila - král Askaridar pouze pár dní poté podlehl zraněním a nemocem a vlády se ujal zhroucený princ Kornelius. Do začátku měl nefungující vojsko a zničený hrad. Protože se blížilo výroční setkání vévodů a výměna vládnoucího rodu by v tehdejší situaci vedla k destabilizaci země, Azareus pro krále pomocí magie vytvořil nový hrad a pomohl mu znovu uchopit otěže království. V té době se ukázalo, že Kirke byl pouze služebníkem ještě mocnější bytosti - rudého draka zvaného Raneth, který se zanedlouho rozhodl pomstít. Azareus, na lví poměry ubohý, draka porazil, byť k tomu potřeboval pomoc dalšího lva - Mwllynchalinda. Magická moc králi pomohla i poté - při výročním setkání vévodů byly oba atentáty na krále odhaleny a vyřešeny dříve, než k nim vůbec došlo. Kornelius dokázal pokračovat v Askaridarově plánu na stmelení národa a vytvoření silného státu, který by spolehlivě plnil všechny funkce, které od něj jeho obyvatelé očekávali, ale stín svého bratra nepřekročil a kromě dokončení Askaridarovy práce zemi mnoho nového nepřinesl.

Méně slavná byla vláda Korneliova syna Ørnulfa a vnuka Gustava - ti byli velmi slabými a zemi udrželi v alespoň pomalém rozvoji jen díky pomoci lva, který v podstatě skrytě vládl místo nich, ostatně Ørnulf si sám o sobě byl sotva schopný zapamatovat své vlastní jméno. S rovněž retardovaným Gustavem, který se nikdy nenaučil ani mluvit, došla lvu trpělivost a výchovu jeho inteligentní dcery Kriemhildy (která byla díky genetickým úpravám spíše dcerou Askaridara a královny Kristel) vzal do vlastních tlap.

Konjunktura za Kriemhildy Kruté a Alrekra Hromovládce

Kriemhilda Krutá byla mnohem silnější vládkyní než její otec. Po uhašení několika připravovaných vzpour začala vévody za podrývání její autority krutě trestat a v jeden čas pracovali královští kati dokonce na směny a někdy se popravčí sekery chopila i královna osobně, čímž získala své přízvisko. Narozdíl od Ørnulfa a Gustava, kteří se ustrašeně schovávali za lvem, Kriemhilda si šla za svým a země začala vzkvétat. V té době také Kaelanům vyzradila pravdu o svých předchůdcích. Zanedlouho se konal celostátní plebiscit, kdy si lid téměř jednohlasně zvolil, aby byl na kaelanskou vlajku i státní znak přidán symbol lva. Královnina síla a moc se projevila mimo jiné při výběru protějška, když si svého vyvoleného, prince Lucia Aurelia, doslova uloupila.

Podobně jako on, i ona nosila část elfských genů a v jejich prvorozenému synovi Alrekrovi tak vznikla velmi vzácná kombinace elfských a lidských genů, i když jsou časté spekulace, že do jeho genetické výbavy nějak zasáhl Azareus. Alrekr byl ještě silnějším panovníkem a z pomalu se zotavující země udělal nejsilnější lidskou velmoc tehdejšího světa. Alrekr provedl v zemi řadu reforem založených na poznámkách svých předků, čímž dokončil formování země Thorgrimem Velikým a jeho syny. Zásadně vylepšil trestní právo, přebudoval vojsko a také v Kaele Akexi povýšil zkoumání magie na seriózní vědu, když na jeho popud vnikl pro tyto záležitosti na Askaridarově královském vzdělávacím institutu příslušný odbor. Alrekr sám byl velmi vzdělaný, díky svým genům i kouzlům lva Azarea dokázal pojmout veškeré lidské vědění té doby, nadto byl co se týče magie sám o sobě mocnější než dvorní čarodějové ostatních králů. Aby zajistil bezpečí města a zároveň ochranu před problémy jako byl mág Kirke za panování Askaridara, založil také rytířský řád Ritus Lucius, elitní vojenskou jednotku k ochraně města, panovníka, vzdělávacího institutu a tradičních kaelanských hodnot. Časem se tento řád stal také kaelanskou tajnou službou (a vůbec první lidskou tajnou službou na Akelii) a staral se o provozování kaelanské pokladnice znalostí, archivu, z nějž v případě pádu tehdejší civilizace mohli lidé znovu získat veškerou vzdělanost. To vše dokázal za pomoci daní, které sice byly relativně nízké, ovšem obyvatelstvo mělo možnost dobrovolně platit víc (což byla v podstatě nechtěná skulina v zákonech a třeba Kriemhilda takto získané prostředky ukládala na horší časy) a za Alrekra bylo takovéto přeplácení státu velmi oblíbené.

