Rada Tyrheljörgu

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rada Tyrheljörgu je seskupením vládnoucím Ajkelově hoře, jindy zvané Tyrheljörg. Zasedá dvakrát za akelianský rok, pokaždé při vhodné příležitosti, nemá tedy dány přesné termíny. Mimořádná zasedání se konají v případě výjimečných událostí nebo při souzení závažných sporů.

Struktura

V Radě má hlavní slovo Ajkel, který jí předsedá. Coby stvořitel Tyrheljörgu/Ajkelovy hory je nejdůležitějším členem Rady. I když mimo zasedání Rada vládne bez něj, žádné závažnější rozhodnutí nemůže být vydáno bez jeho výslovného souhlasu. Je nazýván Nejvyšší radní.

Tomu dále podléhají Radní, kterých je šest a zastupují každou rasu na Ajkelově hoře žijící. Když se k Radě připojili i draci, zvětšila se na osm členů. Nemůže-li se některý z nich dostavit, pošle místo sebe náhradníka.

V ojedinělých případech Rada povolává také Sněm, kde jsou shromážděni nejvýznamnější obyvatelé hory, resp. ti z nich, kteří přijmou pozvání. Zpravidla se účastní někteří obyvatelé Ajkelova domu, byť to pro ně není povinné. Stejné platí i o zástupcích Kovářského hradu nebo Akaed'maa. Do Sněmu také patří pomocníci radních, kteří mají na starosti nějaké specifické oblasti.

Zasedání se účastní i další bytosti - nejčastěji partneři/partnerky členů Rady, při rozhodování (ať už sporu nebo čehokoliv jiného) také předkladatelé návrhu, ti jichž se má rozhodnutí týkat, nebo kdokoliv, koho přítomnost Rada vyžaduje, nejčastěji jde o zástupce ras žijících na planetě, které ovšem nežijí na Ajkelově hoře, jako jsou například trpaslíci, nakaurové nebo lidé. Druhá zmíněná rasa má dokonce v Arkanwloxu stálého velvyslance, Arena, jakkoliv jsou v Radě nakaurové coby poddruh elfů jinak zastoupeni zástupci elfů. Další výjimku tvoří rasy, které na Akelii nemají žádné osídlení, avšak mají k planetě významnou vazbu, jako jsou marťanští lvi nebo zendalové. Ty zde mají obvykle velvyslance, který se účastní, pokud se jednání týká jejich ras, nebo alespoň domovských planet.

Členové

Vzhledem k nesmrtelnosti všech členů Rady se její složení nemění.

Pro jednání mimo Ajkelovu horu, typicky v lidských městech, kde by pohyb velkých draků a lvů znamenal značné poškození budov, mají tyto rasy své lvoelfí zástupce. Draky symbolizující lvoelf Arg je celý čistě černý (černé vlasy, černá kůže, černé ošacení...), zatímco elfy symbolizující Björn je čistě bílý, jinak se od sebe neliší. Oba jsou štíhlí humanoidi nejasného pohlaví a upraveného elegantního vzhledu. Naproti tomu lvy symbolizující Týr spíše připomíná idealizovanou verzi kaelanského krále Alrekra Hromovládce, tedy divoce vyhlížející obrovitá mohutná bytost zřetelně mužského pohlaví, který vypadá, jako by se právě chystal sežrat zaživa dračího i elfího zástupce a jako přílohu celého býka (citace kaelanského krále Magnuse Axelssona). Týrovy dlouhé vlasy a plnovous symbolizují lví hřívu. Byl vytvořen podle už existujícího lvoelfa, arcimága Alexandra, nadpřirození lvi se přitom inspirovali už existujícím nakaurem stejného jména. K Týrovi existuje i ženský/samičí protějšek Brenda, ale ta ho na jednáních doprovází pouze zřídka a informaci, jestli s ním alespoň cestuje, Týr vždy pečlivě tají.

