Qwë

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Qwë je hlavním městem Qwanvarské říše. Nachází se ve středu stejnojmenné prefektury a je rozlohou zdaleka největším městem celé planety, přesahuje dokonce i město nadpřirozených bytostí Arkanwlox.

Nejdůležitější částí města je stejnojmenný obrovský hrad, který je spolu s hrady nadpřirozených lvů a Velkým trojúhelníkem v Kaele Akexi jednou z největších staveb na Akelii. Žije zde většina nakaurů, vládnoucí vrstvy říše, a nakaurové zde žijící tvoří také vrchní velení qwanvarského vojska, které má na hradě vrchní velení a hlavní základnu spolu s dimenzionální bránou. K hradu přísluší také rozsáhlé neméně silně opevněné zahrady a chovné obory, jejichž opevnění tvoří vnější ochranná pásma hradu. Celý gigantický komplex je dále obklopen do vzdálenosti dvou kilometrů ochranným pásmem s neporušeným lesem, se kterým zabírá téměř polovinu rozlohy města.

Zbytek města byl především v počátcích tvořen továrnami a ubikacemi lidských otroků. Původně šlo spíše o provizorní přístřešky roztroušené v ruinách vesnic okolo hradu a továren, později některý z nakaurů před hlavní bránou vystavěl několik velkých budov, do kterých sestěhoval své otroky. Ti tak byli blíže hradu a ostatní nakaurové brzy začali stavět další podobné budovy, až vzniklo celé město. Díky nabádání otroků, aby se rozmnožovali co nejrychleji (například těhotné a kojící otrokyně nakaurové nechávali v jejich domovech, dávali jim více jídla a dokonce pečovali o jejich zdraví), měli nakaurové otroků brzy nadbytek a ti se tak mohli starat i o údržbu a rozvoj města. Jeden z nakaurů později dohlížel, aby město odpovídalo nakaurskému vkusu, jinak měli lidé ve svém městě víceméně volnou ruku, tedy alespoň dokud se jinému nakaurovi nezachtělo lidské krve. I přes časté vražedné výpravy nakaurů se lidská populace rozrůstala a ustálila se až po dobytí několik okolních států na téměř dvaceti milionech obyvatel.

Někdy po rozdělení říše na prefektury podle starých států nakaurové město drasticky přestavěli. Ještě zvětšili svůj ohromný hrad na jeho současnou velikost a vytvořili rovněž lesnaté ochranné pásmo kolem něj. Za ním následně vystavěli největší z přepravních terminálů v zemi, který kombinoval největší křižovat silnic i železnice s nejdůležitějším letištěm a dalšími centrálními prvky infrastruktury (viz. popis na stránce Qwanvara), jehož součástí byl také závodní okruh. Pro lidi vzniklo moderní město především z výškových budov a četných menších parků, v příletových a odletových koridorech k letišti pak vystavěli nižší budovy, a mezi výškovými budovami vznikly četné mosty, plošiny či další tratě městských rychlovlaků propojených s hlavní pozemní a podzemní sítí. Na některých místech na okraji města vznikly předměstské čtvrtě, kde mohli lidé žít v rodinných domech, a celé město následně obklopilo opevnění.

I přes přítomnost velkého množství nakaurů je Qwë jedním z nejbezpečnějších měst na planetě a díky spoustě zeleně a značné snaze o údržbu města (na což dohlížejí sami nakaurové) také jedním z nejpříjemnějších. Mezi nejhojněji navštěvovaná místa patří velký park nazvaný podle zalesněného kopce Qwanvarya, který se uvnitř nachází a na jehož vrcholu je památník bitvy na Qwanvaryi, podle které nakaurové pojmenovali svou říši.

Související stránky