Norðurstjörn

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nákres předcházející návrh struktury lodě Íslenkstrjörnu (Islandská hvězda)

Norðurstjörn (Severní hvězda) je skupina několika takřka stejných vesmírných lodí sloužící jako jádro vesmírné flotily midgardské korporace Atlantis TekKorp. Jejich primárním účelem byla podpora průzkumu Sluneční soustavy a doprava mezi jednotlivými objekty, ale později byly využity také k vojenským účelům, když vláda Islandu, kde se nacházelo město Fïranzaai, po zklamání ze zkostnatělosti NATO požádala o ochranu před napadením. Podobné žádosti posléze podaly i vlády dalších zemí Severní skupiny, a podle nich byly tyto lodě také pojmenovány. Každá nesla výsostné znaky dané země a také její historický a kulturní archiv, a tedy mohla sloužit jako památník, pokud by se s národem nebo zemí něco stalo.

Později kvůli tomu byly tyto lodě kritizovány, že tvoří podivnou kombinaci muzea, základny pro vesmírný výzkum a létající letadlové lodi, a uváděny jako příklad špatné kombinace více funkcí do jednoho nástroje.

Celá skupina vyvolala nejednou mezinárodní skandál, nejčastěji kvůli vybavení vojenskými letadly či jadernými zbraněmi. Později bylo několik lodí postaveno na Akelii s vylepšenou technikou odvozenou od lvích lodí třídy Qovera jako vlajkové lodě královských hvězdných sil Kaely Akexi.

Hvězdy

Všechny lodě (zvané hvězdy) tvořící Severní hvězdu byly až na zmíněné znaky a archiv zcela identické, aby mohly ve flotile kdykoliv zastávat jakoukoliv roli, a to i když po většinu času sloužily jednomu účelu. Kromě jedné výjimky v podobě Japonské hvězdy byly všechny tyto lodě spjaty se zeměmi na severu Evropy.

Íslenkstrjörnu

Íslenkstrjörnu (Islandská hvězda) byla první vyrobenou lodí tohoto typu. Vesmírná divize Atlantis TekKorp potřebovala ukázat Islanďanům, že stavba a provoz tak obrovských strojů nemusí poškozovat životní prostředí, a umlčet tak poměrně hlasité protesty proti stavbě velkých vesmírných lodí.

Pro stavbu byl vybrán kráter jedné z vyhaslých islandských sopek. Oproti očekáváním však stavba probíhala organicky, za pomoci magických krystalů vytvořených nadpřirozenými lvy z Arkanwloxu. Z těchto krystalů a dovezených surových rud požadovaných kovů pak v kráteru vznikla kostra i trup nové lodě. Růst byl přerušen pouze instalací repasovaných systémů z havarované lodě třídy Saikara.

Loď byla nejprve používána pro průzkum planet Sluneční soustavy, v průběhu stavby byla doplněna o výzbroj a povýšena na univerzální loď. Uplatnila se také při kolonizaci trpasličích planet Pluto a Eris.

Čistotou stavby i provozu loď Islanďany přesvědčila natolik, že získat povolení pro stavbu dalších lodí stejným způsobem již nečinilo Atlantis TekKorp žádné potíže.

Svůj název získala podle své příslušnosti k Islandu.

Norskstjerne

Norskstjerne (Norská hvězda) byla postavena poté, co podobnou žádost jako islandská vláda podala také norská vláda, a stavbu podpořila dodávkou železné rudy. Sama Islandská hvězda nemohla stíhat plnit výzkumné úkoly, pokud měla být schopna odrážet útoky na chráněné území v Islandem i Norskem požadované lhůtě 5 minut, a tak byla postavena její kopie. Za tímto účelem byla dodána technika z jiné lodě třídy Saikara, vyřazené kvůli únavě materiálu trupu.

Svůj název získala podle své příslušnosti k Norsku.

Suomalainentähti

Suomalainentähti (Finská hvězda) byla postavena kvůli rostoucímu počtu vědeckých misí, které již Islandská hvězda stíhala jen obtížně. K podání žádosti o ochranu přiměla finskou vládu nejistota v zemi způsobená sílící nervozitou v sousedním Rusku, a jednorázový příspěvek na stavbu další lodi Atlantis TekKorp spojený se spíše symbolickými daňovými úlevami byl jednoznačně nejúčinnějším a nejlevnějším způsobem posílení obranyschopnosti, i když reálně na mírové podmínky dohlížela stále pouze Norská hvězda, neboť Finskou hvězdu potřebovala Atlantis TekKorp k jiným úkolům.

