Války ras

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Válka ras je rozsáhlý násilný konflikt, ve kterém proti sobě bojují dvě rasy. Na jejím začátku zpravidla stojí snaha jedné rasy vyhladit druhou.

Války ras na Akelii

Válka lvů s draky

Za válku lvů s draky bývá považován konflikt mezi prvními lvy na Akelii a draky, kteří v té době byli dominantním druhem planety. Někteří z draků byli rozhořčeni schopností lvů klást lovícím drakům účinný odpor a chtěli je vyhladit, ale k většímu konfliktu nedošlo. Náhodné útoky skupin draků na lví sídliště přestali, když lvi zničili hlavní sídlo draků atomovou bombou.

Více o válce lvů s draky v příslušné sekci stránky Lví historie.

První válka ras

Zendalové x Lvi

Poprvé v historii Akelie se snaha vyhladit jinou rasu objevila u vznešených zendalů bojujících s vlastním úpadkem a vědomím, že se lvi velmi rychle duševně, fyzicky i technologicky vyvíjí a brzo je předstihnou, což se pyšným zendalům zvyklým na neotřesitelné postavení nejvyspělejší a nejmocnější rasy nelíbilo. I proto se je zendalové rozhodli vrátit tam, kam podle nich lvi patřili - na úroveň divokých zvířat.

Nejprve na Akelii přitáhli ze Země prapsy, poté začali lvy systematicky vyhlazovat. Udělali chybu, když lvy podceňovali jako pitomé chlupaté koule, čehož tehdy méně technicky vyspělí lvi využili a smetli zendalskou civilizaci z povrchu planety. Nechali jim pouze poslední město, Atlantidu, jako důraz vděčnosti za prapsy. Zendalové je přitáhli, aby snížily stavy lvů, ale ti si z nového druhu udělali oblíbenou kořist a zakrátko je vyhladili na obou planetách.

Lvům se díky důvtipu podařilo vyhýbat se občasným výpadům a Atlantidu jednoduše nechali hladovět, dokud se Zendalové nevzdali, aby poté museli Atlantidu opravit a nechat v ní všechny své znalosti a dovednosti a odejít na Zemi, kde se smísili s lidmi.

Druhá válka ras

Elfové x Lvi a další

Druhá válka ras byla vyvolána snahou elfí frakce Garaed Xanae ovládnout nebo vyhladit všechny ostatní rasy, zejména lvy. K jejich protiútoku se později přidala druhá frakce elfů, Arikharan. Členové Garaed Xanae byli prakticky vyhlazeni, vítězem války se stali lvi. Nebylo to ovšem nijak drtivé vítězství, neboť spousta lvů zahynula, než začali brát elfí fanatiky jako hrozbu. Jedním z důsledků této války se tak stalo postupné stahování lvů ze všech míst na Ajkelovu horu, které vešlo ve známost jako Lví soumrak, neboť původně lví území po jejich odchodu zrovna nevzkvétala. Navíc lvi začali zahlazovat stopy po svém působení.

Třetí válka ras

Lidé x Lvi

S tím, jak na Akelii časem přibývalo lidí, rostla přirozeně také rozloha jimi používaných území. Roztahovačnost lidí a jejich většinou nepřílišná velká tolerance k ostatním rasám vytvářela velké napětí mezi lidmi a hlavně lvy. Díky relativní mírumilovnosti lvů rostlo napětí a nevraživost dlouho, ale po několika staletích začala číše lví trpělivosti přetékat.

Roznětkou konfliktu bylo zneužití některých lvích technologií v jedné válce dvou lidských států, pročež lvi všechny původem své a od nich odvozené technologie lidem odebrali spolu s dalšími informacemi, což si lidé nenechali líbit a domáhali se jejich vrácení. Když soudní tribunál zlatých draků podle zapomenuté smlouvy jedné z lidských zemí s Elgoranem schválil lvům právo k odebrání zmíněných informací a technologií, lidé započali svůj názor prosazovat zbraněmi. Odvěká nevraživost mezi lidmi a lvy tak velmi rychle přerostla v krvavou válku.

