Meč v Zemi velkého lva

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V Zemi velkého lva je meč jednou z nejvýznamnějších zbraní, byť hlavně z historického a symbolického hlediska. I když byl postupem času z pozice hlavní zbraně vojsk vytlačen zejména střelnými zbraněmi, navždy zůstal symbolem cti, spravedlnosti, moci a rytířů.

Dělení mečů

Běžné meče

Tyto meče se nijak neliší od svých pozemských protějšků, jde o klasické meče, jak je lidé znají.

Ve vojenství se prakticky nepoužívají, většinu jich vlastní muzea, sběratelé, umělečtí šeřmíři a milovníci historie. Vyjímkou je královské vojsko Kaely Akexi, v němž je součástí výcviku i boj s mečem a některé elitní jednotky (například rytíři z řádu Ritus Lucius) nosí speciální víceúčelové meče použitelné kromě samotného boje i k jiným účelům.

Podrobnější informace naleznete v článku Meč.

Magické meče

Magický meč, ač na pohled od běžného nerozeznatelný, je jedním z nejvýznamnějších předmětů akelianské historie. Třebaže jsou ve svém principu všechny magické meče stejné, dost zásadně se liší podle rasy, ke které patří jejich tvůrce. Jak již z názvu vyplývá, nejdůležitějším (a ve většině případů jediným) rozdílem mezi běžnými a magickými meči jsou magické úpravy.

Lidské a trpasličí magické meče

Lidmi vyrobené magické meče patří k těm nejméně mocným a kvalitním, na druhou stranu si je může opatřit kdokoliv, kdo projeví zájem a dostatek peněz, neboť nestojí o mnoho více než běžné meče.

Vyrábější se magickou úpravou běžných mečů, vlastnosti výsledného produktu tak kromě umu a moci úpravce záleží rovněž na zručnosti a umění kováře. Ty nejlepší mohou velmi směle konkurovat většině elfích mečů. Nejlevnější meče lisované ze silnějšího plechu určené pro úplné začátečníky se k těmto úpravám zpravidla nepoužívají.

Postup je jednoduchý - úpravce si buď nechá vyrobit vhodný meč, nebo nějaký koupí, možno i použitý. Poté provede úpravy vzhledu (například vyražení jména majitele do čepele) a meč označí svým pečetním razidlem, což např. v Kaele Akexi přímo vyžadují zákony. Následně se již přistoupí k samotným úpravám, též. zaklínání, přičemž meč získá požadované magické vlastnosti. Některé meče vyrábí přímo čarodějové, což dává základ mnohem vyšší kvalitě, neboť zaklínání probíhá v krátkých přestávkách mezi jednotlivými fázemi výroby meče.

Většina těchto mečů je vyráběna na zakázku podle potřeb majitele, ale dražší běžné meče se bývají často standardně vybavovány magickými ochranami proti vlivům prostředí, opotřebení a odcizení, časté je i včasné upozornění nositele před různým nebezpečím a podobné hlavně praktické funkce. Mimo to bývá běžná také od lvů odkoukaná možnost použít meč jako magický kanon. Naopak velmi vzácné je u těchto mečů coby schránka na entitu (avatara).

Z lidských magických mečů jsou za nekvalitnější a po všech ohledech nejlepší považovány meče elitních rytířů řádu Ritus Lucius. Bývají vyráběny u nejlepších kovářů spolu s běžnými meči královského vojska a magické úpravy provádí čarodějové řádu přímo během kování a jiných fází výroby a tak se tyto meče nezřídka vyrovnají i magickým mečům elfů.

Elfí magické meče

Elfové ani jiné než magické meče nepoužívali. Sloužily jim jako hlavní zbraň a většina elfů bez něj ani nikdy neopustila svůj domov. Magické meče byly u jinak velmi umělecky a citově založených elfů velmi pragmatickou záležitostí, byť byly velmi cenným majetkem a prakticky jakákoliv manipulace s nimi byla řízena mnoha nepsanými pravidly, jejichž porušování mohlo majitele přijít velmi draho. Nechovali k nim natolik silný vztah jako lvi ani jim nedávali jména, ale uctívali je podobně jako Japonci na Zemi.

V některých elfích společenstvích bylo odhození meče na zem trestáno useknutím obou rukou (zabránění dotyčnému, aby ještě někdy takto zneuctil meč), což bylo nejčastěji prováděno právě tím mečem, který odsouzenec odhodil. Tento trest někdy následoval i po jiném úmyslném konání, které meči škodí (ponechání v orosené trávě, ušpinění čepele mastnotou atd...) - pochopitelně nebyl nikdo trestán za ponechání meče v trávě, pokud po bitvě ležel opodál v bezvědomí.

Čistě zbraňovému účelu elfích mečů odpovídá i jejich magické vybavení, tedy hlavně kouzla chrání nositele i samotný meč. Časté byly pojistky proti seknutí sebe sama a další praktické vychytávky. Vzácně mohly být také schránkami pro různé entity, vyskytovaly se i varianty, kde meč sám o sobě sloužil pouze jako schránka pro entitu a zdánlivé magické funkce meče zajišťovala sama entita.

Výroba meče u elfů probíhá různými způsoby, s použitou magií se počítá už při prvním úderu kladiva, zaklínání meče probíhá už v průběhu kování i při finálních úpravách. Většinou se na tom podílí dva elfové, kovář a čaroděj, ale ty nejmocnější meče vyrábí jeden elf.

