Město tří hradů

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Město tří hradů je hlavním městem Kaely Akexi. Je nazváno podle trojice hradů původně chránících křižovatku obchodních cest, na níž později vzniklo kupecké město. Na jeho místě předtím leželo lví město Rgharuarna. Díky tomu, že zde sídlí také vedení Kaelanské aliance, je Město tří hradů nejvýznamnějším lidským městem planety Akelie. Postupně se počet jeho obyvatel ustálil okolo 120 000 000 obyvatel, což je přibližně 5 % populace celé země.

Popis města

Město se skládá ze čtyř hlavních částí:

  • Velký trojúhelník
  • Palácová čtvrť
  • Chrámová čtvrť
  • Železná čtvrť

Velký trojúhelník

Velký trojúhelník (v kaelanštině Stórþríhyrningur) je historický střed města a nejdůležitější oblast celé země. Jak se postupně různé části města vyčleňovaly mimo hradby, zvyšovala se specializace oblasti. Nyní tato oblast slouží jako hlavní sídlo rytířského řádu Ritus Lucius, s nimi spřízněného lvího řádu Strážců, královské rodiny a Askaridarova královského vzdělávacího institutu. Areál je ohraničen historickými hradbami města tvořícími strany trojúhelníka, v jehož vrcholech jsou tři ze čtyř nejdůležitějších míst celé země:

  • Kočičí hrad (královský hrad)
  • Dračí hrad (sídlo vedení rytířského řádu Ritus Lucius)
  • Křišťálový hrad (sídlo vedení Askaridarova královského vzdělávacího institutu)

Ať už záměrně nebo shodou náhod přesně v těžišti trojúhelníka leží velké Ocelové náměstí, odkud vede šest hlavních ulic - tři ke každému z hradů a tři ke každé z bran do okolních čtvrtí. Ze vzduchu tedy jsou vidět výšky a těžnice Velkého trojúhelníka. Tato podoba byla historickému středu města určena už způsobem vzniku, natolik pravidelné se ovšem stalo až po přestavbě provedené nadpřirozeným lvem Azareem.

Zmíněné náměstí neslo původně prostý název Trojúhelníkové náměstí, na Ocelové náměstí bylo přejmenováno za vlády Freye Óđinna Finnbjörnssona na počest ocelárny v Bjarkbær, díky které se Kaela Akexi proslavila kvalitní ocelí a díky které dokázal král splatit dluhy vzniklé při budování Kaelanské tepny. Zmíněná ocelárna se časem vyvinula v perlu kaelanského průmyslu, koncern Björntec.

Velký trojúhelník je hned po hradech nadpřirozených lvů největším hradním komplexem na Akelii. Město tří hradů jako celek obsazuje na žebříčku rozlohy až druhou příčku za Qwë, hlavním městem Qwanvarské říše.

Podrobnější informace naleznete v článku Velký trojúhelník.

Palácová čtvrť

Palácová čtvrť (v kaelanštině Höllinhverfi) těsně sousedící s Velkým trojúhelníkem je centrem kaelanského obchodu. Každý známější kupec zde má alespoň malý dům, aby byl blíže obchodu. Většina z nich si zde vystavěla honosná sídla, podle kterých čtvrť dostala své jméno. Nejdůležitější částí čtvrtě je ale Smaragdové náměstí, největší tržiště v celé zemi a jedno z největších na planetě. Lze tam sehnat prakticky cokoliv, od zrní po luxusní zboží a zázraky techniky. Tu a tam se zde objeví i kupec obchodující s elfy či jinou nadpřirozenou rasou, tudíž jsou zde občas k dostání i vesmírné lodě vyráběné nadpřirozenými lvy.

Chrámová čtvrť

Obyvatelé města vyznávali různé bohy a tak bylo logické, že při králově tlaku na neutralitu Velkého trojúhelníka bude nutné najít pro rozličné chrámy a svatostánky jiné místo. Prvních několik chrámů bylo vystavěno co nejblíže čtvrtě obchodníků (kteří většinou tyto stavby financovali) a zároveň co nejblíže Velkému trojúhelníku (kvůli ochraně). Tak se většina těchto chrámů, kaplí a modliteben soustředila v Chrámové čtvrti (v kaelanštině Helgidóminumhverfi). Mimo náboženských svatostánků zde vyrostl komplex úředních budov a kromě zbožných průvodů sem tak musejí alespoň jednou za čas všichni.

