Ragnar Freysson

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ragnar (plným jménem Ragnar Ari Freysson) byl králem Kaely Akexi.

Ragnarovým největším úspěchem bylo dokončení Kaelanské tepny díky rozkvětu obchodu po odvrácení morové epidemie. Další velký projekt Ragnar raději nechal svým následovníkům a zaměřoval se více na celkový rozvoj celé země, například postupném budování kanalizace ve všech městech a obcích nad 200 obyvatel, kterých byly v Kaele Akexi stovky. Výhodou mu bylo, že tři čtvrtiny nákladů nesla sama města a díky strachu ještě z dob královny Kriemhildy Kruté a jejího syna Alrekra se radní, i přes zkušenosti z nepokojů za vlády Ragnarova otce, nepokoušeli vzdorovat. Nadto byly díky obecnému vzdělání všem Kaelanům výhody moderní kanalizace (místo prostých žlabů v ulicích) známé.

Mezi lidem byl oblíbený a zdálo se, že kaelanská sláva z dob slavného krále Alrekra a jeho nejbližších následovníků se vrací. Královská pokladnice se utěšeně plnila, když trpasličí tunel přes Dračí hory začal fungovat a Kaelanská tepna začala plnit svůj původní účel, totiž usnadnit obchod se Lvími ostrovy, nejbohatší zemí tehdejší Akelie. Pro tamní obchodníky bylo doposud levnější a spolehlivější dopravovat zboží po moři oklikou okolo celého kontinentu do Selliath, než vstupovat do hor, které dělily Lví ostrovy od Kaely Akexi a které obývali agresivní draci. Plavba lodí trvala několik měsíců, rychlé vlaky v novém tunelu pod celými horami cestu zkrátily na méně než hodinu. Většina obchodů i tak směřovala do Kaely Akexi, takže se překladiště a centrum obchodu přesunulo k velké nelibosti Selliath právě sem. Své plány nestihl dokončit, neboť se jednoho dne ztratil cestou do Grandalgharasu a už nikdy se neobjevil. Půl roku po zmizení byl prohlášen za mrtvého a vlády se ujal jeho syn Ægir, kterému zvláště v prvních letech vlády pomáhala jeho matka, Ragnarova manželka Ljótunn. Obdobně jako v jiných případech nečekaných zmizení či úmrtí příslušníků královského rodu, i v Ragnarově případě se okamžitě objevily spekulace, že jeho zmizení mohl někdo napomoct, což pro Ægira, obdobně jako pro Askaridara po zmizení Thorgrima Velikého, znamenalo nutnost co nejrychleji vše vyšetřit, protože jinak mírumilovný lid vždy netrpělivě očekával jakoukoliv záminku k zahájení války se Selliath. Naštěstí pro již tak zesláblé císařství se však jakýkoliv podíl císařských tajných agentů na Ragnarově zmizení neprokázal.

Související stránky