Mimo jiné se v této době rozmáhá křížení Kaelanů s elfy a mezi obyvatele Kaely Akexi se tak dostává stále více a více elfských genů.

Alrekrův syn Arnþórr ještě pokračoval ve vzestupu království a dokázal dokončit většinu otcových plánů. Po jedné z mnoha provokací dokázal ve válce porazit odvěkého nepřítele, sousední císařství Selliath, a učinit z něj dokonce kaelanský protektorát.

Finnbjörnova stabilizace

Překotný pokrok za Alrekra a jeho syna ovšem nedosahoval celého území, což si dal za úkol napravit Arnþórrův nástupce Finnbjörn. Jeho plány ovšem byly velmi nákladné a začala se snižovat i předtím nezměrná ochota obyvatel platit vysoké daně, které Finnbjörn musel ještě zvýšit kvůli největšímu projektu od stavby královského hradu ve Městě tří hradů, totiž novou dopravní cestu přes celou zemi, známou jako Kaelanská tepna. Třebaže se odborníci podivovali nad tím, jak levně a přitom kvalitně byla cesta stavěna, královská pokladnice stačila pouze na první úsek spojující Město tří hradů s městem Grandalgharas, kde bylo na bývalém královském hradu druhé sídlo rytířského řádu Ritus Lucius. Pokladnici nepomáhalo ani udržování nadvlády nad protektorátem Selliath, jejíž obyvatelé vycítili příležitost, když se lev Azareus vydal navštívit svou rodinu a přátele v Arkanwloxu, a provedli na Finnbjörna úspěšný atentát, čímž ukázali na zlenivění královských stráží. Třebaže kaelanské vojsko v pomstě Selliath vydrancovalo a tím odvrátilo krach státu, králův syn Frey musel sousední císařství propustit.

Druhá velká krize a epidemie moru

Freyovy snahy o opětovnou stabilizaci země po odtržení protektorátu byly znesnadňovány i sporadicky se vyskytujícími povstáními. Kaelanská města sice na státu příliš nezávisela, ovšem pozastavení mnohých projektů z doby Finnbjörnovy vlády nesl zejména venkov velmi těžce. Králi příliš nepomáhala ani epidemie moru. Frey se nakonec odhodlal k nevídanému kroku - založil státní ocelárnu v Bjarkbær. Aby král sám podnikal bylo pro mnohé šokující, ovšem ocel z Bjarkbæru byla velmi kvalitní a zisky z ocelárny umožnily naplnit státní pokladnu a pomohly tak králi financovat rozsáhlou zdravotní akci, která drasticky omezila počet obětí moru, a dokonce zaplatit veškeré státní dluhy.

Ragnarova stabilizace

Freyův syn Ragnar využil příjem navíc k dobudování Kaelanské tepny, na kterou navázal trpaslíky zbudovaný tunel přes Dračí hory, který značně usnadnil obchod se Lvími ostrovy, nejbohatší zemí tehdejší Akelie. Díky tunelu se královská pokladnice začala opět plnit a mohlo se opět začít s tvorbou zásob na horší časy. Mimo to nařídil zbudování kompletní kanalizace ve všech sídlech nad 200 obyvatel, což značně zvedlo životní úroveň obyvatel. Vysoké náklady stavby ze tří čtvrtin hradil stát. Mnoho dalšího už vykonat nestihl, protože se ztratil cestou z Města tří hradů do Grandalgharasu a půl roku poté byl prohlášen za mrtvého.

Ægirova technologická revoluce

Již tři dny po Ragnarově zmizení ho musel zastoupit jeho syn Ægir, který se po ukončení pátrání stal dalším králem. Hned zpočátku se nechal inspirovat svým otcem a provedl celkovou elektrifikaci celé země. Energii dodávaly především vodní elektrárny na poměrně malých přehradách v horských oblastech, rovinaté oblasti získávaly energii kromě menších (hlavně vírových) vodních elektráren také z tepelných, které byly budovány u nalezišť zemního plynu.