Později zde byl vybudován obrovský přepravní terminál spojující běžnou kaelanskou železniční a silniční síť s Velkým okruhem. Jeho součástí je městský přístav a letiště. Význam Chrámové čtvrti dále narostl, když hned vedle přepravního terminálu vyrostla dvojice výškových budov nejvyššího vedení státního průmyslového koncernu Björntec. Jednu z těchto budov později koncern opustil, když vedle ní vystavěl věž Othelia. Tato budova se zakrátko stala sídlem Kaelanské aliance, což z Města tří hradů učinilo nejvýznamnější lidské město na planetě. Hned vedle ní byla budova Einarskýjakljúfur, která byla předzvěstí využívání stromů lakau ve městě.

Železná čtvrť

Železná čtvrť (v kaelanštině Járnhverfi) vyrostla okolo zbrojařské manufaktury královského vojska, když hrozila válka s tehdy ještě mnohem mocnější Selliath. K manufaktuře se také stěhovali řemeslníci a spolu s nimi i další dělníci, aby byli blíže práci. Výhodná poloha Železné čtvrtě v sousedství Palácové (řemeslníci to neměli daleko na tržiště) a Velkého trojúhelníka (kvalifikovaná pracovní síla) umožnila této části města stát se střediskem kaelanského průmyslu.

Její velkou část zabírala továrna na koňské povozy, která po rozšíření automobilů ztratila význam a byla zbourána. Na jejím místě vznikl nový areál Askaridarova královského vzdělávacího institutu, který tak sousedil s Velkým trojúhelníkem. Těsná blízkost a možnost de facto připojit areál k Velkému trojúhelníku byla nutností hlavně proto, že sídlo vzdělávacího institutu zůstalo na Křišťálovém hradě ve Velkém trojúhelníku a institut i nadále využíval řadu budov v něm.

Po ustanovení Zakázané zóny zabírá Železná čtvrť prostor mezi Velkým trojúhelníkem a Velkým okruhem a slouží pro potřeby Askaridarova královského vzdělávacího institutu.

Skógurgard

Skógurgard (lesní sídlo) je jednou z nových čtvrtí postavených po změnách města způsobených ustanovením Zakázané zóny. Tato čtvrť je unikátní způsobem výstavby, namísto v Kaele Akexi obvyklých staveb z kovu, kamene, dřeva či železobetonu vznikla řízením růstu značného množství stromů lakau, tedy stejným způsobem jako čtvrť Adaria v nadpřirozeném městě Arkanwlox. Celou čtvrť postavil nadpřirozený lev Azareus po inspiraci budovou Einarskýjakljúfur v Chrámové čtvrti.

Podrobnější informace naleznete v článku Skógurgard.

Historie

Založení města

Již dlouho před stavbou hradů křižovaly území Kaely Akexi obchodní trasy. Někdejší kaelanský král Thorgrim Veliký, nespokojený s odlehlým umístěním tehdejšího královského hradu Grandalgharasu se rozhodl pro stavbu nového sídla blíže dění. Pro nové sídlo vybral nejvýznamnější křižovatku obchodních cest a dal tam postavit nový hrad. Pro efektivnější ochranu křižovatky nechal postavit také dvě tvrze, které se postupnými úpravami rozrostly v plnohodnotné hrady. Bezpečné umístění a křižovatka důležitých obchodních tras bylo ideálním místem, kde se měli obchodníci usídlit a tak zde brzy začalo vznikat město, jež svou rozlohou brzy dosáhlo až k hradům.

Díky křížení obchodních cest bylo město velmi bohaté a tak není divu, že když chtěl pozdější král Askaridar založit ve své zemi institut vzdělanců (zhruba něco jako kombinace všech stupňů pozemského školství), vybral si právě toto místo. Protože bohaté město lákalo loupeživé hordy k plenění, bylo ohrazeno hradbami, které zároveň spojovaly všechny tři hrady. Tak vznikl Velký trojúhelník.

