Lvoelfové

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Lvoelfové jsou rasou částečně nadpřirozených humanoidních tvorů vytvořených nadpřirozenými lvy.

Popis

Lvoelfové jsou humanoidi (vzpřímeně se pohybující tvorové s jedním párem nohou a jedním párem rukou) vysocí 1 - 15 metrů s hmotností od 50 kg do 10 tun v závislosti na rozměrech jejich rodičů nebo záměrech jejich stvořitele.

Protože své stvořitele chránili i proti mnohem větším a silnějším tvorům, popř. celým skupinám nepřátel, vytvořili zvláštní bojový systém, který maže rozdíly mezi velkým a silným nebo malým a slabým protivníkem. Jeho propracovanosti a neustálému tréninku (velmi častý nácvik boje je původně lvím zvykem sloužícím mj. k získání/udržení dobré fyzické kondice) lvoelfové vděčí za fakt, že v přímém boji zpravidla vítězí, ať už proti nim stojí lidé, trpaslíci, lvi, elfové, draci, horští nosorožci nebo cokoliv jiného včetně bojovných bestií. Skvěle zvládají i boj s větším množstvím protivníků (typicky smečka vlků) a proto se jich většina tvorů Akelie bojí. Někdy i více než lvů samotných. Stažení lvů na Ajkelovu horu umožnilo konzervaci prostředí příjemného lvům na hoře a nebylo tak nutné přistupovat k brzdění biologického vývoje okolo hory.

Jejich povaha se nijak neliší od povahy lvů, jejich stvořitelů. Jsou veselí, mírumilovní a mají velký smysl pro čest a spravedlnost. Vzhledem k zacházení, kterému se jim od lvů dostává, lvům slouží rádi a služba je činí šťastnými. Dožívají se až 1000 akelianských let, byť délka života konkrétního lvoelfa vždy záleží na záměrech jeho stvořitele.

Vzhled lvoelfů se liší podle druhu. Výjimkou z tohoto dělení je arcimág Alexandr, který má holou kůži (vyjma dlouhých vlasů a vousů na bradě) a elfí hlavu s netypicky černými vlasy, byť je (nejen postavou) lvím lvoelfem.

Nedá se říct, že by všichni lvoelfové vypadali jedním nebo druhým způsobem. Elfí lvoelfové mohou být štíhlí, tlustí nebo svalnatí, nízcí (od zhruba 1 metru výše) nebo vysocí, světlí nebo tmaví, hloupí nebo chytří, zkrátka jacíkoliv, záleží vždy na fantazii a potřebách jejich stvořitele. Naproti tomu lví lvoelfové bývají vždy mohutné a svalnaté postavy vysoké ne méně než 2,5 metru, kromě velikosti se liší nanejvýš ve zbarvení nebo detailech.

Příslušnost jedince k jednomu či druhému (elfímu nebo lvímu) lvoelfímu plemeni závisí buďto na stvořiteli jedince, nebo (pokud je jedinec potomkem lvoelfí samice) na plemenné přislušnosti samce (Elfí lvoelf s elfí lvoelfkou splodí elfího lvoelfa, lví s elfí lvoelfkou lvího; lví lvoelfky neexistují a vytváření hybridů brání genetická pojistka).

Poněkud stranou stojí zvláštní lvoelfové, kteří bývají vytvářeni k jednomu specifickému úkolu. Vzhledem zapadají mezi elfí lvoelfy, kromě toho, že jsou vzhledově i fyzicky bezpohlavní.

Elfí lvoelfové

Elfí lvoelfové mají většinou štíhlou, atletickou postavu se světlou pletí, špičaté uši a tváře s jemnými rysy. Od vznešených elfů je odlišují hlavně rozličné rozměry a lví povaha, jinak jsou s nimi snadno zaměnitelní. Méně nápadné jsou špičatější řezáky. Symbolizují je hlavně dlouhé vlasy, na které bývají pyšní.