Pokud elektrifikace země a rozšíření elektrického vytápění (které bylo v kaelanských podmínkách velmi výhodné) a veřejného osvětlení vyvolalo v okolních zemích údiv, pak Ægirův další výrazný krok musel vyvolat minimálně prudký šok. Král chtěl zefektivnit státní správu, snížit náklady na úřednictvo a omezit bující byrokracii, proto se (po diskusi s Azareem) rozhodl, že veškerá státní správa bude vedena v hartě královského hradu. K systému byl přístup přes terminály vyvinuté na Askaridarově královském vzdělávacím institu ve Městě tří hradů, které se ke královskému hradu připojovaly přes telefonní síť, což byla další z revolučních novinek. Spolu s tím souvisel také rozvoj telegrafie pro rychlé zasílání kratších zpráv mezi obyvateli. Sám Ægir již tak slavně nedopadl - svou zálibou v nevěstincích si přivodil kapavku, kvůli které zemřel v pouhých 20 akelianských letech.

Ægirův syn Valtýr tak na trůn nastoupil poměrně mladý. Nijak nevystoupil ze stínu svého otce, pouze zpřesnil některé zákony občanského práva, upravil odpadové hospodářství svozem odpadu do jediného areálu, kde měl být třízen a zpracováván, a přidal podmínku, že každý další král musí absolvovat elitní všeobecné studium na některém z královských vzdělávacích institutů, čímž chtěl zaručit kvalitu panovníků.

Spory o tradice

Naryl se před nástupem na trůn osvědčil jako ředitel Finnbjörnova královského vzdělávacího institutu v Grandalgharasu, ovšem později se stal nejkontroverznějším vládcem v historii Kaely Akexi. Nenáviděl tradice a zažitý ideál krále Alrekra I., ovšem jeho snahy narazily na odpor vévodů. Byl natolik zaujatý likvidací kulturních tradic, že zemi nepřinesl prakticky nic nového.

Narylův syn Erik byl pro vévody i lid mnohem přijatelnější. Uvolnil některá pravidla, například co se týče jmen, a také po drobné změně jednoho ze zákonů byl registr upraven, aby pamatoval i na možnost, že se občanem země stane jiná než lidská bytost. Hlavní novinkou pak byla možnost každého občana získat veškeré informace, které o něm stát (resp. veškeré jeho orgány) uchovával, a to online prostřednictvím Yggdrasilu a udržovat si tak stálý přehled.

Třetí válka ras

Za Erikova syna Thora Kaela Akexi hostila sněm všech lidských států, na němž začala Třetí válka ras, ve které bojovaly ostatní lidské státy proti lvům a jiným nadpřirozeným bytostem. Thor se rozhodl zůstat neutrální a do války se nezapojovat, což zvláště zástupci Novymiru nesli těžce - Kaela Akexi představovala v té době více než 70% vojenských kapacit tehdejšího lidstva. Kaelanský král tehdy svým protějškům marně vysvětloval, že výsledek války na účasti Kaely Akexi vůbec nezáleží. Kaela Akexi byla hlavně střediskem obchodu a vzdělávání, po odchodu lvů ze Lvích ostrovů a převzetí země lidmi se stala také technologicky nejvyspělejší lidskou zemí Akelie. Otázkou ovšem je, zda-li vůbec byli Kaelané po tisících letech křížení s elfy a elfími lvoelfy ještě lidmi.

Válka skončila velmi rychle - lidská vojska byla rozprášena a civilizace mimo Kaelu Akexi se zcela zhroutila. Thorův následovník Axel se mimo malých úprav na dopravě musel potýkat s poklesem obchodu, neboť se toho vyjma zbraní a nákladních vozidel mimo Kaelu Akexi mnoho neprodalo. Až jeho syn Magnus opět způsobil rozruch a díky vesmírným lodím Saikara, jednomu z nejvýraznějších symbolů spojenectví mezi Kaelany a nadpřirozenými bytostmi, se mu podařilo zahladit následky války.

Seznam vládců Kaely Akexi

Kompletní seznam vládců Kaely Akexi obsahuje stránka Seznam postav v Zemi velkého lva.

Významná místa

Grandalgharas

Hrad Grandalgharas a okolo něj vystavěné stejnojmenné město je symbolem založení Kaely Akexi. Hrad byl vystavěn jako sídlo nýrheimského vévody Svenara Carlssona a v době svého vzniku byl největší a nejlépe opevněnou lidskou stavbou na Akelii. Do výstavby Města tří hradů krátce po založení Kaely Akexi sloužil i jako sídlo prvního kaelanského krále.

