Třída Dysnomia

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Třída Dysnomia je jednou z nejvyspělejších lvích vesmírných lodí, překonána pouze Tyrheljörgem a třídou Isaiah. Byla vytvořena jako náhrada lodí třídy Isaiah, které lvům připadaly příliš mocné, než aby je mohli používat.

Zařazení

Lodě třídy Dysnomia spadají do kategorie víceúčelových lodí vhodných pro mezigalaktické cesty.

Třída Dysnomia je nástupcem tříd Achaikharan a Qovera. Nemá nástupce, neboť lvi se mezitím vyvinuli natolik, že žádné lodě už nepotřebují a všechny své lodě dematerializovali a uložili do svého archivu. Pokud náhodou loď potřebují, použijí jednomístné R3 a/nebo koráby třídy Isaiah.

Parametry

 • Délka: 1243,7 m
 • Šířka: 500,1 m
 • Výška: 157,0 m
 • Hmotnost:
  • Prázdná: 471 510 622 895 kg
  • Pohotovostní: 471 510 631 903 kg
  • Plný náklad: 911 000 213 505 kg
 • Konstrukce trupu: Monolitický skelet s plášťem o mocnosti 10 - 20 m, obojí Slitina.
 • Řídící systém: Superharta a magická entita
 • Zdroje energie:
  • Zásobníky: 2x 5 *109210 TJ (terajoule)
  • Reaktor: 1x anihilační EAW (cca. 4 *10129 TW; na principu zhmotňovače), nebo výjimečně 2x studenofúzní HEH (do 240 GW)
  • Sběrné systémy:
   • Plášť lodě pohlcující veškerou energii na něj dopadající
   • Vyhrazený zhmotňovač (těžba energie z antihmoty, mezihvězdného prachu a plynu, asteroidů, kvantových fluktuací vakua atd.)
  • Záložní zdroje energie: 7x kvantový-vakuový článek (každý asi 6,2 *1052 TW, v závislosti na výrobci článku)
 • Pohon:
  • Manévrování: magický gravitačněpulsní (do 20 000 km*s-1 s přesností 1 nm)
  • Podsvětelný let: fotonový nebo magický gravitačně pulsní (do 295 678 km*s-1)
  • FTL (Faster Than Light, hyperpohon): magický tvořící časoprostorovou bublinu (do 24 Tpc*h-1)
 • Ochranné energetické pole: 3-vrstvé energetické, odolné čemukoliv slabšímu než velký třesk
 • Výzbroj:
  • 6x ničitel
  • v podstatě cokoliv, co dokáže posádka lodi vymyslet za použití přístrojů na palubě
  • Zhmotňovač (získávání energie dematerializací nepřátelských objektů)
  • 3x pulsní dělo (energie střely 3 TJ, kadence 2x za 1 s a jedno dělo)
  • 120x iontový kanon (energie střely 20 GJ, kadence 1000x za 1 s a jeden kanon)
  • 1321x pulsní kulomet (energie střely 150 MJ, kadence 20 000x za 1 s a jeden kulomet)
  • 200 000x řízená plasmová střela (energie 4 TJ, dolet 2 pc, rychlost 201 764 km*s-1)
 • Posádka
  • Nezbytná: 0
  • Běžná: do 30
  • Maximální: 4520
 • Letouny:
 • Autor: Ajkel a lvi z Arkanwloxu, Köl Haelani a Köl Waharae
 • Výrobce: Lvi z Köl Haelani
 • Uživatelé:
  • Kovářský hrad - 2 ks
  • Flotila Tyrheljörgu - 8 ks
  • Spojené lví vesmírné flotily - 53 ks

Konstrukce

Loď je tvořena jedním kusem Slitiny. Přímo ke skeletu jsou přišroubovány dva válcovité energetické zásobníky souose umístěné v zadní části lodě. Mezi nimi má své místo energetické jádro obsahující systémy řízení dodávek a výroby energie, centrální rozvodnu a hlavní energetický zdroj, nejčastěji studenofúzní nebo anihilační reaktor spolu se zásobami paliva. Jádro je uzpůsobeno připojování externích zdrojů energie (hlavně pláště lodi, který transformuje jakoukoliv energii získanou z venku lodě na čistou energii zasílanou do jádra), takže nezáleží na tom, jestli energie teče směrem do jádra nebo ven z něj. Tato funkcionalita je nezbytná kvůli rozšířenosti zhmotňovačů. Do skeletu bývají poté zabudovány podlahy a hlavní zdi jednotlivých palub, energetické a datové rozvody následované všemi důležitými částmi vybavení lodě (zhmotňovače, řídící superharta, generátory ochranného štítu, zbraně, systémy udržování vnitřních podmínek, senzorické systémy, pohonné a manévrovací systémy a další). Teprve poté jsou instalovány dveře, okna, designové prvky interiéru, osvětlení a nábytek.

Technologie

Veškeré vybavení i části lodě jsou uzpůsobeny pro napájení čistou (magickou) energií a řízeny centrální superhartou. Hlavní jednotka v podobě krystalu slouží také jako schránka pro magickou entitu sloužící jako obsluha a diagnostika lodě a jako její zosobnění (umožňuje přímou komunikaci s lodí). Veškeré technologické vybavení lodě je založeno na magii.