Samice tohoto druhu přivádí v zuřivost většinu elfích žen, neboť bývají ještě krásnější než ony. Mnoho elfích, lidských i trpasličích mužů podlehlo jejich kráse, lidé o ně vedli i války. I proto si je lvoelfové žárlivě střeží, takže většina těchto krásek za svůj život pozná pouze lvoelfy a lvy. Víceméně se vyskytují pouze dva typy elfích lvoelfek: na jedné straně drobné a křehké, na druhé straně vysoké a štíhlé, povětšinou s velkými ňadry a širokými boky. Nestojí za tím ale žádná omezení, záleží jen na záměrech stvořitele nebo vlastnostech rodičů.

Jsou rychlejší a obratnější než lví lvoelfové, avšak mnohem slabší (byť i oni dokáží snadno utrhnout člověku hlavu). Dokáží běžet rychlostí okolo 120 km*h-1 až minutu, nižší rychlostí (okolo 60 - 75 km*h-1) i několik hodin, což je předurčuje k lovu menších zvířat a jako posly. Jsou lvoelfí obdobou antických nebo elfích atletů. Tento typ bývá nejčastější, i když elfí lvoelfové mohou mít velmi různé vlastnosti.

Vzhledem k tomu, že se jim špatně vyslovuje lví jazyk, používají jazyk elfů. I proto po druhé válce ras nahradili elfy aniž by si toho lidé, trpaslíci nebo dokonce i jiní elfové všimli. Nemalá část z nich je také téměř k nerozeznání od nakaurů.

Lví lvoelfové

Lví lvoelfové mají vždy velmi (někdy až přehnaně) mohutnou svalnatou postavu se světlou pletí, někdy pokrytou srstí podobnou lví. Mívají takřka stejnou hlavu jako lvi (na pohled je odlišují pouze mírně zašpičatělé uši) a hříva na jejich hlavě přechází v dlouhé vlasy, na které bývají (stejně jako jejich elfí protějšky) pyšní. Mimo to mají na rukou a nohou místo nehtů velké drápy. Pro svůj vzhled bývají někdy nazýváni lvodlaci podle vlkodlaků. Vstoupili též do lidských bájí jako palladské chiméry, lidem se dokonce pomocí nalezené lvoelfí srsti podařilo vytvořit menší a slabší, ačkoliv vzhledově podobné tvory.

Nejsou sice tak rychlí a obratní jako elfí lvoelfové (byť dokáží téměř pět minut udržet rychlost okolo 45 - 50 km*h-1), avšak disponují ohromnou fyzickou silou, díky které jim nečiní problém holýma rukama bořit i ty nejlépe postavené hrady nebo prostými údery zabíjet horské nosorožce. Oproti elfím lvoelfům také bývají o něco inteligentnější (jako záruka, že si budou vždy uvědomovat svou extrémní sílu, aby např. omylem nerozmačkali své stvořitele). Pozdější lví lvoelfové byli mnohem rychlejší a obratnější, nehledě na opět zvětšenou sílu a inteligenci, což z nich učinilo jedny z nejobávanějších tvorů Akelie.

Narozdíl od elfích lvoelfů, lví lvoelfové nemají samice. Existovala pouze jedna, ale samcům se příliš nelíbila, ti už od začátku věnují pozornost elfím lvoelfkám. Těch tak musí být mnohem více než samců, neboť velká část lvoelfek vyhledává lví lvoelfy (nebo elfí lvoelfy podobného typu, jako arcimága Alexandra) a elfí lvoelfové atletického (štíhlého) typu jako Aefalor by jinak neměli partnerky. Jejich preference lze pochopit podle lvích samic, které také vždy preferovaly velké a těžké samce před menšími a lehčími, byť hbitějšími.