Ve městě sídlí část královského vojska a Finnbjörnův královský vzdělávací institut.

Podrobnější informace naleznete v článku Grandalgharas.

Město tří hradů

Město tří hradů je hlavním městem Kaely Akexi. Trojici hradů zde dal postavit Thorgrim Veliký k ochraně křižovatky obchodních cest, okolo které vyrostlo kupecké město. Soustava hradů se díky nadpřirozenému lvu Azareovi, dvornímu čaroději králů Askaridara a Kornelia, dočkala velkých úprav, po kterých byl každý ze tří hradů větší než Grandalgharas. Po jejich propojení městskými hradbami a dokončení obranného systému se soustavě, která dala městu název, začalo přezdívat Velký trojúhelník. Velký trojúhelník je největší a nejlépe opevněnou lidskou stavbou na Akelii, ovšem kvůli způsobu výstavby bývá v ostatních zemích považován za stavbu nadpřirozených lvů, kteří běžně stavěli ještě mnohem větší stavby.

Kromě krále a státních úřadů ve městě sídlí mimo jiné Askaridarův královský vzdělávací institut, rytířský řád Ritus Lucius, část velení královského vojska a některé významné kulturní instituce. Význam města sahá daleko za hranice Kaely Akexi, i proto v něm lze narazit na velké množství elfů a nadpřirozených lvů.

Podrobnější informace naleznete v článku Město tří hradů.

Damsbörg

Damsbörg byl původně založen jako osada u důležitého brodu přes řeku Tyrhelii. Poměrně záhy začali zdejší zemědělci s chovem koní, který časem Damsbörg proslavil a zdejší koně byli vždy považováni za to nejlepší, co je na koňských trzích k dostání, proto bylo vždy největším zákazníkem zdejších chovatelů královské vojsko. Největší část chovů tvořila tažná plemena, po rozšíření terénních automobilů Löndsundmaður z dílen koncernu Björntec ve vojsku i mezi civilním obyvatelstvem se na hlavní pozice dostala rychlá plemena používaná při dostizích. Damsbörgským chovatelům stále patří většina koňských rekordů a jejich koně vyhráli drtivou většinu dostihů, již se zúčastnili.

Podrobnější informace naleznete v článku Damsbörg.

Bjarkbær

Bjarkbær je nejstarším hornickým městem, vyrostlo okolo prvního uhelného dolu. V počátcích historie království mu kvůli častým epidemiím několikrát hrozilo vymření, čemuž svými kouzly zabránili nadpřirození lvi. Lidé pak z vděčnosti hostili každého nadpřirozeného lva, který se ve městě ukázal, a dokonce své město zcela přestavěli, aby se po něm lvům dobře chodilo, například rozšířili všechny ulice a přidali mnoho míst, na kterých si lvi mohli lehnout a odpočívat, aniž by překáželi provozu. Nadpřirození lvi si zakrátko zvykli Bjarkbær pravidelně navštěvovat a plnit lidem jejich přání. Lva Azarea k vyslyšení prosby prince Kornelia přiměla právě jedna z návštěv tohoto města a královské posly právě za tímto lvem poslal tehdejší jarl. Toto už městu zůstalo, nadpřirození lvi ho proto hojně navštěvují i po založení Zakázané zóny, i proto je nedaleko od města neoficiální přechod.

Oblast je velmi bohatá na nerostné suroviny, po rozšíření těžby železné rudy zde dal král Frey Finnbjörnsson založit státní železárnu a ocelárnu, ze které se postupem času vyvinul státní průmyslový koncern Björntec, který zde stále sídlí. V jeho rozsáhlém hlavním areálu probíhá významná část výroby a testování materiálů, zbraní a vozidel. Koncern toto město proslavil také výrobou leteckých motorů a letounů Silfurörin (Stříbrný šíp).

Oboje pak připomíná socha na jednom z bjarkbærských náměstí zobrazující nadpřirozeného lva a kaelanského horníka spolu s nejslavnějším výrobkem Björntecu, terénním automobilem Löndsundmaður. Tato socha se shodou okolností nachází jen malý kousek od jedné z mnoha odpočinkových zón pro četné lví návštěvníky. Město je celosvětově unikátní také svým dopravním značením, které má i cedule ukazující lvům nejbližší místa, kde si mohou lehnout nebo kde se mohou napít či nažrat.

