Ritus Lucius

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ritus Lucius (podle latinského Řád světla, oficiálně v kaelanštině Ljósariddar) je rytířský řád založený v Kaele Akexi králem Alrekrem Hromovládcem. Založen byl jako elitní vojenská jednotka k ochraně Města tří hradů, později se jeho ochranná povinnost omezila na Velký trojúhelník (historický střed Města tří hradů). Jejich základem se stali elitní berserkové, z jejichž tradice řád vychází. Postupně se stal hlavně kaelanskou tajnou službou. Jeden z jejich nepříliš známých úkolů se měl uplatnit v případě okupace - rytíři měli loupením a přepadáváním podrývat morálku a autoritu. Trénovali to v dobách válek se sousední Selliath na jejím území, kdy přepadáváním konvojů zcela odřízli a z poloviny rozprášili selliathské vojsko a do myslí všech obyvatel zaseli ohromný strach, díky čemuž si Selliath už nikdy neodvážila na Kaelu Akexi útočit. Organizace nějakou dobu působila tajně především špehováním v Selliath, což je důvod, proč se ujal latinský název oproti oficiálnímu kaelanskému.

Už od začátku jsou tito rytíři snadno rozpoznatelní na pohled - zpravidla jsou to vysocí mohutní muži světlé pleti s velmi dlouhými vlasy. Ne že by se jiní lidé mezi nimi nevyskytovali, ale nemálo z nich je právě takových a po vyslovení názvu řádu si většina Kaelanů právě představí právě tento vzor. Zpočátku byly vlasy odkazem na krále Alrekra, později se je rytíři naučili používat i jako bojovou pomůcku. Spousta protivníků se je snaží v boji tahat za vlasy, ovšem zpravidla toho dokáží naopak využít. V té chvíli je již obvykle pozdě se pačesů pustit. Rytířský výcvik samozřejmě počítal s tím, že dlouhé vlasy jsou při boji pouze na obtíž a tak se tímto symbolem zdaleka nepyšnili úplně všichni. Jsou častější u starších mistrů a u nesmrtelných, jako první tuto tradici přinesl první a zatím jediný velmistr Alrekr Ásgrímur Alríkursson, syn zakladatele.

S tím, jak se z rytířů stal jeden ze symbolů tradičních hodnot a míru, se objevila také móda dlouhých vlasů u mužů jako symbolu důvěry a úcty k nim. Mimo Kaelu Akexi na větší rozšíření takové módy vládci zpravidla reagovali povinným stříháním, které ale pokaždé vyvolalo nelibost. Ve většině zemí zákony nijak do délky vlasů nezasahovaly a ta byla obvykle věcí vkusu každého obyvatele. S výjimkou Kaely Akexi, kde vznikl příměr - dlouhé vlasy (u žen i mužů) byly znakem míru, krátké války. Historicky na tom byla Kaela Akexi nejlépe za vlády dlouhovlasých panovníků (Kriemhilda, Alrekr...), krize obvykle přicházely za krátkovlasých (např. Gustav či Naryl). S ženskými sukněmi to platilo naopak - krátké znamenaly mír, dlouhé válku.

Dalším výrazným znakem rytířů je jejich brnění, které slouží jako uniforma. Toto brnění prošlo značným vývojem, až se stalo spíše robotickým oblekem, třebaže na pohled vypadá víceméně pořád stejně a pro laiky je na pohled neodlišitelné od prvních zbrojí. Brnění obsahuje komunikační, navigační a informační systém skládající se z počítače, komunikačních jednotek (klasická vysílačka, satelitní telefon, připojení k Yggdrasilu...) a holografické projekce do hledí přilby, sadu senzorů monitorujících stav a životní funkce nositele a vlastnosti okolního prostředí, trysky umožňující létat, systém podpory života (zmenšená verze toho z vesmírných lodí), různé hojivé funkce okamžitě léčící zranění či nemoci nositele a spoustu dalšího. Díky radiační ochraně jej lze bez potíží použít i jako vesmírný skafandr. S postupným vývojem byla brnění propojena s myslí uživatele pomocí neurálního rozhraní, což odstranilo nutnost holografické projekce a hlavně značně urychlilo odezvy uživatelů. Později se rozmohlo používání od nadpřirozených lvů odkoukaného propojení s magickým mečem, kdy k oblečení/svlečení brnění stačilo aktivovat magickou funkci meče. V době nepoužívání bylo brnění uloženo v meči. Tak ho mají k dispozici i ti rytíři, kteří preferují boj s lehčím nebo žádným brněním, a také rytíři na misích v přestrojení. Rytíři tuto funkci využívají také při pobytu v domovině, protože sláva řádu by pro ně jinak znamenala být středem pozornosti jako celebrita kdekoliv v zemi. Díky možnosti mít tímto způsobem k dispozici i několik převleků tuto funkci nejvíce uvítaly ženské příslušnice řádu.