Svůj název získala podle své příslušnosti k Finsku.

Svenskstjärna

Svenskstjärna (Švédská hvězda) vznikla jinak, než ostatní lodě. O její stavbu požádaly v petici statisíce švédských občanů znechucených kroky své vlády, kteří mezi sebou také vybrali finanční prostředky, které pokryly zhruba 10 % nákladů. Jejich motivací nebyla obrana před vojenským nebezpečím - všechny hvězdy nesly archiv historie a kultury dané země, a tak tito Švédové chtěli zajistit, aby pro každý případ zůstala nějaká památka na Švédsko a původní Švédy.

Reakce švédské vlády na sebe nenechala dlouho čekat, a tak Švédská hvězda posloužila také jako azyl pro některé ze signatářů petice. V rámci flotila měla loď roli aktivní zálohy pro případ selhání jiné lodě.

Svůj název získala podle své příslušnosti k Švédsku. Švédská vláda dlouho usilovala o stažení lodě a snaživě se od ní distancovala. S neustálými slovními útoky na hnutí Švédské Švédsko, které stálo za peticí a jehož vedení tvořilo posádku lodě, vláda přestala poté, co byl extrémisty zavražděn člen vlády vystupující proti pokoutnému zavádění islámského práva Šaría do praxe švédských ulic, tak jako to už fungovalo v některých oblastech větších měst na přelomu 20. a 21. století midgardského letopočtu. Ani poté ovšem loď nemohla legálně přistát na švédském území a komukoliv z její posádky hrozilo ve Švédsku trestní stíhání. Švédská vláda se s lodí nikdy oficiálně nesmířila a tak je její domovský dok na Islandu.

Danskstjerne

Danskstjerne (Dánská hvězda) vznikla z podobných pohnutek jako Švédská hvězda. Sloužila především k dopravě mezi Midgardem a koloniemi na Měsíci, Venuši a Marsu a hlavní loděnicí Atlantis TekKorp na planetce Ceres.

Svůj název získala podle své příslušnosti k Dánsku. Dánská vláda proti lodi neprotestovala a výměnou za (korporací nedodržený) slib, že na její palubě nebudou umístěny jaderné zbraně, se s ní smířila, takže loď mohla oficiálně přistát na dánském území, pokud na její palubě právě nebyly žádné jaderné zbraně, ačkoliv na rozdíl od Japonska, které zavedlo stejnou podmínku, toto nebylo důsledně kontrolováno.

日本の星

Yamato (jindy Japonská hvězda, Nihon no hoshi - 日本の星) se ze sady hvězd vyjímá především příslušností k jiné než severoevropské zemi, a jako jediná nebyla vyrobena na Islandu. Od ostatních lodí se také liší také výraznějším vzhledovým provedením. Svůj název získala podle své příslušnosti k Japonsku.

Na popud svých zaměstnanců a mnohých obyvatel města Sankakkei ji postavilo japonské zastoupení Atlantis TekKorp na pozadí vyhrocených sporů o soustroví Senkaku (japonsky 尖閣諸島). V případě potřeby mohla také být vyslána na misi namísto jiné hvězdy, neboť formálně patřila do flotily Atlantis TekKorp, v praxi však fungovala tichá dohoda držet loď co nejblíže Japonska.

O její využití se postarala japonská vesmírná agentura JAXA, která ji využívala jako středisko řízení vesmírných letů průzkumných sond. Neoficiálně měla loď posloužit také jako záruka bezpečnosti Japonska v případě napadení případně za použití zbraní na loď dodaných potají v rozporu s dohodou, v níž se Japonsko zavázalo nechat loď neozbrojenou. Každému přistání lodě na japonském území musí předcházet policejní kontrola, jejímž účelem je zajistit, že na palubě nebudou žádné jaderné zbraně.

Technika

Z technického hlediska jde o přestavbu vyřazených kaelanských lodí třídy Saikara. Právě v době stavby hvězd totiž byly kvůli únavě materiálu a jiným poškozením trupu vyřazovány ve spěchu stavěné první exempláře ještě z dob Galaktické války, přičemž jejich pohon a jiné systémy nejevily přílišné opotřebení, a tak je bylo možno po úpravách a opravách použít v jiném trupu.

Trup těchto lodí je tvořen organicky vytvářenou strukturou z pevných kovových vláken, jehož výroba probíhá pomocí magických krystalů vyrobených nadpřirozenými lvy z Arkanwloxu. Ty jsou umístěny na dno kráteru vyhaslé sopky a následně zasypány požadovanými kovy v kombinaci surových rud a kovového odpadu. Vytvořený trup na pohled připomíná velmi špičatou šišku jehličnatého stromu. K instalaci větších technologických celků (reaktory, pohon) dochází ještě v průběhu růstu.