Po rychlém odražení prvních útoků lvi začínají systematicky vyhlazovat lidi pomocí jejich vlastních zbraní. Jediná kritika se ozývá od zlatých lvů, ti by raději k vyhlazení lidí použili magii, pak by vše proběhlo okamžitě. Po vyhlazení 60% lidí na Akelii se do situace vkládá Ajkel. Oběma stranám přikazuje ukončení bojů, lvům přikáže stáhnout se ze všech míst planety i celého vesmíru pouze na Tyrheljörg, lidem zakazuje byť jen na okamžik vstoupit na Tyrheljörg a území v určité vzdálenosti od něj.

Zakázaná zóna s horou uprostřed svým tvarem a rozlohou připomíná někdejší lví říši Hak'tgar. Na rozdíl od lidí, lvi mají do tohoto území vstup povolen, jen jich zde nesmí v jednom okamžiku být více než 2311. Nikde se neuvádí, proč právě tento prvočíselný počet.

Stažení lvů bylo dáno částečně jejich vlastní touhou po klidnějším životě a vývojem v magickou rasu, hlavně to bylo podmínkou danou Ajkelem, který na druhé straně lidem přikázal opustit území do určité vzdálenosti od jeho hory. Také lvům přikázal dokonat odstranění stop po jejich činnosti - od vesmírných lodí, měst, vesnic až po drobné trosky vesmírných lodí a starých sond.

Lvi i lidé se ale shodli na jednom - i kdyby k události, která celé násilí spustila, nedošlo, válka by nejspíše stejně dříve nebo později vypukla. I proto snadno přijali Ajkelova opatření, neboť nebýt jich, k podobnému konfliktu by dříve nebo později nejspíše došlo znovu.

Ajkelovi znechucenému tím, že na Akelii proběhly tři války ras a ve všech bojovali lvi, toto řešení zároveň umožnilo předejít čtvrté, neboť magičtí lvi se svými lvoelfy vytvořili společnost natolik vyspělou, aby neměli potřebu ani nutkání někoho napadnout, a natolik mocnou, že by nikoho jiného nenapadlo napadnout je.

Lvi posléze s jeho souhlasem pomocí magie lidem z hlav i záznamů vymazali vzpomínky na jejich existenci a tak se pro lidi stali dávným mýtem. O zabezpečení zóny okolo hory se postarali elfové spolu s uctívači lvů, lidmi věřícími v jejich existenci, pro které byli lvi posvátní. Výjimkou se stali Kaelané, lidský národ se lvy spřátelený, jejichž hlavní město dostalo částečnou výjimku, mimo jiné i jako poděkování za to, že se Kaela Akexi postavila ostatním lidem na odpor a zachovala si svou neutralitu.

Použití jaderných a geofyzikálních zbraní v této válce zapříčinilo malou dobu ledovou, během které se významně snížily počty draků, až jich zbylo pouze několik. Stav se neudržel dlouho, po nějaké době totiž lvoelfové na přání lvů provedli tzv. Rozdělení - zatímco Akelie (včetně svých měsíců) se měla stát magickým světem lvů a lvoelfů, lvoelfové vystavěli na planetě Seimeri velké město, kam se odstěhovali všichni lidé mimo Kaelanů. Po portálovém propojení Seimeri a Země se město na Seimeri rozrostlo natolik, že pokrylo celou planetu. Fakt, že lidé kdysi Akelii obývali, po nějaké době mezi lidmi upadl v zapomnění, když se Kaelané podobně jako elfové v podstatě rozplynuli mezi lvoelfy. Archiv všech lidí provozovali potají Kaelané.

Tato válka byla také první akelianskou válkou, ve které byly použity nanotechnologie - lidé vytvořili nanoboty, jejichž jedinou činností bylo z veškeré okolní hmoty replikovat sama sebe (tzv. Gray Goo). Tato zbraň byla velmi dvousečná - na lvy a Ajkelovu hory díky magii nijak nepůsobila a navíc neměla žádnou pojistku, takže se následně obrátila proti nim. Kompletnímu zničení planety a její přeměně na kouli nanobotů zabránili lvi, když pomocí magie technologii zneškodnili. Tato technologie získala přízvisko Šedá zkáza.

Související stránky