Vesmírná loď

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kosmická loď je umělé kosmické těleso, které slouží ve vesmíru jako dopravní prostředek pro dopravování živých organismů nebo nákladu. Pohybuje se ve vesmírném vakuu, kam se dopravuje vlastními prostředky nebo kam byla vynesena jiným způsobem, nebyla-li tam již rovnou sestavena.

Vesmírná loď schopná letu mimo solární systém (a zpět) se označuje jako hvězdolet.

Systémy kosmických lodí

Kosmické lodi jsou pro zdárné splnění kosmické mise vybaveny množstvím nejrůznějších technických zařízení. Určitá jejich část je společná pro téměř všechna umělá kosmická tělesa. Další systémy musí být doplněny například tehdy, pokud se jedná o pilotované kosmické lodě nebo o tělesa mířící do vzdálenějších oblastí vesmíru.

  • Systémy dodávky energie - zajišťují napájecí veškerých zařízení na palubě. Jedná se o zdroje energie kterými mohou být různé typy akumulátorů, generátorů či jiné zdroje.
  • Systémy orientace a stabilizace - zajišťují jasně definovanou polohu kosmické lodě v prostoru.
  • Systémy navigace - vyhodnocují aktuální polohu a rychlost v prostoru.
  • Pohonné systémy - zabezpečují veškeré manévry kosmických lodí.
  • Komunikační systémy - zabezpečují komunikaci lodí s řídicími centry nebo s ostatními tělesy.
  • Řídicí a telemetrické systémy - zjišťují a měří údaje o stavu lodě a posádky a přenášejí je posádce lodě. Zabezpečují vlastní řízení všech systémů kosmického tělesa. Jedná se o například nejrůznější senzorické systémy či výpočetní a datová jádra.
  • Systémy zajištění funkcí lodi - zajišťují udržování stálých podmínek, aby bylo možné garantovat spolehlivou funkci všech systémů. Často fungují ve spojení se systémy podpory života, nejsou-li funkce obou zmíněných zajištěny jedním systémem (hlavně na menších plavidlech).
  • Systémy podpory života - zabezpečují odpovídající prostředí pro posádku. Jedná se o dodávku kyslíku do atmosféry, odstranování vydýchaného oxidu uhličitého a dalších plynů, regulaci vlkosti a teploty atmosféry, zásobování vodou a potravinami, umělou gravitaci atd. Vyspělejší lodě jsou díky recyklačním systémům zcela nezávislé na dodávkách zásob zvenčí.
  • Obranné systémy - zabezpečují odolnost lodi proti vesmírným vlivům (radiace, rychle letící tělesa), útokům nepřátel či jiným vlivům, které by mohly poškodit loď. Patří sem štíty, pevný plášť a jiné prostředky pasivní obrany.
  • Zbraňové systémy - aktivní obrana lodi, používají se v bojích proti nepřátelům nebo k ničení objektů s potenciálem poškodit či zničit loď, jako například asteroidy.

Související stránky

Reference