Druh, velikost a výkon použitých zásobníků a reaktorů je volena tak, aby nominální výkon reaktorů či generátorů pokrýval potřeby běžného provozu lodi. Zásobníky uchovávají energii v případě, kdy není pro provoz lodi potřeba celý výkon reaktorů, a dodávají ji, pokud je jí potřeba více. Díky tomu mohou být reaktory stále provozovány v nejefektivnějším režimu. Loď může také čerpat energii z vnějšího zdroje, nebo ji naopak dodávat, což se využívá při jejím umístění v doku. Jelikož se u lodí této třídy předpokládá stálý pobyt ve vesmíru, na Midgardu jsou pouze tři takové doky - na Islandu (v kráteru, kde byly lodě stavěny), ve Frystborgu v Norsku a v 三角形 v Japonsku. V Kaele Akexi, která má těchto lodí více, jsou takové doky pouze dva. Tyto doky byly navrženy spolu s loděmi a umožňují jejich připojení k veřejným sítím, takže v případě potřeby mohou lodě sloužit jako vyrovnávací elektrárny, čehož však na Midgardu využilo pouze Japonsko.

 • Délka: 1258 m
 • Šířka: 572 m
 • Výška: 461 m
 • Hmotnost (prázdná): 258 196 011 kg (kaelanská verze 258 200 015 kg)
 • Hmotnost (pohotovostní): 258 202 000 kg (kaelanská verze 258 205 201 kg)
 • Hmotnost (plný náklad): 258 666 991 kg (kaelanská verze 259 105 602 kg)
 • Konstrukce trupu: organicky tvořený skelet z titanoželezné slitiny s příměsí uhlíkových nanotrubic, wolframu, platiny a dalších prvků
 • Řídící systém: kaelanský radiačně zodolněný částečně kvantový fotonický superpočítač s umělou inteligencí
 • Zdroje energie:
  • Zásobník: kvantověvakuový článek + vyrovnávací kapacitory
  • Reaktor: 2x jaderný štěpný (kombinace tlakovodního a sodíkem chlazeného rychlého množivého), případně 1x deuteriový fůzní (v obou případech celkem cca. 1 600 MW, respektive 5 230 MW u kaelanské verze)
 • Pohon:
  • Manévrování: antigravitační, plynové trysky pro jemnější manévry
  • Podsvětelný let: iontový (do cca. 150 000 km*s-1, midgardská verze) nebo plazmový (do cca. 200 000 km*s-1, kaelanská verze)
  • FTL (Faster Than Light, hyperpohon): kvantový časoprostorový (Alcubierrův princip, vmax ~ 15c, kaelanská verze 400c)
 • Ochranné energetické pole: jednovrstvé energetické, gravitační vlny (kaelanská verze třívrstvé)
 • Výzbroj:
  • 30x railgun (energie 250 MJ, kadence 50x za sekundu - každý tříhlavňový) (kaelanská verze 60x za sekundu)
  • 100x plasmový kanon (pouze kaelanská verze)
  • 182x řízené střely s jadernými hlavicemi (termonukleární 150 Mt, kaelanská verze nastavitelná před odpalem 0,1 - 300 Mt) - mimo japonské, dánské a švédské lodi
 • Letouny
  • 30x stíhač (Mikojan-Gurevič MiG-29, Boeing F/A-18 Super Hornet, Mitsubishi F-2 nebo Saab JAS 39 Gripen u midgardské verze, Björntec Orrustuflugvél Z-2 u kaelanské verze) - použitelné pouze v atmosféře Midgardu, či jiné planety s podobným složením atmosféry.
  • 50x Atlantis TekKorp Yukyin (midgardské verze) nebo 30x Björntec Geimflaugin nebo 2x Björntec Silfurörin (kaelanská verze)
 • Posádka
  • Nezbytná: 0
  • Běžná: 228 (kaelanská verze 167)
  • Maximální: 1052 (kaelanská verze 1239)
 • Autor: Kovářský hrad, Azareus, Askaridarův královský vzdělávací institut
 • Výrobce: Atlantis TekKorp, Björntec
 • Uživatelé: Atlantis TekKorp, Královské hvězdné síly Kaely Akexi
 • Přídavná zařízení: zařízení pro těžbu nerostných surovin z asteroidů, vybavení pro průzkum

Související články