Koloniální aliance

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Koloniální aliance je volnější seskupení lidských kolonií založených na různých planetách v galaxii Gafu průzkumníky z císařství Selliath. Aliance byla původně založena k souzení meziplanetárních sporů (ať už mezi koloniemi navzájem nebo koloniemi a jinými planetami) a provozováním banky, která umožňovala bezpečné meziplanetární platby.

K založení aliance došlo na planetě Edenium, kde vzniklo povstání kolonií proti rostoucímu útlaku ze strany císařství. I proto byla budova vedení aliance vystavěna symbolicky právě na Edeniu na místě, kde došlo k prvnímu povstání. Všechny kolonie přidružené k alianci přešly na nový letopočet, který začíná právě prvním povstáním. Hlavní město Edenia zvané Atlantida (původně Roma Stellarus - Hvězdný Řím) se tak stalo také hlavním městem aliance.

Symbolem je kruh odkazující na dimenzionální bránu, lví/lvoelfí zařízení sloužící k cestování v prostoru, čase a mezi různými vesmíry. Prostřednictvím tohoto zařízení byli vysíláni průzkumníci a kolonisté a toto zařízení také zprostředkovává většinu dopravy a komunikace mezi jednotlivými koloniemi. Vesmírné lodě byly stavěny až později a spíše pro přepravu nákladů, které nelze rozložit na součásti, které by prošly bránou, a jejich lety trvaly desítky let.

Planety sdružené v alianci:

Když koloniální obchodníci přišli na Akelii, namísto se svou původní mocností navázali raději obchodní styky s Kaelou Akexi. S císařstvím je aliance formálně ve válce, ačkoliv neprobíhají žádné boje. Císařství se však kolonií nikdy nevzdalo, tudíž mírová jednání doposud dosáhla pouze na smlouvy o dočasném příměří, jejichž nové vyjednání je tak jednou z prvních povinností každého nově jmenovaného kancléře (nejvyššího představitele) aliance.

Po několika útocích selliathských vojsk během výměn kancléřů byla v alianční smlouvě zakotvena klauzule, že zavraždění některého z vůdců kolonií nebo aliance znamená automaticky vyhlášení války. Koloniální veřejnost neměla nikdy od prvního povstání k Selliath kladný vztah.

Koloniální aliance také navázala spolupráci s Kaelanskou aliancí, když byla kolonie na Juutu téměř zničena náletem vojsk jedné z nakaurských kolonií. Spolupráce obou aliancí doznala rozmachu poté, co byla Koloniální aliance přizvána k provozování a využívání kaelanského vesmírného dopravního systému Bifröst.

Související stránky