Historie

Rada Tyrheljörgu byla založena po druhé válce ras, kdy se elfové sdružení jako Arikharan se souhlasem lvů a Ajkela vmísili mezi elfí lvoelfy. Protože lvi se chtěli věnovat tomu, co je baví, a nenašel se mezi nimi žádný, kterého by bavilo vládnout, navíc za situace, kdy se lvi stahují do pozadí a na scénu dějin přicházejí jejich služebníci, bylo zapotřebí najít jiného vládce nebo skupinu vládců. Mohl to být za tím účelem vytvořený lví lvoelf, ovšem lvi, kteří byrokracii a administrativu nenávidí, spíš chtěli dát moc nad svou rasou zpět do tlap Ajkela, který mohl sám o sobě nahradit všechny struktury vlády. Lvoelfové se, podle jejich vzoru, zachovali stejně. Ajkel v té době právě vymýšlel, jak zajistit vládu nad obyvateli své hory tak, aby mohl řešit pouze důležité věci, nikoliv spoustu každodenních maličkostí. Také ho štvala existence vícero funkcí, které zastával (nebo alespoň měl zastávat, kdyby je neignoroval). Chtěl se zbavit té spousty rad, sněmů, konventů a dalších shromáždění, jejichž působnosti se překrývaly.

Proto přišel z myšlenkou jednotné rady, kde by všechny rasy vládly spolu (lvi, elfové a lvoelfové v té době už tvořili jednolitou společnost), která by zároveň řešila vše, co do té doby řešili vládcové jednotlivých ras (včetně magického Konventu). Tak by se zjednodušila správa všeho, co souviselo s Tyrheljörgem a Ajkelovi by stačilo starat se o horu a rozhodovat pouze významné věci. Navíc by mu Rada usnadnila komunikaci se smrtelníky, neboť s nimi nerad komunikoval pomocí běžných způsobů. Když chtěl něčeho dosáhnout, Rada se o to mohla postarat a on by s tím nemusel být vůbec spojován. Mohl toho dosáhnout i jinak, ale myšlenka určité samostatnosti lvů (kteří už byli podle něj dostatečně vyspělí) se mu poměrně zamlouvala. Společenství tří ras jeho nápad nadšeně přijalo a Rada symbolicky zasedla poprvé v novém paláci v nové verzi města Arkanwlox.

Co už jim Ajkel neřekl, byl fakt, že se chtěl ujistit, že lvi znovu neopustí směr, který jim stanovil. Také jim neřekl, že se chtěl vyhnout mylné interpretaci svých příkazů, aby mezi obyvateli Akelie nedocházelo k problémům známým ze Země coby spory náboženství.

Význam

Rada vládne Ajkelově hoře. Jejím vládcem a majitelem je sice Ajkel, ale toho vládnutí smrtelníkům nebaví, ostatně Radu vytvořil jen proto, aby jeho příkazy nebyly špatně interpretovány. Proto mezi zasedáními Rada vládne bez něj. Jakákoliv závažnější rozhodnutí, která nelze zdržet do nejbližšího zasedání, Ajkelovi předkládají prostřednictvím harty, ten se k nim obvykle vyjadřuje prostřednictvím hologramu, byť se mohl dostavit přímo i během toho, co by se jinde věnoval jiné činnosti.

Rada vládne lvům, elfům, lvoelfům i drakům. Využívá toho, že zde jsou všechny rasy zastoupeny, takže odpadá možnost stěžovat si, že Rada nebere v potaz specifika některé rasy.

Rada je nejvyšší instancí akelianského soudnictví. Jakýkoliv spor, který nevyřeší soudní systém některé země či planety ani žádný jiný, je rozhodován právě zde. Mimo to Rada rozhoduje spory vzniklé na Ajkelově hoře, mezi jejími obyvateli, nebo zkrátka vždy, pokud má spor nebo některý z jeho účastníků něco společného s Ajkelovou horou. Může rozhodovat jakékoliv jiné spory, je-li o to požádána. Kromě sporů může vykonávat i jiná závažná rozhodnutí (opět, je-li o to požádána).

Rada zastupuje lví, elfí nebo lvoelfí (popř. dračí) rasu ve sporech mezirasového, popř. meziplanetárního rozměru, což snad ani nepotřebuje dále rozvést.

Související stránky