Přestavba města za krále Alrekra Luciussona

Postupem času se město měnilo. Když král Alrekr Luciusson rozhodl o sloučení školy s vojenským cvičištěm, staré město uzavřené v hradbách se stalo poměrně unikátním areálem kombinujícím státní úřady, školy a vojenská cvičiště. Obchodníci a vůbec to, na čem město vyrostlo, se přestěhovalo do nově vzniklé Kupecké čtvrti umístěné hned vedle původního města (nyní Palácové čtvrti). Řemeslníkům a ostatním běžným lidem byla určena další část města. Spolu s tím se změnil i účel trojice hradů - do královského hradu se přestěhovala státní pokladnice, druhý hrad sloužil jako sídlo vedení školy a třetí osídlila elita kaelanské armády - rytířský řád Ritus Lucius. Jeho hlavním úkolem oficiálně bylo dohlížet na bezpečnost města (především hradů a palácové čtvrti), mimo to byli tito rytíři první lidskou tajnou službou na Akelii. Ještě později došlo k založení nové pálácové čtvrti mezi kupeckou a řemeslnou, kam byla nastěhována státní správa. Tak byl prostor vnitřního města uvolněn jen pro školu.

Město tří hradů je jedním z hrstky měst na Akelii, které své původní opevnění při rozvoji nikdy nezbořilo. Běžně totiž hradby časem musely ustoupit rozvoji města, případně bylo drasticky přestavěno či zcela zbouráno celé staré město. Namísto činění kompromisů při využití historické zástavby nebo její likvidaci Kaelané pro starý střed města našli nové využití a moderní město vyrostlo okolo, takže návštěvníci starého města mohou vidět, jak to zde vypadalo ve starých dobách.

Jaderný útok na Město tří hradů

Tím, jak se prakticky všechna nejdůležitější místa a úřady Kaely Akexi centralizovala do Města tří hradů, se z něj stal zajímavý cíl. Toho si všimli i Republikáni se svou snahou zničit Kaelu Akexi jako největšího spojence nadpřirozených lvů mezi lidmi. V sousední Selliath ukradli několik civilních letadel Concorde II a atomové bomby, kterými chtěli město zničit.

Městská obrana je zaregistrovala včas a útoku zabránila. Rytíři z Ritus Lucius dostali od krále Alrekra Magnussona příkaz společenství zničit. Rytíři rozpoutali doslova hon a obávaný král s mocnou armádou za zády byl pro okolní státy velmi dobrým důvodem, proč zuřivým rytířům neklást odpor.

Přibližně tisíc příslušníků Rakharan Waharae včetně nejvyššího vedení bylo poté veřejně předhozeno rozzuřeným lvím uprchlíkům ze Selliath na Ocelovém náměstí ve Městě tří hradů. Král Alrekr popravu pojal zároveň jako varování okolním státům, neboť v té době byla Kaela Akexi kvůli svým nerostným surovinám ve válečném stavu se všemi sousedními lidskými státy.

Zakázaná zóna

Poté, co po třetí válce ras lvi vytvořili zakázanou Zónu, nastal ve městě zmatek. Podle nařízení měla být zcela zrušena a srovnána se zemí všechna lidská sídla, která svou rozlohou z více než 45% zasahovala do Zóny nebo v ní měla nezbytné části. Více než 80% města včetně historického středu, přepravních terminálů a elektráren se nacházelo v Zóně a tak by podle obou podmínek měl město čekat zánik, ale svému přátelství se lvy Kaelané vděčí za výjimku.

Lvi přesunuli stěžejní část města, tedy jeho historické centrum v podobě Velkého trojúhelníku a přilehlých čtvrtí, tak, aby hranici znázorňující Velký okruh, hlavní akelianská dopravní tepna kombinující vysokorychlostní železnici a dálnici, vedl až vedle města a aby byl dostatek prostoru pro jen mírně upravený přepravní terminál. Město se od té doby rozrůstá jen do tří směrů. Původní značně rozsáhlé předměstí zaniklo, avšak vedení města se podařilo přesvědčit obyvatelstvo k dobrovolnému (a s plebiscitem získaným svolením všech obyvatel země státní kasou podpořenému) přesunu, například do zbrusu nové čtvrti Skógurgard.

Související články