Seznam postav v Zemi velkého lva

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Seznam postav Země velkého lva zahrnuje přehled postav, které se vyskytují ve sérii povídek Země velkého lva autora vystupujícího pod pseudonymem Myghael, the Lord of Absurdity.

Podrobnější informace o sérii obsahuje článek Země velkého lva.

Příběhové postavy

Jednotlivá díla řazena chronologicky podle děje. U dílů, kde není seznam postav rozlišen na hlavní a vedlejší, jsou všechny uvedené postavy hlavní.

Dračí král

Hlavní postavy

 • Araezälken (13463 př. AL - 12005 př. AL) poslední dračí král před rozpadem dračí říše
 • Xillath (13471 př. AL - 12005 př. AL), Araezälkenova družka
 • Argäelson (915 druhé éry př. AL - 12006 př. AL) zlatý drak, nejstarší člen dračího parlamentu

Vedlejší postavy

 • Blesk (13761 př. AL - 12005 př. AL) zlatý drak, zrádce, který (byť v dobré víře) umožnil vzpouru černých draků
 • Glafiel
 • Hrondaen (12303 př. AL - 12004 př. AL) člen dračího parlamentu, zatrpklý tím, že do pozice dračího krále nebyl ani přes časté nominace nikdy zvolen černý drak. Aby to změnil, zorganizoval vzpouru černých draků, během které se tisíciletá dračí říše zcela zhroutila a zlatí draci byli takřka vyhlazeni
 • Leviathaen (13910 př. AL - 12005 př. AL) zlatý drak, oběť prvního spiknutí černých draků

V míru a pokoji

 • Yäimïle elfí kněžka, dvorní čarodějka Kaelanského krále Arese, který ji vyhnal za trýznění poddaných a krádeže.
 • Jejím pomocníkem byl lidský mladík z vesnice, kterou kněžka terorizovala. Sebrala jej výměnou za slib, že vesnici nevyhladí.

Vlčí věk

 • Askaridar (3380 AL - 3402 AL), král Kaely Akexi, kterého násilím ovládl temný mág Kirke.
 • Kornelius (3375 AL - 3410 AL), bratr a nástupce Askaridara.
 • Kirke (2990 AL - 3990 AL) byl temný mág, který za pomoci kouzel i jimi ovládaného hejna draků ovládl krále Kaely Akexi; nejdříve byl jeho dvorním čarodějem.
 • Azareus (3005 AL - 4096 AL) byl lvím čarodějem, kterého Kornelius přivolal na ochranu svého bratra.

Zápisky čarodějnického učně

 • Andrej Novotný byl lidský mladík, který se původně zajímal o chemii. Později se do nedalekého domu přistěhoval mág Rastislav, který Andreje pozděje přijal jako učně.
 • Kateřina (3561 AL - 3986 AL) byla třetí družkou mága Rastislava.
 • Rastislav (1812 AL - 4003 AL) lidský mág, který při svých pokusech náhodou prodloužil svůj život, jeho původní družka však přitom přišla o život. Později žil na Zemi jako obyčejný člověk, měl dokonce i rodinu. Poté, co všichni členové jeho pozemské rodiny zemřeli při nehodě autobusu, odešel zpět na Akelii.

Araw Kelisej!

 • Ardaen (3927 AL - 4561 AL) byl magický tvor připomínající elfa. Původně byl člověkem jménem Andrej Novotný, náhodou potkal lidského mága Rastislava a jeho elfskou družku Kateřinu a stal se jeho učněm. Při studiu mágovy knihovny objevil starý elfský svitek, který se postaral o jeho přeměnu v magickou bytost.
 • Meara (4101 AL - 4175 AL) lidská dívka z kláštera kultu Štěstěny, sirotek. Milenka Ardaena, který ji později při jednom z náboženských obřadů kultu unesl a žil s ní po celý zbytek jejího života.

Země velkého lva (původní povídka)

Jiné postavy

Tyrheljörg (Ajkelova hora)

Ajkelův dům

Draci

 • Glafiel (8591 př. AL - ?) je posledním přeživším zlatým drakem. Býval členem dračího parlamentu, byl zavržen poté, co přivedl do paláce parlamentu Ajkela, kterého nedlouho předtím potkal poblíž dračího města Větrova. Později se s ním spřátelil. Ajkel mu pak daroval nesmrtelnost, Glafiel mu na oplátku pomáhal jako posel, když Ajkel z nějakého (nejčastěji morálního) důvodu nechtěl použít k doručení zprávy žádných kouzel nebo harty.