Jejich vlastnosti je předurčují k náročným fyzickým pracem a asistování lvím mágům/arcimágům, byť většina z nich má lvoelfů hned několik. Lvi je mají raději, meboť jim nedělá problémy používat lví jazyk, narozdíl od elfích lvoelfů. Přesto je jich mnohem méně než elfích lvoelfů. Obvykle mívá každá lví rodina několikačlenné služebnictvo složené z jednoho lvího lvoelfa a několika elfích, z nichž je vždy alespoň jedna samice zaujatá lvím lvoelfem. Tyto lvoelfí rodiny jsou ke svým lvům přátelské a starají se o ně, takže jde na pohled o jednu rodinu složenou ze dvou.

Zvláštní lvoelfové

Stranou od všech ostatních lvoelfů stojí tzv. zvláštní lvoelfové. S jejich vytvářením lvi začali po větším zapojení Rady Tyrheljöru do jednání s rasami žijícími mimo Ajkelovu horu, zejména s lidmi, v jejichž městech by pohyb velkých draků a lvů znamenal značné poškození budov. Za tímto účelem byli vytvoření první dva zvláštní lvoelfové, kteří navzájem vypadají téměř stejně, oba jsou štíhlí humanoidi na pohled nejasného pohlaví a uhlazeného vzhledu, podobají se tak vznešeným elfům. Lvi je rozlišili podobně jako své vesmírné lodě, zatímco jeden zvláštní lvoelf je celý čistě černý (černé vlasy, černá kůže, černé ošacení...), druhý je čistě bílý, jinak se od sebe neliší. Oba jsou také fyzicky bezpohlavní a nesmrtelní a umí používat jednodušší kouzla. S výjimkou nesmrtelnosti získali shodné vlastnosti i všichni ostatní zvláštní lvoelfové, vyrábění především jako sluhové do elfských paláců. Oblíbili si je i nakaurové, kteří si z nich sestavili personál většiny svých ambasád.

Historie

Lvoelfy začali lvi vytvářet jako své služebníky, ochránce a vyslance, neboť (pokud se nevyužívá magie) humanoid je pro většinu prací vhodnější. Humanoidi se také lépe osvědčili v boji. Navíc bylo jejich vysílání na jednání mezi humanoidní rasy (elfové, lidé, trpaslíci) žijící mimo Ajkelovu horu praktičtější, neboť hostitelé nemuseli vytvářet podmínky pro velké a těžké lvy, jejichž pohyb zvláště v lidských městech způsoboval značné poškození silnic a budov - jelikož stejné problémy přinášely i návštěvy dračích vyslanců, Rada Tyrheljörgu později využívala speciálně vytvořeného lvoelfa Arga jako zástupce draků, který byl obdobou lvoelfa Björna, který zastupoval v té době již mezi lvoelfy rozmíchané elfy. Po vytvoření těchto nesmrtelných stálých vyslanců si toho svého vyrobili i lvi, a tak vznikl lvoelf Týr. Lvoelfové nejprve nebyli schopni rozmnožování a používání magie, což sloužilo jako opatření proti případné vzpouře. Ke starým rasám, které by vyslání lvoelfa jménem lvů namísto lva urazilo, vyráží bílí lvi.

Jak si lvi na své služebníky zvykali, postupně je začali vylepšovat a později vytváření lvoelfové se již dokázali rozmnožovat přírozeným způsobem a používat magii. Na konci dějin lvů coby alespoň částečně přirozených bytostí lvoelfové své někdejší pány postupně nahradili a lvi se mohou soustředit jen na to, co je baví a čím se chtějí zabývat. Všechno ostatní už za ně obstarávají lvoelfové, kteří lvům prokazují velkou úctu, plní jim jejich přání a ve všem jim pomáhají. Nezasvěcenému pozorovateli se jeví, že lvoelfové lvy uctívají jako božstvo, byť tomu tak není. Vznikla jakási symbióza - lvoefové lvy hýčkají a udělají pro ně cokoliv, lvi jim na oplátku poskytují své vědění a zkušenosti. I přes překotný vývoj jsou lvoelfové pořád pozadu za lvy (jejichž vývoj se časem ještě zrychluje), a lvoelfové tedy mohou neustále těžit z databáze Tyrheljörgu.