I kvůli tomu je na městském znaku kladivo, krumpáč a lev.

Podrobnější informace naleznete v článku Bjarkbær.

Sjávarhöfn

Sjávarhöfn je jedním ze dvou hlavních přístavů v zemi. Rozkládá se při ústí Tyrhelie do Římského zálivu, který bývá někdy považován za součást její delty.

Podrobnější informace naleznete v článku Sjávarhöfn.

Stjörnbörg

Stjörnbörg je jediným městem, které bylo založeno na zelené louce od příchodu lva Azarea. K jeho vybudování dal příkaz král Thor Eriksson a vzniklo původně jako středisko právě se rodícího vesmírného programu. Původně pouhá továrna na vesmírné lodě s přistávacími a vzletovými drahami se s rozvojem programu rozrostla v plnohodnotné město, jedno z největších v zemi. Po svém dokončení se město stalo hlavním kaelanským kosmodromem, a tak již nebylo nutné neustále vše dopravovat do dalekého kosmodromu Miðbaugshöfn, o který se Kaelané navíc dělili se Zgwalagah. Narozdíl od dopravního terminálu ve Městě tří hradů lze odsud startovat i klasické vertikální rakety jednodušších, zvláště zahraničních, typů, jejichž nižší stupně nepadají zpět k zemi řízeně na padácích, ale neřízeně volným pádem. V případě tohoto města tyto prázdné stupně padají do neobydlených oblastí, odkud jsou jejich trosky sbírány, v případě hlavního města by části raket padaly do obydlených oblastí. Koncern Björntec zde vyrábí část vesmírných lodí Geimflaugin, ostatní vesmírnou výrobu postupně přenesl na vesmírnou stanici Miðbaugshöfn, jejíž základní modul byl vyroben v tomto městě.

Město je vystavěno symbolicky na místě meteorického kráteru. 99 % městských budov je výškových a základní rovina města se nachází na dně kráteru, 2 kilometry pod úrovní okolního povrchu. Budovy města, na mnoha úrovních propojené spoustou mostů a plošin, se tyčí do výšky okolo 5 kilometrů nad okolní povrch, takže město z dálky vypadá jako obrovský křišťál zaražený do země. Promyšlený návrh konstrukce města poskytuje přiměřené množství denního světla i v nejspodnějších úrovních, o ochlazování a čistotu vzduchu se stará všudypřítomná zeleň.

Podrobnější informace naleznete v článku Stjörnbörg.

Vzdělávací systém

Kaelanský vzdělávací systém patří mezi nejkvalitnější na Akelii (mezi lidmi), na vzdělání a výzkum je v Kaele Akexi kladen velký důraz a vzdělávací systém je jedním ze symbolů národní hrdosti. Ve své podstatě je stejný od reformy školství krále Alrekra Luciussona, úpravy doznal pouze velmi okrajové. V základu má dvě fáze:

 1. Základní vzdělání
 2. Učení tovaryšem a/nebo další studium

Základní vzdělávání

Děti mezi pátým a dvanáctým akelianským rokem života zpravidla podstupují základní vzdělávání zajišťované školiteli z řad královského vojska a státních vzdělávacích institutů.

Vzdělávací programy se zaměřují na několik oblastí:

 • Rozvoj vlastností (cílevědomost, pečlivost, poctivost, silná vůle, morálka ...)
 • Základní vzdělání (čtení a psaní, matematika, historie, přírodní vědy, později také elektronika a programování, základy psychologie a úvod do dalších společenských oborů)
 • Dovednosti (manuální práce a základy řemesel, později také ovládání vozidel a jiných dopravních prostředků)
 • Rozvoj fyzické zdatnosti, sebeobrana a v pozdějších letech základní vojenský výcvik (včetně používání různých druhů zbraní)

Protože i mezi Kaelany se vyskytují jedinci vybočující z průměru, ať už horšími nebo lepšími předpoklady v nějaké oblasti, každé výukové středisko má rovněž specialisty pověřené takové jedince vyhledávat a pomáhat jim zlepšit podprůměrné výkony (pokud to bylo možné) a rozvíjet talenty.

Tento vzdělávací program je zakončen závěrečným zhodnocením výkonů jedince (obdoba pozemské maturity). Údaje o výsledcích se uchovávají ve státním registru obyvatel.

