Kaelanská aliance

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kaelanská aliance je volnější seskupení lidských kolonií založených na různých planetách v galaxii Gafu průzkumníky z akelianského království Kaela Akexi.

Kaelanští průzkumníci byli vysíláni na obyvatelné planety dimenzionální bránou, aby prováděli průzkum planet a vesmíru a nalezli nové zdroje pro kaelanský průmysl. V případě, že našli planetu, která byla dlouhodobě obyvatelná (alespoň na příštích 1000 akelianských let), byla zde založena kolonie. Hlavním důvodem, proč na již prozkoumaných planetách Kaelané zakládali kolonie, byla jejich snaha bojovat se zvyšující se hustotou osídlení v Kaele Akexi, kde v té době probíhala již desítky let trvající populační exploze, která prakticky zdvounásobila počet obyvatel, který byl až do té doby poměrně stálý po celou historii země. Stálosti počtu obyvatel Kaelané dosáhli právě zakládáním kolonií.

Prvotním cílem každé nové stálé kolonie bylo co nejdříve získat nezávislost na dodávkách z domovské planety. Zatímco v případě první kolonie nazvané symbolicky Vinland to znamenalo zajistit pokrytí všech potřeb ze zdrojů na planetě, u dalších kolonií stačilo získat přímo na planetě zdroje k zajištění alespoň třetiny potřeb, pokud mohly zbytek získat v dosahu dne cesty vesmírnou lodí třídy Saikara a/nebo obchodem s jinými koloniemi. K zajištění soběstačnosti získala od domoviny jako dar každá nová kolonie jednu plně vybavenou loď třídy Saikara včetně množství náhradních dílů a všeho potřebného pro zajištění alespoň 200 akelianských let provozu. Některé kolonie pomocí těchto lodí kolonizovaly další planety, pokud byly obyvatelné nebo na nich byly důležité suroviny. Tento zvyk měl takový význam, že loď třídy Saikara je vyobrazena i na vlajce a znaku aliance.

Každá soběstačná kolonie získává automaticky nezávislost a je pouze na jejím lidu, zda a jaký vztah budou udržovat s původní domovinou. Doposud všechny kolonie se ale dobrovolně sdružily v Kaelanské alianci, což je volnější konfederace kolonií nadále dobrovolně věrných Kaele Akexi. Členem aliance je i samo království. Zvláštním případem jsou pozemská města Ný Átlantis a Fïranzaai, která nebyla založena Kaelany. Tím ovšem spolupráce neskončila, a tak brzy na to došlo k uzavírání prvních obchodních smluv mezi aliancí zastupovanou k podobným účelům založenou korporací Atlantis TekKorp a vládami několika pozemských států, Islandem a Norskem.

Zprvu měla aliance sídlit na první kolonii, Vinlandu, ovšem na nátlak kolonií bylo toto sídlo umístěno do Města tří hradů v Kaele Akexi. Pro tento účel byla přestavěna nevyužívaná výšková budova státního průmyslového koncernu Björntec v těsném sousedství přepravního terminálu. Tuto budovu společně koupili a darovali alianci všichni kaelanští vévodové, její přestavbu provedli sami kolonisté, což mělo i symbolický význam - Kaelané tím ukazovali, že své kolonie berou jako sobě rovné. K tomu ještě přispěli, když svůj školský systém do té doby sestávající ze dvou obřích vzdělávacích institutů (Askaridarova a Finnbjörnova) doplnili o třetí podobné zařízení na Vinlandu - Einarův koloniální vzdělávací institut ve Fyrsthöfnu, hlavním městě Vinlandu. Koloniální politika vůbec přinášela Kaele Akexi a jejím koloniím značné sympatie u obyvatel kolonií jiných států, zvláště pak u selliathských kolonistů z Koloniální aliance. Z pozemských státních uskupení a společenství má Kaelanská aliance nejblíže ke Commonwealthu.

Velikost Kaelanské aliance doznala značného zvětšení, když nadpřirozený lev Azareus daroval kolonistům seznam několika tisíc obyvatelných neosídlených planet. Teprve mnohem později byla ke Kaelanské alianci přidružena také první mimoakelianská kolonie na planetě GE7X6031b, a po vzoru kolonistů také kaelanské kolonie v Aileanské soustavě. Speciálním případem je Snúaheim, obrovská vesmírná stanice se 300 000 obyvateli, která sdílí oběžnou dráhu s Akelií. Ta získala nezávislost na mateřském království, třebaže k ní není přidružena žádná mezihvězdná loď třídy Saikara (ani žádná jiná) a stanice sama o sobě není zcela nezávislá - k jejímu zásobování však postačuje jediná meziplanetární loď typu Uppgötvun.

Související stránky