Podrobnější informace naleznete v článku Magická rytířská zbroj.

Ritus Lucius sídlí na dvou místech - na Dračím hradě ve Městě tří hradů a na hradě Grandalgharas, který sdílejí se Strážci, spřízněným magickým rytířským řádem a ozbrojenou odnoží lví magické instituce Akaed'maa, prostřednictvím které se do kaelanských vzdělávacích institucí v Grandalgharasu a Městě tří hradů dostávají lví znalosti. Časem prolnuli do Askaridarova královského vzdělávacího institutu i královského vojska. Stala se z nich elitní odnož královského vojska.

Rytíři také provádějí rozsáhlé výzkumy, které jim umožňují další rozvoj. Jejich bojové umění, které je kombinací prvků více než milionu různých magických, konvenčních i smíšených bojových umění z 6 planet, z nich spolu s jejich obvykle extrémními fyzickými vlastnostmi získanými neustálým cvičením i rozličnými nejen magickými opatřeními dělá protivníky, které nikdo nechce potkat, natož naštvat. Vyvinuli také různá magická opatření, například orkské stolování: díky tomuto dokáží rytíři během okamžiku pozřít celého člověka a strávit ho. To rytířům nasazeným v utajení mimo vlast řeší starosti s jídlem i uklízením těl nepřátel, ačkoliv konkrétně toto opatření rytíři z pochopitelných důvodů používají jen v případě krajní nouze, a zpravidla spíše na zvěř, kterou by lovili i bez tohoto vylepšení. Další opatření umožňuje rytířům v nouzi použít jejich dlouhé vlasy jako drátové pily (k přeřezání kmenu vzrostlého stromu stačí jeden jediný vlas) nebo lana. Mimo jiné zlepšovali své vlastnosti i za pomoci jiných vědních oborů, čemuž rytíři vděčí za mnohem pevnější kosti, delší výdrž a sílu (dále podepřené jejich intenzivním výcvikem) a spoustu dalšího. To vše vyvíjejí ve spolupráci s kaelanskými vzdělávacími instituty, takže rytířský výzkum a vývoj přináší ovoce celé kaelanské společnosti, neboť drtivá většina jejich opatření má využití i v civilním životě.

Nejslavnějšími členy toho řádu jsou:

  • Alrekr Luciusson, sedmý král Kaely Akexi a zakladatel řádu
  • Erik Johansson, díky kterému se lev Rhaaxo a elfí učenec Thychen Sintar vzdali experimentů, při kterých umíralo velké množství lidí
  • Arcimág Alexandr, zakladatel a vůdce Kovářského hradu, díky svým zkušenostem značně přispěl k rozvoji řádu. Za pomoc při vývoji technik boje muže proti muži a magických bojových technik byl přijat jako zvláštní čestný člen řádu. Formálně je podle kaelanského práva součástí řádu a při svém pobytu v království toho může plně využívat, ale řádu ani kaelanskému králi nijak nepodléhá.
  • Alrekr Ásgrímur Alríkursson je synem Alrekra Hromovládce a prvním Kaelanem, který získal nesmrtelnost. Díky svým talentům zděděným po otci se stal velmistrem řádu a ve své pozici zůstal už napořád.

Související stránky