Absolvování státního základního vzdělávání je silně doporučeno, nicméně existuje svoboda rodičů své dítě státnímu školství nesvěřovat a vzdělávání svých potomků zajistit jinak, ať už v soukromé škole nebo či je budou sami učit doma, popř. z nich udělat učedníky u nějakého mistra. Má-li být jakékoliv alternativní vzdělání ekvivalentní s tím státním, musí dítě podstoupit sérii zkoušek a závěrečné zhodnocení výkonů podobně jako jejich vrstevníci ze státních škol. Pokud jím projdou, je jim vydáno příslušné osvědčení, na němž není uvedeno, zda a jaké vzdělávací středisko dítě navštěvovalo. Data o tom, kdo podstoupil státní vzdělávání a kdo domácí, se sice ve státní databázi ukládají, ale jsou využívána pouze pro tvorbu statistik. Rostoucí množství dětí vyučovaných doma pak může být pro stát signálem, že lid není s jeho školstvím spokojen. Pokud o zmíněné osvědčení děti ani jejich rodiče nestojí, pak žádnými zkouškami projít nemusí. Zkouškou je možno projít v jakémkoliv věku, a to i opakovaně, pokud například jedinec není spokojen s nedostatečným hodnocením.

Druhá fáze vzdělávání

Po dosažení základního vzdělání je možné buďto rovnou začít pracovat (například jako tovaryš u řemeslníka), narukovat do královského vojska (splní-li jedinec dané podmínky, například bezúhonnost a psychická stabilita a vyrovnanost) nebo pokračovat ve studiu, například na některém ze dvou královských vzdělávacích institutů:

Dvojice institucí byla krátce po založení Kaelanské aliance doplněna o třetí, aby odpadla potřeba potomků kolonistů cestovat na Akelii. Einarův koloniální vzdělávací institut byl vystavěn a založen za kaelanské státní prostředky ve Fyrsthöfnu, hlavním městě první kolonie, Vinlandu, a po dlouhou dobu zůstával jediným mimo Akelii. Jeho založení také usnadňovalo sdílení poznatků vědců ze všech kolonií i domovské planety. Později byly založeny další instituty na jednotlivých koloniích a Einarův institut sloužil k zajištění spolupráce mezi koloniálními a královskými instituty.

Tyto vzdělávací instituty mimo základního vzdělání poskytují nejrůznější specializované obory (obdoba pozemských vysokých škol) v podobě třístupňového studia. Volba institutu záleží kromě vzdálenosti od bydliště (byť jsou přísně internátní, studenti bydlí přímo v areálu institutu i kdyby jejich bydliště nakrásně bylo hned naproti brány areálu) také na oboru. Obecně se Askaridarův institut ve Městě tří hradů považuje za prestižnější v právních, technických, magických a přírodovědních oborech, zatímco Finnbjörnův v Grandalgharasu se proslavil svými lékařskými, společenskovědními a uměleckými obory. Přes tyto rozdíly spolu oba instituty úzce spolupracují a kvalita jejich výuky je srovnatelná. Časté jsou akce jako výměnné pobyty, společné akce a soutěže či vystoupení učitelů z jednoho institutu na půdě druhého či spolupráce ve výzkumu, neboť kaelanské vzdělávací instituty kromě vzdělání slouží také jako základna a půda pro kaelanskou vědu a výzkum. Jejich vědecké rady také používají kaelanští vládci namísto poradního sboru. Není nutné udržovat tým učenců a hlavně, odborníci z institutu znají ty nejnovější objevy, tudíž se král na kvalitu jejich názorů a doporučení může spolehnout. Těchto výhod si všímají i soukromé subjekty, které výzkum často spolufinancují výměnou za dočasnou exkluzivitu při uvádění výsledků do praxe. Mnohé podniky, jako například státní průmyslový koncern Björntec, provádějí ve školách většinu svého vývoje.

Askaridarův královský institut se časem stal druhou nejvyhlášenější a nejkvalitnější školou celé Akelie, výše už stála pouze jediná instituce - lví Akaed'maa v Arkanwloxu. Finnbjörnův institut v Grandalgharasu, byť na pomyslné třetí příčce, stále patřil mezi ty nejelitnější vzdělávací instituce. Svých neuvěřitelných výsledků Kaelané dosahovali také odlišnou metodou výuky - zatímco obdobné instituce mimo Kaelu Akexi se příliš nelišily od svých pozemských protějšků, zde byl kladen hlavní důraz na souvislosti a praxi. Velmi důležitou součástí výuky byly také diskuse žáků s učiteli, které mnohem více ukazovaly žákovu připravenost než pozemské testy a zkoušky, jimž se kaelanští učitelé vysmívali. Kladlo to velké nároky na žáky i učitele, ale Kaelané věřili, že jen tak lze dosáhnout nejlepších výsledků, byť probíhaly různé pokusy a systém byl otevřený změnám.

