Portál (Země velkého lva)

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Portál je lví technické zařízení používané k cestování na delší vzdálenosti jako doplněk či náhrada vesmírných či létajících lodí a dimenzionálních bran.

Popis

Skládá se ze tří částí - zhmotňovače, řídící harty a ovládacího panelu. Aby zařízení mohlo plnit svou transportní funkci, potřebuje také komunikovat s ostatními portály, k čemuž se využívá síť hart. Může jít o běžnou síť, nebo o zvláštní oddělenou síť. Při přenosu jsou přepravované osoby či předměty dematerializovány a přenáší se pouze data, pomocí kterých zhmotňovač v cílovém portálu znovu přepravované osoby či předměty složí. Jelikož nedochází k přenosu hmoty, k použití portálu je na odesílající straně zapotřebí prakticky zanedbatelné množství energie. Naopak na přijímací straně je potřeba značné množství energie na rematerializaci přepravovaných osob či nákladu, proto je zhmotňovač každého portálu vybaven velkým energetickým zásobníkem a mechanismy pro čerpání energie z okolí, avšak ty ve velké většině případů nebývají zapotřebí.

Portály mají podobu kamenné či kovové desky kruhového tvaru o průměru 30 metrů vodorovně položené na zemi či jiném podkladu, vedle ní se nachází stojan s ovládacím panelem. V této podobě je zařízení k nalezení zejména na většině větších lvích dopravních prostředků (např. vesmírné lodě) nebo na význačných místech měst (např. přepravení terminál města Arkanwlox). Speciální příkaz umožňuje přesun i tvorů a objektů, které se na desku portálu nevejdou. Největším objektem, který byl kdy přepraven portálem je trup vesmírné lodě typu Norðurstjörn. Takové přenosy ale vyžadují připojení portálu k externímu energetickému zásobníku a zdroji napájení, a tak je tato přeprava možná jen mezi lvími a nakaurskými destinacemi, kde bývají portály takto vybaveny. Nakaurové tuto technologii používají v téže podobě a instalaci oddělené sítě těchto zařízení v přepravních terminálech významnějších měst jejich Qwanvarské říše používají také jako důkaz své nadřazenosti nad lidmi.

Některá z těchto zařízení bývají umístěna skrytě - bývají zahrabána v hloubce okolo jednoho metru a není přítomen ovládací panel. Ovládání takového portálu pak vyžaduje použití jiné harty nebo magie, pomocí které lze obsluhovat skrytý ovládací panel, pokud je přítomen. Obvykle se nacházejí ve volné krajině poblíž míst, která jsou pro lvy nebo nakaury něčím zajímavá, skrytí má zabránit v používání neznalým osobám. I kdyby někdo nepovolaný zařízení našel a dokázal ho použít, lví síť obsahuje systém přístupových oprávnění, který nevpustí na lví území nežádané hosty. Systém umožňuje velmi přesné kromě určení přístupových práv i rozličné akce jako například přesměrování nezvaných návštěvníků na jiný portál. Majitelé lvích magických mečů a elfských magických prstenů s hartou také mohou při aktivaci portálu odeslat další údaje, na základě kterých jim může být povolen přístup i z portálů, z nichž by jinak do zvolené destinace cestovat nemohli. Síť má velmi přesné rozlišení, kam smí a nesmí být přepraveny konkrétní bytosti či předměty, i okolnosti, za kterých která nastavená pravidla platí.

Ajkel, původní tvůrce této technologie, kdysi na oddělené síti spustil program, který zařízení v nepravidelných intervalech aktivoval, a to přeneslo objekty na něm umístěné na obvykle náhodně zvolenou destinaci. Účelem tohoto programu bylo zajistit podobný biologický vývoj na Zemi i Akelii. Tento program na skrytých portálech běží dodnes a je mimo jiné důvodem, proč se na Akelii vyskytli lidé. Tímto Ajkelovým činem se inspiroval zlatý lev Rhaaxo, který za podobným záměrem nainstaloval portály na několik dalších planet. Také byla jejich oddělená síť sloučena s běžnou, aby se zvětšil její dosah. Elfské znalosti portálů využili také Nakaurové, kteří vybavili přepravní terminály svých měst portály s ovládacími panely.

Odvozená zařízení

Technologie portálu inspirovala další jedince, kteří na jejím základě vyvinuli další zařízení, která se ujala.

Dimenzionální brána

Lví arcimág Rghaar z Arkanwloxu vyvinul se svým lvoelfím pomocníkem Alexandrem obdobné zařízení nazývané dimenzionální brána, které ale využívá červích děr a umožňuje cestovat nejen prostorem, ale i v čase a mezi různými vesmíry.

Podrobnější informace naleznete v článku Dimenzionální brána.

Magické dveře

Další speciální verzí portálů jsou magické dveře. Toto zařízení má podobu běžných dveří, které zdánlivě vedou do nějaké místnosti, i když je za nimi jen zeď. Někdy jsou používány v magických pevnostech, kde je průchod jimi vytvářený neoslabuje pevnost zdí a je možné znesnadnit útočníkům proniknout dovnitř. Častější je ale skladovací varianta, kdy dveře vedou do velké místnosti, která ale existuje pouze ve virtuální realitě. Tento průchod může být používán jako vchod do virtuální reality, ale častěji je využíván ke skladování. Někdy mohou dveře propojovat i různé objekty.

Podrobnější informace naleznete v článku Magické dveře.

Související stránky