Lvi

 • Ajkel (?), stvořitel Aileanské soustavy a lví rasy, je ústřední postavou celé série, byť se objevuje pouze sporadicky. Je to nadpřirozená bytost, která si na Zemi vytvořila fyzický vzhled podobný lvu a později přetvořila asteroid obíhací okolo hvězdy Ailei na planetu po něm pojmenovanou Akelie. Ajkel je díky své povaze nesmrtelný a nezranitelný. Díky prakticky neomezené magické moci a vyspělým technologiím jeho vesmírné lodě nazvané Tyrheljörg je považován za boha.
 • Lajka (9024 př. AL - 13 762 AL) je podle lvů nejkrásnější lvice na světě, jedním z výtvorů lva Ajkela a také jeho družka
 • Ajasel (12 921 AL - ?) - druhá družka lva Ajkela.

Podrobněji o Ajkelově domě a jeho obyvatelích na stránce Ajkelův dům.

Arkanwlox

Lvi

 • Elgoran (7859 př. AL - 6961 AL) Bratr, kterého si vytvořil lev Ajkel. Měl to být moudrý vládce lvího hlavního města Arkanwloxu, což se sice povedlo, ale Elgoran byl velmi samotářský a věčně smutný, takže z města často utíkal do okolních lesů, kde později trávil více času, než ve městě.
 • Arwelis Ajkelem stvořený nástupce Elgorana. Náležel ke zlatým lvům.

Kovářský hrad

Podrobnější informace obsahuje článek Kovářský hrad.

Hlavy států

Lví ostrovy

Rod Xavier (Královští lvi) (období království)

 • Nixonero Xavier (151 AL - 4976 AL)
 • Scipio Xavier (1472 AL - 2666 AL) Nejobávanější vládce všech dob, nastolil v zemi přísný režim, kde se sebemenší prohřešky trestaly smrtí, obzvláště kritika krále (tohoto využíval k přísunu lidí, neboť jeho oblíbenou zábavou bylo brutálně zabíjet lidi a pojídat je za přítomnosti dalších lidí).
 • Alexandr Xavier I. (2591 AL - 8000 AL, 8200 AL - ∞) Nejslavnější vládce v galaxii Gafu. Podařilo se mu ze zaostalé země s civilizací na úrovni raného středověku vytvořit technologickou velmoc, která jako druhá na Akelii sestrojila vesmírnou loď schopnou cesty k jiné planetě (konkrétněji Seimeri) - poprvé se to podařilo lvům. Krátce po narození obou synů předal staršímu trůn a odešel na Tyrheljörg. Zemřel stářím v roce 8000 AL, o dvě akelianská staletí později ho jeho přátelé z řad zlatých lvů oživili a učinili nesmrtelným.
 • Alexandr Xavier II. (5731 AL - 5857 AL) nevládl příliš dlouho, byl zavražděn během lidského povstání, které předcházelo druhé válce ras. Vládl moudře, za jeho vlády země vzkvétala. Ve společnosti se moc neukazoval, byl samotář.
 • Alexandr Xavier III. (5822 AL - 7349 AL) Poslední lev vládnoucí Lvím ostrovům. Během třetí války ras bylo rodinné sídlo zničeno, přičemž zemřeli všichni ostatní členové rodinny. Kvůli tomu Alexandr předal vládu nad zemí náhodně vybranému obyvateli země a vydal se za svým otcem Alexandrem Xavierem I. do Arkanwloxu. Byl zavražděn během Galaktické války s obyvateli Targarie.

Nejvyšší představitelé (období republiky)

 • Meenas Fatara (6930 AL - 7122 AL), první vládce Lvích ostrovů, který nebyl lvem. Náležel k rase akelianů. Jeho největším přínosem bylo zklidnění obyvatel a snížení míry rasové nenávisti, která po třetí druhé válce ras otřásala nejen jeho zemí. Musel se vyrovnat jak s lidmi zklamanými porážkou, tak i se lvy zahořklými poté, co ze země utekl předchozí vládce. Nevládl příliš dlouho, neboť po odchodu lvů na Tyrheljörg si lidská většina vynutila zvolení lidského představitele.
 • Karolius Feanten (7111 AL - 7159 AL), první zvolený představitel Lvích ostrovů lidské rasy. Zrušil zákon o doživotní funkci nejvyššího představitele. Napříště měl v čele země stát prefekt volený na dva akelianské roky.

Prefekti (republika)

 • Thor Reysson Viator (7135 AL - 7177 AL) první zvolený prefekt.

Domhan nua

Rod Karalan (Lidé)

 • Mwllyn Karalan (137 AL - 169 AL)
 • Pwllyn Karalan (152 AL - 203 AL)
 • Keldwllyn Karalan (195 AL - 247 AL)
 • Dannan ap Keldwllyn Karalan (233 AL - 294 AL)
 • Lugh Arthurar Karalan (285 AL - 340 AL)

Selliath

Dynastie Abelardus (Lidé) (období císařství)

 • Abelardus Publius Scipio

Nýrheim/Kaela Akexi

Carl Carlsson a jeho rod

Rod Thorgrimsson (Lidé/elfové)

Související články