Kaelanské zákony umožňují také existenci libovolných soukromých vzdělávacích institucí, ale díky věhlasu státních institucí nejsou příliš rozšířené. Budují je spíše průmyslové podniky pro školení svých zaměstnanců. Aby absolventi těchto ústavů mohli používat stejné tituly, ústav musí získat schválení svého programu u některého ze státních institů, aby byla zajištěna jejich ekvivalence. Pokud ovšem soukromý institut neusiluje o ekvivalenci se státním školstvím, žádné schválení nepotřebuje. Pouze na něm nesmí docházet k otevřené propagaci postojů či ideologií nepřátelských ke kaelanskému národu. Díky natolik otevřeným pravidlům zde po určitou dobu mohla fungovat i soukromá škola Marxismu-Leninismu provozovaná novymirskými agenty, dokud tyto nedoportovala kaelanská tajná služba Ritus Lucius, která na školách často verbuje zvláště nadané jedince.

Učenecké studium

Rozšíření základu daného oboru trvá obvykle dva akelianské roky. Absolvent tohoto stupně získává právo používat titul Učenec. Obvykle na něj nastupuje 6% obyvatel daného věku, dokončí ho přibližně 50% studentů.

Mistrovské studium

Specializace na konkrétní činnost nebo obor trvá další dva akelianské roky. Absolvent tohoto stupně může používat titul Mistr. Nastupuje ho asi 40% učenců, absolvuje obvykle 75% studentů. Výjimkou jsou obory zaměřené na magii, jejich absolventi používají titul Čaroděj.

Mudrci a mágové

Nejvyšší stupeň vzdělání v daném oboru. Jeho délka se liší a podmínkou k absolvování jsou prokazatelné výsledky vlastní výzkumné činnosti. Nastupuje na něj pouze 5% mistrů a z těch ho úspěšně dokončí jen 1%. Absolventi tohoto stupně patří mezi kaelanskou elitu a mají právo honosit se titulem Mudrc.

Poněkud zvlášť stojí elitní všeobecné studium, které zahrnuje získání veškerých dostupných znalostí a dovedností ze všech oborů, díky čemuž ho dokáže úspěšně absolvovat pouze 0,01% lidí, je velmi obtížné i pro elfy a bez obtíží ho zvládají pouze nadpřirození lvi, kteří tvoří zvláště na magických oborech většinu učitelského a výzkumného sboru. Absolventi patří mezi naprostou elitu a pokud nejdou poté vyučovat na některý vzdělávací institut (což obvykle dělají po nějaké době praxe v oboru, povolání učitele na královském vzdělávacím institutu je hned po králi nejprestižnější v zemi), stávají se nejčastěji vedoucími pracovníky různých výzkumů. Absolventi těchto superelitních studií jsou jedinými lidmi na Akelii, kteří si mohou být jistí, že pro ně vždy bude práce. Aby se jasně odlišili, jejich výsadou je používat titul Mág. Náročná situace pak čeká na členy královské rodiny, neboť kaelanské zákony úspěšné absolvování tohoto typu studia přímo požadují jako jeden z nutných předpokladů panovníka a podobná podmínka je stanovena i na ředitele těchto institutů. To z kaelanských králů a královen činí nejvzdělanější vládce na planetě.

Obchod

Kaelanská marka (dále dělená na milion denárů) je nejtvrdší měnou na Akelii. Je jedinou měnou, která nikdy nepoužívala bankovky ale výhradně mince (marka z ryzího zlata, denár ze stříbra). I proto se právě zde nejdříve rozšířila platba bankovními šeky a bezhotovostní platby. Téměř každý Kaelan má obvykle kromě bankovního účtu také určitou rezervu v hotovosti uschovanou v domácnosti a je zvykem nosit pár mincí také u sebe - jakkoliv neexistují minimální nebo maximální limity pro bezhotovostní platby, malé platby (například drobné nákupy v obchodech) je mezi Kaelany zvykem platit zásadně hotově, naopak u vyšších částek jsou hotovostní platby velmi neobvyklé.