Poté, co se elfové z Arikharan promíchali s elfími lvoelfy, vznikla jednotná společnost lvů, elfů i lvoelfů sídlící ve městě Arkanwlox. Jak se město (stejně jako celá hora) časem stávalo hlavně sídlem nesmrtelných, lvoelfové rozvinuli svou civilizaci v okolí hory, k čemuž využili prostor uprázdněný lidmi, které s jejich souhlasem a na přání lvů lvoelfové vystěhovali na sousední planetu Seimeri. Tomuto odsunu lidí z Akelie se říká Rozdělení. Na Akelii zůstal pouze jediný lidský národ - Kaelané. Ti byli po tisíce let přáteli lvů, neustálým křížením panovníků i běžných lidí s elfy byli Kaelané více elfy než lidmi. Po nahrazení elfů lvoelfy křížení pokračovalo a za pouhých několik staletí už mezi Kaelany a lvoelfy de facto nebyl rozdíl a Kaelané se mezi lvoelfy kompletně rozplynuli, podobně jako předtím elfové.

I přes velké civilizační prolnutí si lvi zakládají na tom, aby se bez lvoelfů dokázali bez problémů obejít, stejně jako se stále dokáží obejít bez svých technologií.

Významní lvoelfové

 • Elfí lvoelf Arwelis je vůbec prvním vytvořeným lvoelfem. Vytvořil jej mág Erghra.
 • Lví lvoelfka Layki byla jedinou kdy vytvořenou lví lvoelfkou. Tomu byl poplatný i její vzhled - na samici byla nezvykle mohutná a i když byla o mnoho slabší a hubenější než kterýkoliv lví lvoelf, žádný o ni neměl zájem, lvi ani lvoelfové po takových samicích nikdy netoužili. Přesto byla v lví/lvoelfí společnosti oblíbená, jen nebyla pro žádného samce atraktivní a tak ani s žádným nesplodila žádného potomka. Lvi proto na nějaký čas od dalších experimentů se samičí verzí lvích lvoelfů upustili. Později kvůli tomu zabudovali všem lvoelfům schopným rozmnožování genetickou pojistku zabraňující vytváření hybridů mezi elfími a lvími lvoelfy, tudíž libovolné páření obou poddruhů vede vždy k potomkům jednoho či druhého poddruhu.
 • Lví lvoelf Tshar'thaar byl pokusem o nalezení hranic fyzických možností lvoelfů, měřil na výšku 15 metrů. Je také prvním tvorem, který přežil boj s arcimágem Alexandrem (byť souboj prohrál). Protože lvi usoudili, že o mnoho větší než Tshar'thaar už lvoelfové být nemůžou (ostatně, i on už byl pro lvy zbytečně velký), pokusy s ním ukončili. Sloužil jako velitel stráží lvího krále Elgorana a doprovod lvích vyslanců do Ajkelova domu. Zemřel během třetí války ras při záchraně obyvatel jedné z posledních lvích vesnic. Pro tento čin se stal jedním z největších lvích hrdinů - jeho vyobrazení se dostalo na plátno slávy v Ajkelově domě vedle arcimága Alexandra, mága Erghra, krále Alexandra Xaviera I. a další z nejvýznamnějších bytostí dějin Akelie.
 • Lví lvoelf arcimág Alexandr (Kiilimagë Alexandera) je nejvyspělejším lvoelfem všech dob - jako jeden z mála získal nesmrtelnost a jako jediný se stal arcimágem. Je nejmocnější známou humanoidní bytostí na Akelii a vůdcem Kovářského hradu.
 • Elfí lvoelf Aefalor narozdíl od mohutných lvích lvoelfů oplývajících obrovskou silou nedokázal holýma rukama bořit hrady ani vytrhávat staleté stromy ze země, byl vytvořen s vyváženým poměrem rychlosti, síly a obratnosti, podobně jako antičtí nebo elfí atleti. Stal se prototypem elfího lvoelfa, i když velká část lvoelfek stále hledala naopak ty těžké a mohutné jako Alexandr nebo Tshar'thaar.
