Síť

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Slovem Síť se v Zemi velkého lva může označovat několik navzájem nezávislých telekomunikačních sítí.

Internet

Internet je lidmi vytvořená telekomunikační síť rozkládající se (díky satelitům, např. Iridium) na celém povrchu Země. V příběhu se vyskytuje hojně - v příbězích ze Země ji postavy používají, navíc je s ním spojená i korporace Yggdrasil Networks.

Yggdrasil

Yggdrasil je kaelanská telekomunikační síť vytvořená z rozhodnutí krále Ægira, akelianská obdoba pozemského Internetu a telefonní sítě.

Aethernet

Aethernet je qwanvarská telekomunikační síť vybudovaná její nakaurskou vládnoucí vrstvou za použití stejných technologií jako kaelanská síť Yggdrasil.

Akala

Akala je síť hart původně vytvořená Ajkelem pro sběr dat z mikroskopických sond rozprostřených po vesmíru. Každý uzel sítě zároveň zajišťuje ostatním uzlům přístup dále. Pokud by dosah sítě někde končil, stačilo by na kraj umístit další uzel a síť by se stala dostupnou i v dosahu tohoto uzlu, stejným způsobem lze zvyšovat i její propustnost. Čistě teoreticky tak měla pokrývat celý vesmír, Ajkel je však od jisté doby schopný sledovat veškeré dění ve všech vesmírech schopen sám o sobě a tak drtivou většinu těchto sond stáhl a tuto technologii předal obyvatelům Arkanwloxu. Síť se tak rozkládá na Ajkelově hoře a lvích vesmírných lodích a slouží nadpřirozeným lvům a ostatním obyvatelům Ajkelovy hory.

Brána

Brána je jakýmsi gigantickým routerem a firewallem umístěným v přepravním terminálu Arkanwloxu. Umožňuje uživatelům Akaly přistupovat k jiným sítím a pozorovat tak vývoj okolo hory, aniž by byla možné se připojit z těchto sítí do Akaly, pokud by toto nebylo záměrem uživatelů Akaly. Bez Brány by toto propojení vzhledem k rozdílnosti technologií ani nebylo možné.

Brána propojuje s Akalou tyto sítě:

  • palubní síť Tyrheljörgu (umožňuje obyvatelům Arkanwloxu přistupovat k Ajkelovu archivu)
  • systémy a sítě zendalské Atlantidy
  • síť hart propojující dimenzionální brány (umožňuje vzdálený průzkum)
  • Yggdrasil (kaelanská síť)
  • Aethernet (qwanvarská síť)
  • Internet (pozemská síť)

Související stránky