Mytologie Země velkého lva

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Série Země velkého lva obsahuje poměrně složitý systém mytologie složený z původních prvků i částí mytologie různých existujících národů.

Inspirací je nejčastěji severská, finská, keltská, řecká či slovanská mytologie, což autor vysvětluje pozemským původem lidí obývajících planetu nazvanou Akelie podle jejího tvůrce, nadpřirozeného lva Ajkela, což dokládá odvozením některých akelianských dialektů od angličtiny, latiny, velštiny, staré severštiny, angličtiny, staré i moderní finštiny, ruštiny i dalších jazyků.

Akelianská mytologie

Tato část článku je v přípravě.

Lví mytologie

Ve svých prvopočátcích lvi znali svého stvořitele Ajkela pouze z bájí, které ho popisovaly coby boha a stvořitele všeho. Tyto báje vznikly na základě zbytků jedné z dračích knihoven, které se o Ajkelovi zmiňovaly jako o všemocné bytosti. Pověsti a báje vzaly za své, když lvi zjistili pravdu. Nadále ho uctívají jako svého stvořitele.

Dračí mytologie

Elfí mytologie

Trpasličí mytologie

Lidská mytologie

Mytologie Kaelanů

Mytologie Kaelanů (obyvatel Kaely Akexi) je z velké části založena na severské a keltské mytologii, neboť akelianští Kaelané jsou potomky starých Vikingů, s nimiž bylo přeneseno také několik keltských kmenů. Je doplněna o Velké stěhování (odchod na Akelii) a boha veškeré přírody nazvaného Aerwllyn, kterým je ve skutečnosti arcimág Alexandr, který nějakou dobu žil v lesích a Keltům připadal příliš mocný, než aby mohl být smrtelník.

Inspirace existující mytologií

Severská mytologie

Ze severské mytologie pochází například postavy některých bohů (hlavně Thor, Loki a Ódin) či symbolika stromu Yggdrasilu. Přinesli si ji sem Vikingové, kteří tvořili drtivou většinu obyvatel Kaely Akexi.

Yggdrasil

Yggdrasil je jasan (pro neznalé: jasan je druh listnatého stromu) prorůstající devíti světy. V Zemi velkého lva má několik podob.

Podrobnější informace obsahuje článek Yggdrasil.

Ragnarök

Ragnarök je (stejně jako ve skutečné severské mytologii) označením pro konec světa a zánik všeho. Podle lvů nastane, až Ajkel se svou horou Tyrheljörgem odletí pryč z Akelie, podle jiných nastane, až se Ajkel rozzuří. Obě verze se shodují na tom, že pro akelianskou verzi Ragnaröku je klíčový Ajkel a jeho rozhodnutí. Na Akelii se dostal s lidmi ze severu Evropy, kteří si s sebou přinesli svůj kult.

Finská mytologie

Keltská mytologie

Z keltské mytologie pochází několik božský bytostí zvaných Danaové (Tuatha Dé Danann či Lid bohyně Dany) uctívaných keltskými obyvateli Kaely Akexi. Nikde ovšem není žádná zmínka o tom, jestli Danaové někdy Akelii navštívili nebo zda a jaký měli vztah s Ajkelem, pokud o něm vůbec věděli. Nejsou zde zmíněni všichni, pouze několik málo z nich.

Po jedné z těchto bytostí, Lughovi, bylo v počátcích lidské civilizace na Akelii pojmenováno několik králů. Z těch dob je mezi lidmi oblíbené jméno Lugh a jeho obdoby jako Llugh, Loug a další.

Lughnasad (Lughovy slavnostní hry) je keltský letní svátek oslavující začátek sklizně. Stejný název nese osmé traa akelianského roku, během kterého zraje většina plodin.

Na kopci Kthra, jednu dobu sloužícímu jako lví pohřebiště, byla vystavěna stavba nápadně připomínající Stonehenge. Ani oni ale neví kdo a proč ji vystavěl, pouze v ní soudili své spory.

Řecká mytologie

Ajkelova hora coby sídlo Ajkela a spousty dalších mocných bytostí sice bájnou horou Olymp inspirována nebyla, nicméně vztah okolních lidí k ní se vztahu starých Řeků k Olympu velmi podobá.

Slovanská mytologie

Od Peruna, slovanského boha blesku a hromu, je odvozen Peron, kterého uctívali jedni z prvních lidí na Akelii. Vysvětleno jejich slovanským původem.