Naryl

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Naryl (plné jméno Naryl Valtýrson nikdy nepoužíval) byl králem Kaely Akexi. Již v mládí vynikal inteligencí a schopností řídit skupiny lidí, proto byl svým otcem dosazen do čela Finnbjörnova královského vzdělávacího institutu v Grandalgharasu. Nevedlo se mu tam špatně, institut prosperoval a jeho úspěšný ředitel si mezi svými podřízenými brzy našel i spřízněnou duši. Tou byla historička Kaisa Turvonen, která se později stala jeho manželkou a brzy porodila jejich dceru Yewin. Fakt, že její manžel je následníkem trůnu, Kaisa zjistila až při zápisu dcery do kaelanské matriky.

Na trůn Naryl nastoupil v roce 3800 AL po smrti svého otce, kdy ho k tomu vyzvala jeho matka. Jakkoliv ho vazby táhly do Grandalgharasu, byl v první řadě synem krále a někdo se musel postarat o starou královnu, proto se i se svou rodinou přestěhoval na královský hrad a vedením vzdělávacího institutu pověřil někoho jiného.

Naryl byl poměrně inovativní a volnomyšlenkářský a rád to dával vědět. Běžné plné jméno sestávající kromě vlastního jména i ze jména otce Naryl nikdy nepoužíval, protože to považoval za přežitek, několikrát dokonce uvažoval, že tyto přídomky zakáže zákonem (což narazilo na odpor rytířů z řádu Ljósariddar i spousty běžných občanů). Jeho odlišnost byla patrná i pohledem - od dob krále Ørnulfa byl prvním kaelanským vládcem, který neměl dlouhé vlasy (které považoval za nepraktické a zženštilé). Svým způsobem bylo pro Kaelu Akexi velmi dobře, že se sousední Selliath hroutila - kdyby Naryl neviděl v přímém přenosu již několikáté selhání sousedního demokratického státu, snad by zrealizoval svůj záměr zrušit království a změnit ho v republiku. Zachováním tradičního království si zachránil život, neboť takový krok by většina Kaelanů považovala za vlastizradu - ostatně i bez Naryla měli řadoví Kaelané větší vliv na fungování své monarchie, než občané v demokratické Selliath.

Podobně kontroverzní byla také stavba energetického zásobníku vyrovnávajícího špičky v energetické síti Kaely Akexi. Obvykle bývaly tyto zásobníky umístěny v areálech elektráren, ale Naryl dal postavit jeden z těchto zásobníků samostatně ve Městě tří hradů. Nebyla by to první ani poslední podobná stavba a velmi precizní stavbu pyramid (tyto zásobníky měly podobu mohutné vápencové pyramidy velikostně srovnatelné s Chufevovou pyramidou na Zemi, od které se v zásadě lišily pouze v detailech) kaelanští stavitelé zvládali výborně již za královny Kriemhildy, kontroverzi vyvolávalo spíše umístění stavby jen pár ulic od historického středu města (tří hradů spojených hradbami a areálu uvnitř).

Jeho postoje vyvolaly odpor i mezi vévody, navíc řada z nich zastávala i názor, že rod Thorgrimsson už zemi vládne příliš dlouho. Jejich argumentem byl počet panovníků, kteří byli schopni vlády jen díky Azareovi, lvímu mágovi, který byl již několik generací ochráncem a pomocníkem kaelanských králů i jedním ze symbolů kaelanské státnosti, třebaže lva samotného už vévodové přijali. Naryl vévody ujišťoval, že problémy způsobené jeho razantně odlišným stylem vlády vyrovnají přínosy po dokončení jeho plánů, ale trvalo mu dlouho přesvědčit je, aby ho z trůnu nesesadili. Nakonec jen pár dní po setkání zemřel na selhání srdce ve věku 52 akelianských let. Protože se v jeho písemnostech našel návrh zákona zakazujícího mužům nosit vlasy delší než po ramena a další zákony zakazující některé kaelanské tradice, ještě dlouho se spekulovalo i o tom, že byl zavražděn. Kult krále Alrekra byl mezi obyvateli země stále velmi silný. Podezření padalo hlavně na Azarea, protože Narylův styl vládnutí se lvu zrovna nelíbil a Naryl sám lva zrovna v oblibě neměl a kdyby se Azareus nestaral o královskou superhartu s registrem obyvatel, snad by se snažil lva z hradu vystěhovat.

Na trůn nastoupil jeho syn Erik, který byl pro řadu Kaelanů mnohem přijatelnějším vládcem.

Související stránky