Kaela Akexi dováží hlavně nerostné suroviny (u kterých Kaelané dávají v zájmu ochrany životního prostředí na planetě přednost surovinám z vesmíru), zato má velmi silný vývoz:

 • Knihy
 • Ocel
 • Zbraně
 • Koně
 • Pivo
 • Elektronika
 • Dopravní prostředky

Nejvýznamnějším kaelanským subjektem obchodujícím do zahraničí je státní koncern Björntec, který patří mezi největší výrobce zbraní a dopravních prostředků. Díky jeho investicím v Qwanvarské říši probíhá mezi Kaelou Akexi a Qwanvarou intenzivní obchod s technologiemi.

Mezinárodní vztahy

Od zvolení prvního lidského vládce na Lvích ostrovech je Kaela Akexi nejmocnějším a nejbohatším lidským státem na planetě. Díky vysoké technologické úrovni si tak může dovolit jednat s ostatními lidskými státy z pozice síly, ačkoliv toho kaelanští vyslanci zpravidla nevyužívají. Vztah Kaely Akexi s většinou ostatních států je neutrální a zpravidla založený na vzájemném obchodu či spolupráci ve výzkumu. Spojenectví království uzavřelo pouze s Republikou Benelux, naopak s Novymirem je země trvale de facto ve válečném stavu, byť neprobíhají žádné ozbrojené střety (pro Novymir by útok byl sebevraždou, Kaelanům by obsazení Novymiru nepřineslo nic, kvůli čemu by mělo význam vysílat vojsko). Se všemi ostatními zeměmi s výjimkou Selliath má Kaela Akexi uzavřenu smlouvu o neútočení.

Hlavním tématem mezinárodní kritiky je nekompromisní postoj království vůči imigrantům - k získání povolení k pobytu je nutné splnit řadu podmínek, v praxi uspěje méně než 1% žadatelů. Nelegální imigranti jsou bez výjimek deportováni do zemí původu. Pokud imigrant zničí své doklady (např. aby se vyhnul deportaci do své vlasti), je bez milosti popraven, stejným způsobem jsou trestány jakákoliv další porušení kaelanských zákonů. Systém vydávání povolení k pobytu je nastaven tak, aby do Kaely Akexi mohli přicházet pouze obyvatelé, kteří pro zemi a její lid budou přínosem. Imigrační politika je jedním z mála témat, na nichž se shodne prakticky 100% obyvatelstva. Na neodhalené nelegální imigranty se často zaměřují otrokáři, a tak se v případě odhalení královským vojskem zpravidla nebrání.

Dalším z ožehavých témat mezinárodní politiky Kaely Akexi je vztah království s Qwanvarskou říší ovládanou nakaury, s níž má země sice uzavřenu pouze mírovou smlouvu, avšak obě země navíc poměrně úzce spolupracují. Státní průmyslový koncern Björntec v říši stejně jako mnoho soukromých subjektů rozsáhle podniká a mezi oběma zeměmi panuje čilý obchodní ruch, což vyvolává obavy zvláště v zemích ležících vedle či poblíž říše, která prakticky neustále vede dobyvačnou válku. Některé státy proto nehledě na oficiální stav Kaelu Akexi a Qwanvarskou říši považují za spojence.

Poznámky

 • Kulturní a jazyková blízkost Kaelanů a Islanďanů není náhodná - Kaelané byli vytvořeni podle Islanďanů. Kaelanská vlajka byla vytvořena z islandské záměnou modré za černou symbolizující vesmír (ztraceni v černé prázdnotě daleko od domova), znak se lvem na ní byl vytvořen z islandského znaku ze 13. století roztažením pruhovaného pozadí.
 • V některých vévodstvích se namísto popsaného systému používá kuriální systém, kde na místě sněmu náčelníků obcí v čele vévodství stojí tzv. kurie, rada složená ze zástupců různých odvětví, kteří jsou voleni pouze členy svého odvětví (svého zástupce si tak volí např. kováři bez ohledu na volbu hrnčířů, kteří zase nemohou ovlivnit hlasování kovářů). Pozici vévody v těchto vévodstvích zastává předseda kurie, což může být jak tradičními způsoby zvolený vévoda, tak i jeden z členů kurie zvolený na některém z prvních zasedání.

Související stránky

Literatura

 • KADEČKOVÁ, Helena. Dějiny Islandu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-343-8.

Externí odkazy