Lví magické meče

Lvi meče používali jako schránku pro harty, magické entity a rozličná kouzla. Třebaže se lvům meče špatně uchopují, natož aby s nimi šermovali (přeci jen jsou meče obecně spíše vhodné pro humanoidní bytosti), dbají na kvalitu meče, jako by se s ním mělo denně šermovat po staletí. Díky velké magické moci lvů jsou lví magické meče těmi nejmocnějšími magickými artefakty, jaké kdy existovaly. Tomu odpovídá i jejich vzácnost a to, že vlastnit a používat takový skvost je obvykle dovoleno pouze lvům.

Bývají vyrobeny z hlavně ze Slitiny a vzhledem jsou na pomezí mezi gotickými a vikingskými meči. Vzorem pro ně je Ajkelův Arkanwlox - velká část lvích mečů vypadá velmi podobně, ne-li takřka stejně. Příkladem typických lvích mečů je tak Ajkelův Arkanwlox nebo Rghaar, meč arcimága Alexandra.

Lví magické meče jsou nejkvalitnějšími a nejodolnějšími uměle vytvořenými předměty ve známém vesmíru, mohou bez poškození přestát i výbuch supernovy. Netrpí žádnými neduhy známých způsobů výroby - lvi meče nekovají, ale zhmotňují je pomocí magie.

Nejvýznamnější funkce a součásti lvích mečů:

 • Harta, nejoblíbenější lví přístroj. V meči bývají obvykle dvě, navzájem synchronizované.
 • Kouzla
  • Magický štít (neviditelný ochranný štít chránící nositele podobně jako energetické štíty vesmírných lodí).
  • Včasné varování před přepadem, jedy atd.
  • Ochrana nositele před nemocemi a útoky nepřátel
  • Zlepšování smyslů a fyzické kondice nositele
  • Léčení nositele
  • Ochrana meče před odcizením či ztrátou
  • Zlepšování vlastností meče samotného, oprava poškození a ochrana před poškozením - energetický štít chránící meč je nutností hlavně při střetech s protivníky vybavenými energetickými meči
  • Zmenšení do podoby přívěsku na krku
  • Útočné kouzlo - energetická zbraň, schopnost meče šlehat blesky, popřípadně nahradit energetické zbraně (např. laserová děla, plazmové pušky nebo zbraně lvích stíhaček).
  • Domovské kouzlo - lvi mohou své domy mít stále u sebe. Při odchodu jejich dům zmizí (je dematerializován a uložen do meče), později jej mohou opět zhmotnit, zkrátka mohou pomocí meče své domy stěhovat.
 • Indentifikace (meč může sloužit jako nějaký druh průkazu či klíče)
 • Schránka pro entitu - podobně jako lví lodě nebo domy, meč se může stát schránkou pro libovolnou entitu (avatara).
 • Většina lvích mečů umí také uchovávat magickou energii a sloužit jako rezervoár magické energie ať už pro samotnou potřebu funkcí a kouzel meče, nebo pro doplnění energie svého nositele při delších bitvách.

Všechna kouzla a funkce meče včetně harty si potřebnou energii berou z nositele meče, pokud je vyčerpán jejich vlastní zásobník, popř. konkrétní meč nemá tuto schopnost.

Lvi svým mečům dávají různá jména, ale v drtivé většině případů se jméno majitele stává rovněž jménem meče. Meč svého majitele symbolizuje. Díky hartě v sobě uchovává většinu jeho vzpomínek a dalších věcí a pomáhá mu. Díky magii jsou lví meče součástí svého majitele a jejich majitel je zároveň jejich součástí.

Meč je pro lvy velmi důležitý a tak jej chtějí mít neustále při sobě. Proto je každý lví meč vybaven kouzlem, které ho zmenší do podoby malého přívěšku, který lvi neustále nosí, přičemž nejsou ovlivněny žádné ostatní funkce. Onen přívěšek je zhotoven takovým způsobem, že je prakticky neodhalitelný a ani šňůrka nemůže být nevýhodou v boji.

Když majitel meče zemře, stává se avatarem, magickou entitou uloženou v meči, díky čemuž se meč stává jeho také hrobem. Lvi ovšem neskladují meče po mrtvých jedincích, ale dematerializují je a každý lev se tak dostává do databáze Tyrheljörgu. Než to bylo prokázáno, elfové a jiné rasy tento zvyk považovaly spíše za jakési lví náboženství.

Podrobnější informace naleznete v článku Lví magický meč.

Nejznámnější meče

Arkanwlox

Meč Arkanwlox je, stejně jako vesmírná loď Tyrheljörg nebo Ajkelova hora jedna z forem entity známé také jako lev Ajkel.

Rghaar

Rghaar je magický meč původně vlastněný lvím arcimágem Rghaarem. Po jeho smrti přešlo vlastnictví meče na jeho lvoelfího pomocníka Alexandra.

Gwyneth

Gwyneth je meč s entitou patřící kaelanskému rytíři Eriku Johanssonovi, který si ho nechal vytvořit, když se někdo pokusil zabít jeho manželku Gwyneth. Lidští lékaři si s jejím zraněním nevěděli rady, tak zoufalý rytíř narychlo sehnal neznámého lva, který pro něj vytvořil manželčin avatar. Aby měl manželku stále při sobě, požádal elfího učence Thychena Sintara, aby mu avatar vložil do meče.

Související stránky