Rakharan Waharae

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rakharan Waharae je jednou z nejznámnějších teroristických skupin Akelie. Název, jenž znamená ve lvím jazyce Nesnášet Wehau, dal této skupině její zakladatel. Za svou existenci několikrát změnila svou ideologii, přetrval pouze název a nenávist ke lvům. Po celou dobu byli jejich protivníky Strážci.

Historie

Rakharan Waharae

Zpočátku členy této skupiny spojovala nenávist k planetě Wehau a všemu, co s ní souvisí. V dobách budování Köl Waharae často podnikali atentáty, o zničení města se pokusili i během jeho převozu na Wehau. Köl Waharae je nezávislé na dodávkách z Akelie, tudíž jedinou aktivitou podnikanou touto organizací jsou krádeže lodí, do kterých instalují zbraně a ve flotilách čítajících desítky lodí v nepravidelných intervalech město napadají. Pokud se skupině podařilo ukořistit lví loď, využili ji k pokusu o útok přes portál nebo lví transportní zařízení. Velké úspěchy neslavili a tak skupina, jejíž členové byli neustálými neúspěchy demotivováni, s útoky brzy přestala. Krátce poté lvi tajně zavraždili vůdce skupiny, ovšem ještě dlouho byla jeho smrt považována za přirozenou.

Republikáni

Po smrti zakladatele se brzy zapomnělo, proč vlastně vůdce skupiny planetu Wehau tak nenáviděl. Nenávist ke lvům ovšem trvala dál a nový vůdce, který lvy považoval za příliš mocné, než aby proti nim lidé něco zmohli, vymyslel novou taktiku - zrušit všechny monarchie na Akelii, protože monarchové byli většinou buď lvi, kteří z nějakého důvodu vládli lidskému či smíšenému státu, nebo s nimi byli aspoň v přátelském vztahu. Lvi (byť z jiného důvodu) se postupně z kontaktů s lidmi stahovali, v čemž Rakharan Waharae (v té době známější jako Republikáni, neboť lidé nechápali význam původního názvu (natož aby věděli o existenci Wehau, kterou lidé nazývali úplně jiným názvem) a nebylo z něj jednoduchým lidem jasné, co je skupina zač) spatřovali příležitost a snažili se nové lidské vládce svrhnout a rozvrátit jejich země. Podařilo se jim to v několika sousedních státech, ale následný chaos spíše způsobil sympatie běžných lidí ke lvům - země, které v tlapách lvů prosperovaly, se v lidských rukách obracely v chaos a bídu, protože členové vlád dosazených Republikány obvykle zrovna schopní nebyli.

Dissuasor leones

Když už nevyšla ani snaha o omezení lvího vlivu na lidi, Rakharan Waharae, jejichž stárnoucímu vůdci došly nápady, se prostě přestali maskovat a vešli do otevřeného boje proti lvům. Těm jejich snažení připadalo směšné, ovšem nikoliv bez šance na úspěch, a jejich předpoklady se potvrdily. Rakharan Waharae, nově známí jako Nepřátelé lvů (v latinsky mluvící Selliath jako Dissuasor leones), totiž dostali novou ideologii. Našli a sesbírali lidi, kterým lvi zabili někoho blízkého, a na nich postavili svou novou myšlenku. Po smrti vůdce se do jejich čela postavil jeden lidský voják, jehož milovanou sežral hladový lev. Lidé, kteří lvy moc nemuseli, začali Rakharan Waharae podporovat. Protiváhou k nim se stal rytířský řád Ritus Lucius představující symbol tradičních hodnot, ideálů a vzdělánosti, který pro změnu podporovali lidé, kteří měli ke lvům kladný nebo neutrální vztah, případně vůbec nevěděli o jejich existenci. Podobné rozdělení lidí na pouhé dva názorové proudy je v celé historii akelianského lidstva unikátní.

Zánik

Existence poměrně silného společenství nezávislého na žádném státu byla trnem v oku mnoha vládců. Číše trpělivosti přetekla, když se skupina pokusila o jaderný útok na Město tří hradů, po čemž rytíři z Ritus Lucius dostali od kaelanského krále Alrekra Magnussona příkaz společenství zničit. Rytíři rozpoutali doslova hon a obávaný král s mocnou armádou za zády byl pro okolní státy velmi dobrým důvodem, proč zuřivým rytířům neklást odpor.

Přibližně tisíc příslušníků Rakharan Waharae včetně nejvyššího vedení bylo poté veřejně předhozeno rozzuřeným lvím uprchlíkům ze Selliath na Ocelovém náměstí ve Městě tří hradů. Král Alrekr Magnusson popravu pojal zároveň jako varování okolním státům, neboť v té době byla Kaela Akexi kvůli svým nerostným surovinám ve válečném stavu se všemi sousedními lidskými státy.

Související stránky