Oskopnir

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oskopnir (podle lidských obyvatel Qwanvarské říše též Božská loď) je vesmírnou lodí, kterou postavili nakaurové jako vlajkovou loď své flotily. Její návrh je částečně založen na vesmírné lodi DSE Taelkharan, nicméně všechny technologie uvnitř jsou nakaurské. Název převzali od Kaelanů, kteří si s sebou na Akelii přinesli svou původní severskou mytologii, v níž je Oskopnir (znetvořený) ostrůvek, na kterém při posledním dnu Ragnaröku (Konci světa) dojde k závěrečné bitvě mezi severskými bohy (silami dobra) a obry (silami zla).

Oskopnir je nejmocnější známou vesmírnou lodí postavenou humanoidními bytostmi. Její bojová síla se vyrovná síle lvích lodí třídy Dysnomia, a přesvědčivě překonána je až lvími loděmi třídy Isaiah a Ajkelovou lodí Tyrheljörg. Jelikož jsou nakaurové s nadpřirozenými lvy i Ajkelem zadobře, Oskopnir je velmi pádným důvodem pro všechny bytosti mimo Zónu (v níž žijí nadpřirození lvi i Ajkel) nakaury pokud možno neprovokovat. Vzhledem k její moci se museli nakaurové u Rady Tyrheljörgu zaručit, že ji nepoužijí při akcích na planetě mimo obrany svého hlavního sídla ve městě Qwë. Nakaurové se s novou lodí snažili především nenaštvat nadpřirozené lvy, proto jim předali kopii veškeré dokumentace k lodi a loď jim i na několik dní půjčili. Otevřenost nakaurů lvům zalichotila, a loď prozkoumali natolik pečlivě, že značně rozšířili nakaurskou dokumentaci a vrátili ji s několika vylepšeními. V té době projednávaná úmluva nakaurů a nadpřirozených lvů byla kvůli Oskopniru značně rozšířena a patří mezi nejvýznamnější diplomatické úspěchy nakaurského vůdce Arnra, který je zároveň hlavním tvůrcem lodi a autorem většiny jejích systémů.

Nakaurové svou novou loď náležitě propagandisticky využili, aby dokázali svým lidským otrokům/poddaným, že se jim žádný lidský národ, dokonce ani Kaelané, nemůže rovnat. Dokončili ji v pravý čas, aby utnuli neustálé spekulace, jestli jsou mocnější nakaurové, nebo Kaelané. Pro qwanvarské lidi, jejichž vesmírný výzkumný program se, byť byl nakaury bohatě financovaný, stále opíral o všelijak upravené bezpilotní i pilotované verze novymirských Sajuzů a několik zgwalagahských raketoplánů vyrobených koncernem Mabodyne, působilo nakaurské vychloubání se obrovskou lodí schopnou mezigalaktického cestování spíše jako plivanec do tváře. Sám Oskopnir byl vybaven raketoplány nápadně podobnými raketoplánu Leitast vytvořenému nakaurem Alaricem Starlightem, kterému akelianští nakaurové neúspěšně nabízeli pozici jejího velitele. Tu si nakonec nechal sám Arnr. Na palubu Oskopniru se lidé podívali až po Galaktické válce, a i poté to bylo jen krátce, dokud se nakaurové nezapojili do kaelanského projektu vesmírného dopravního systému Bifröst, a lidští výzkumníci tak mohli využívat jeho prostředků. O co větší bylo jejich překvapení, že nakaurský systém na spojování plavidel použitý na jejich i lidských raketoplánech i na Oskopniru je plně kompatibilní s tím kaelanským. Dotazy na tuto skutečnost nakaurové zprvu řešili sežráním tazatelů, později se odvolávali na svůj příkaz vedení qwanvarského lidského vesmírného programu spolupracovat s tím kaelanským, což mělo přinést všem třem stranám (Kaelanům, qwanvarským lidem a nakaurům) větší prospěch s menšími náklady.

Parametry

 • Délka: 3200 m
 • Šířka: 1500 m
 • Výška: 500 m
 • Hmotnost:
  • Prázdná: 1 000 000 000 000 kg
  • Pohotovostní: 1 000 000 000 000 kg
  • Plný náklad: 1 001 000 000 000 kg
 • Konstrukce trupu: Monolitický skelet s plášťem o mocnosti 10 - 20 m, obojí z materiálu podobného Slitině.
 • Řídící systém: nakaurský fotonický/kvantový hybridní superpočítač s umělou inteligencí
 • Zdroje energie:
  • Zásobníky: 2x neznámá hodnota
  • Reaktor: není známo
  • Sběrné systémy:
   • Plášť lodě pohlcující veškerou energii na něj dopadající (technologie podobná zhmotňovači)
  • Záložní zdroje energie: kvantový-vakuový vyrovnávací akumulátor (výdrž 15 akelianských dní provozu nezbytných systémů v případě havárie)
 • Pohon:
  • Manévrování: magický gravitačněpulsní (do 20 000 km*s-1 s přesností 1 nm)
  • Podsvětelný let: fotonový
  • FTL (Faster Than Light, hyperpohon): magický tvořící časoprostorovou bublinu (do 24 Gpc*h-1)
 • Ochranné energetické pole: neznámý druh magického ochranného pole podobného tomu na lodích třídy Dysnomia
 • Výzbroj:
  • 4x pulsní dělo (energie střely 5 TJ, kadence 2x za 1 s a jedno dělo)
  • 120x plasmový kanon (energie střely 20 GJ, kadence 1000x za 1 s a jeden kanon)
  • 300 000x řízená plasmová střela (energie 4 TJ, dolet 2 pc, rychlost 201 764 km*s-1)
 • Posádka
  • Nezbytná: 0
  • Běžná: není známo
  • Maximální: není známo
 • Letouny: není známo, minimálně 15 menších plavidel neznámého druhu, pravděpodobně podobné raketoplánu Leitast

Související stránky

Externí odkazy