 • Lví lvoelf Khaar získal od lvů nesmrtelnost a byl spolu se zlatým lvem Arwelisem a dalšími určen jako člen Rady Tyrheljörgu. Kováři později podle něj vytvořili Thora Carlssona, přezdívaného Lord Khaar.
 • Elfí lvoelfka Akira byla určena jako členka Rady Tyrheljörgu, byť se věnovala hlavně bylinkám.
 • Elfí lvoelfka Taelkharan byla důvodem, proč lidé začali opouštět blízké okolí Tyrheljörgu. Vytvořil ji osamocený lev Khaar (podle kterého lvi pojmenovali jednoho z lvoelfů), aby pomstil smrt své družky. Než se o ní dozvěděli lvi z Arkanwloxu, stihla zabít desetisíce lidí a vylidnit tak značnou část okolí Tyrheljörgu. Když se lidem podařilo zabít ji, Khaar spáchal netradiční sebevraždu - v rakatu přiletěl s jejím tělem a atomovou bombou do centra jednoho z největších lidských měst a odpálil ji. Tak zabil přímo či nepřímo přes milion lidí. Činy Taelkharan a jejího stvořitele byly pro lidi pádnými argumenty, proč opustit úrodné oblasti okolo Ajkelovy hory. Coby nástroj pomsty na lidech je její jméno značně ironické - Taelkharan znamená Má ráda lidi.
 • Zvláštní lvoelf Arg je prvním vytvořeným zvláštním lvoelfem. Slouží Radě Tyrheljörgu, která ho využívá jako zástupce draků pro jednání mimo horu. Nápadné je na něm jeho zbarvení, je celý čistě černý (černé vlasy, černá kůže, černé ošacení...), z čehož jsou výjimkou jen jeho ještěří oči.
 • Zvláštní lvoelf Björn byl vytvořen z podobných pohnutek jako Arg, bývá využíván jako zástupce elfů pro jednání mimo horu. Od Arga se liší jen zbarvením, je celý čistě bílý.
 • Elfí lvoelf Týr slouží ke obdobným účelům, jako oba první zvláštní dvoelfové Arg a Björn, při jednáních mimo horu zastupuje nadpřirozené lvy. Zde podobnost končí, na rozdíl od štíhlých a elegantních zvláštních lvoelfů Týr připomíná spíše idealizovanou verzi kaelanského krále Alrekra Hromovládce, tedy divoce vyhlížející obrovitá mohutná bytost zřetelně mužského pohlaví, který vypadá, jako by se právě chystal sežrat zaživa dračího i elfího zástupce a jako přílohu celého býka (citace kaelanského krále Magnuse Axelssona). Týrovy dlouhé vlasy a plnovous symbolizují lví hřívu. Byl vytvořen podle už existujícího lvoelfa, arcimága Alexandra. K Týrovi existuje i ženský/samičí protějšek Brenda, ale ta ho na jednáních doprovází pouze zřídka a informaci, jestli s ním alespoň cestuje, Týr vždy pečlivě tají.

Jména

Podobně jako lvi, ani lvoelfové nemají žádná pevně stanovená pravidla pro pojmenování svých potomků, i když drtivá většina z nich má pouze jediné jméno, většinou převzaté od lvů nebo elfů. U lvoelfů jsou časté přídomky, které každý jedinec získá až během svého života (ty jsou obdobou titulů, přezdívek atd.). Podobné přídomky nejsou výjimkou ani u lvů nebo elfů, ale pouze lvoelfové je používají v takové míře.

Nejčastější jména lvoelfů

 • Mužská
  • Alexandr
  • Arwelis
  • Aefalor
  • Aefali
  • Thaaius
 • Ženská
  • Khaeld'ïerrnä
  • Ariana
  • Wahae

Související stránky