Specialitou této lodě, převzatou z Tyrheljörgu, je plášť, který mění na čistou energii jakoukoliv energii na něj dopadající. Využít tímto způsobem lze dokonce i jinak jen těžko využitelné zdroje, jako záření hvězd (i těch vzdálených), radiaci, tlak, gravitaci a dokonce energii objektů, které do pláště narazí (objektu je odňata kinetická energie a následně je rozložen podobně, jako zhmotňovačem - tuto konkrétní možnost lze deaktivovat pro určité objekty, např. členy posádky ve skafandrech chodících po povrchu lodě). Díky tomu je loď i při naprostém selhání štítů zcela imunní vůči zbraním vysílajícím nějaký druh energie.

Další, poměrně neobvyklou (a rovněž převzatou z Tyrheljörgu) je schopnost lodě udržet po nějakou dobu příznivé podmínky pro život posádky i v případě selhání naprosto všech technických i magických funkcí lodě. To umožňuje posádce bezpečnou evakuaci, nebo jí dává čas na opravu. Podle počtu členů posádky tato doba může být několik hodin i několik týdnů. K tomu dopomáhá rovněž systém záložních jednotek na úpravu vzduchu (jejichž princip je čistě chemický) rozmístěných po celé lodi.

Vzhled

Exteriér

Loď začíná štíhlou, špičatou částí připomínající na spodní a (o něco méně) horní straně zploštěný květ konvalinky tvořící přibližně třetinu délky lodě. Dále se loď rozšiřuje do stran, tato hlavní část tvoří rovnoramenný trojůhelník. Zadní stěna lodě je prohnutá do oblouku se středem uvnitř lodě, což umožňuje korekci směru letu. Výška těchto částí je asi 80 metrů. V těžišti trojůhelníkové částí se na horní straně nachází pyramida tvaru pětibokého jehlanu se čtvercovou podstavou, jejíž jedna úhlopříčka je rovnoběžná s podélnou osou lodě. Před úpatím přední hrany se nachází tři polokulové výstupky pro hlavní děla rozestavěné do trojúhelníku. Na úpatí přední části je polokulová vyhlídková paluba. Ve stejných místech na spodní straně lodi je výstupek rovnoběžníkového profilu o délce 100 m, který začíná spodní vyhlídkovou palubou, dále jsou v něm hangáry pro patnáct rakatů a deset stíhacích lodí W4X a šachty pro robotické stíhače.

Interiér

Veškeré běžně využívané prostory stylisticky patří do lvího palácového stylu, který je podobný přírodní gotice. Mají navozovat pocit, že jde o městský palác, nikoliv vesmírnou loď. Technické prostory nijak designované nejsou, nacházejí se zde pouze bezpečnostní přepážky a konstrukční prvky pro snadnou údržbu.

Vývoj

Lvi tyto lodě vyvíjeli jako náhradu za tisíciletími osvědčené lodě třídy Achaikharan, které už přestávaly stačit, a také k nahrazení lodí třídy Isaiah, které až příliš připomínaly Tyrheljörg v cestovním režimu a celkově lvům připadal Ajkelův výtvor příliš mocný, než aby byl vyráběn hromadně. Proto bylo určeno, že k řízení lodí Qovera nebo Achaikharan se budou používat jiné lodě, které teprve budou řízeny z lodí Isaiah. Po několika incidentech byl poslední článek vynechán a lodě třídy Dysnomia se měly stát vlajkovými loděmi lví flotily (Tyrheljörg nikdy nebyl započítáván).

Vývoj třídy Dysnomia trval poměrně dlouhou dobu (z níž většinu tvořily komplexní zkoušky lodí) a podílelo se na něm mnoho lvů z Arkanwloxu, Köl Haelani a Köl Waharae. Několik rad lvům poskytl také Ajkel, který do návrhu implementoval soubor technologií, které lodím třídy Dysnomia umožňují, aby se (stejně jako Tyrheljörg nebo třída Isaiah) mohly samy opravovat a vylepšovat, čímž bylo i zde dosaženo principu dokonalých technologií. Kromě superharty, technologií z lodí třídy Isaiah a zbraní Qovery také tyto lodě získaly (po vzoru Tyrheljörgu) magické entity, stvoření která lodě řídila. Některé z těchto entit se věnovaly umění. Novinkou byl také jiný tvar, který snížil spotřebu energie pro lety v atmosféře a dodal lodi dávku elegance.

Významné lodě třídy Dysnomia

 • Dysnomia - První z nové třídy. Stejně jako předtím Qovera vyvolala velké obavy z lví moci. Sloužila k praktickým zkouškám nové třídy.
 • Desdemonia - první vesmírná loď, která psala a vydávala knihy, z toho některé sbírky poezie. I přes svou příslušnost ke Kovářskému hradu je stále připravena plnit svůj původní úděl coby výzkumná varianta původně vojenského konceptu třídy Dysnomia.
 • Quel'karni výzkumná loď, mise KEER

Zajímavosti

 • Tvar a některé prvky (např. energetické zásobníky) byly inspirovány (rovněž fiktivní) antickou vesmírnou lodí Destiny z kanadskoamerického military sci-fi televizního seriálu Stargate Universe. Ze světa Hvězdné brány pochází také kvantové-vakuové články využívající skutečného jevu - kvantové fluktuace vakua - jejich skutečné využití k získávání energie je však zatím stále spekulativní.

Související články