Kornheim

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vesnice Kornheim je hned po hlavním městě Ísinnheim nejvýznamnějším sídlem na ostrově Griðarstaður, který patří mezi území Kaely Akexi. Svůj název získala díky zemědělské činnosti, neboť leží v údolí, které je prakticky jediným místem na ostrově, kde lze ve větším pěstovat náročnější plodiny.

Údolí bylo nedlouho po odchodu nadpřirozených draků zasaženo velkým meteoritem a následně ovlivněno magickými zařízeními, která zde zanechali draci a byla aktivována dopadem. Díky tomu získalo údolí svou nezaměnitelnou podobu. Je široké, s plochým dnem, a v jeho středu je vysoký kulatý kopec, na němž postupně vyrostla vesnice, zatímco okolí bylo použito k zemědělství. Pravidelně jednou za 25 akelianských let postihnou údolí záplavy, díky kterým je zdejší půda na poměry ostrova neobvykle úrodná. Vesnice tyto záplavy díky svému umístění přečkává beze škod.

Původně měla vesnice stálý počet zhruba 150 obyvatel, kterým v době žní vypomáhali osadníci z jiných vesnic. Zdejší obydlí si po stovky let zachovala původní podobu a ještě v době, kdy pro Kaelany žijící na pevnině, nebo alespoň v Ísinnheimu, nebylo nikterak neobvyklé pronajmout si vesmírnou loď a letět k některému z měsíců Akelie, do Kornheimu nevedla ani zpevněná silnice, o elektřině nebo připojení ke komunikační síti Yggdrasil nemluvě.

To se změnilo až během příprav na Galaktickou válku, kdy byly z královského nařízení stodoly na vrcholu kopce nahrazeny hradem kaelanského rytířského řádu Ritus Lucius, který svou základnu mající podobu typického kaelanského hradu upravil natolik, aby zde mohl uchovávat zásoby potravin i pro vesničany. Spolu s tím byl hrad spolu s vesnicí připojen k elektřině a Yggdrasilu a byla sem vybudována zpevněná silnice. Rytíři, kteří byli víceméně jedinou státní organizací, se kterou přišli obyvatelé Kornheimu za celou svou historii do styku, potřebovali ke svým stavbám a pobytu ve vesnici získat souhlas místních, kterým se radikální přestavba vesnice kvůli hradu příliš nelíbila. Aby si je rytíři naklonili, využili předimenzovaného výkonu jaderného reaktoru ve sklepení svého hradu, aby poskytli vesničanům elektřinu a centrální vytápění a tím jim značně usnadnili každodenní život. Také do vesnice zavedli ze svého hradu přístup k Yggdrasilu a někteří z nich začali také učit děti v místní škole. I díky tomu se spolu rytíři a vesničané zakrátko naučili vycházet. Stavba hradu přímo ve vesnici byla nezbytná, neboť její poloha poskytovala unikátní možnost sledovat pomocí adaptovaných lvích přístrojů přilétající nepřátelskou flotilu.

Do širšího povědomí kaelanské veřejnosti se Kornheim dostal až díky lví vesmírné lodi Askaridar, která před případným bombardováním ochránila vesnici a okolní pole tím, že se po celou dobu války vznášela přímo nad údolím. Její vyobrazení v této pozici bylo jedním z nejrozšířenějších obrázků používaných kaelanským zpravodajstvím při informování obyvatelstva o spolupráci s nadpřirozenými lvy.

Po válce se život ve vsi víceméně vrátil do starých kolejí, pouze počet obyvatel se zvýšil až na 270 díky stálé rytířské posádce, jejíž členové se v rámci svého stálého fyzického tréninku účastnili prací na polích. Jakkoliv si místní po čase na rytíři přinesené vymoženosti ve svých domovech zvykli a díky pomoci při polních pracích přijali i rytíře samotné s jejich hradem, další novinky, jako například traktory, už přijmout odmítli. I díky tomu je Kornheim vyhledávaným turistickým cílem, neboť zdejší obyvatelé stále žijí takřka stejně jako v počátcích Kaely Akexi. Přípravy před natáčením historických filmů tak obvykle znamenají pouze uschování terénních automobilů patřících rytířům.

Související stránky