Země velkého lva

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Země velkého lva je povídková série navazující na stejnojmennou povídku napsanou v roce 2004, kdy započala i tvorba série. Původní povídka byla následně upravena a stala se jedním z dílů série. Autor této povídky i následné série vystupuje pod pseudonymem Myghael, the Lord of Absurdity.

Ačkoliv dílo náleží převážně do fantasy a sci-fi, kombinuje snad všechny rozšířenější směry a formy. Autor toto neměl proč řešit, neboť to nebylo podstatné a navíc toho o literárních směrech a žánrech mnoho nevěděl (lépe řečeno: prakticky nic), tudíž se nějakým směřováním vůbec nezabýval. Z tohoto důvodu bývá někdy celek nazýván slátaninou, byť přesnější by bylo přirovnání s výsledkem patchworku, mozaikou sešitou z mnoha různých kousků látek.

Struktura

Země velkého lva je sbírkou více či méně navzájem nesouvisejících povídek seskládaných chronologicky podle děje. Jednotlivé části série/sbírky jsou psány tzv. montážní metodou.

Montážní metoda psaní povídek

Jednotlivé povídky či části jsou psány tzv. montážní metodou, kdy tvorbě vlastní povídky nejprve předchází definice postav, míst, předmětů a dalších důležitých prvků (z čehož ostatně nakonec vznikl celý fiktivní vesmír, v němž se povídky odehrávají).

Pro každou povídku jsou vybrány vhodné existující postavy či vytvořeny nové (a opět popsány pro případné použití v jiném díle a vloženy do databáze), stejně tak ostatní prvky. Dalšími elementy vznikajícího díla jsou pak tzv. útržky (nějakým způsobem zapsané či jinak uložené náměty či nápady), které obvykle dávají vzniknout epizodám. Všechny tyto součásti jsou následně spojeny pomocí tzv. rámu - nápadu či námětu, který zapříčinil tvorbu díla (tedy podobně jako u běžného psaní). Rámem se může stát jeden z útržků nebo historie některého prvku.

Běžně se stává, že jsou během tohoto postupu sloučeny dříve samostatné hotové povídky v jeden celek - takto sloučením povídek Cestovatelé, Dračí mág, Araw Kelisej!, Zápisky čarodějnického učně a několika útržků (např. zárodky povídek Zakletý lev nebo Prohoz) vznikla povídka Čaroděj. Tu a tam se některá z těchto povídek rozdělí na dvě nebo více částí (kapitol).

Velkou výhodou tohoto postupu je v podstatě automaticky vyřešený vývoj postav a použití jinak nepoužitelných námětů, nevýhodou může být nutnost udržování databáze míst, postav aj. prvků a celkové historie virtuálního světa, je-li příběh zasazen ve fiktivním světě. Právě na této potřebě byla založena FantasyWiki. Celé dílo pak může mít podobu poměrně jednoduché relační databáze o několika tabulkách.

Postavy a další prvky musí být ve vhodné míře vhodně popsány přímo v díle. Pokud je pro běžné čtení díla čtenářem zapotřebí zmíněné databáze, jde o (naštěstí snadno napravitelnou) chybu autora příběhu.

Zmíněná databáze je použitelným nástrojem i v případě, kdy jsou popisy v ní odvozovány až z existujících děl. Takto vznikají třeba wiki fanoušků rozsáhlých (nejen literárních) děl. Montážní metoda psaní povídek vznikla jako opačný proces při tvorbě wiki ke slavné trilogii Pán prstenů a dalších dílech světoznámého autora J. R. R. Tolkiena.

Příběh

Ústřední postavou je lev Ajkel, magický tvor s obrovskou mocí, který si jako své sídlo upravil planetu později po něm pojmenovanou Akelie. Ačkoliv se přímo do dění příliš nezapojuje, jeho činy významně ovlivňují životy i těch, kdo o něm nikdy ani neslyšeli. Při tvorbě Akelie se inspiroval Zemí, odtud název celé série či sbírky povídek, které leckdy spojuje pouze tento zvláštní svět, pročež nemá zrovna smysl popisovat celkový děj.

Seznam částí díla

Hlavní série

Dračí král

V době úpadku dračí civilizace si dračí vládci vybírají nového krále všech draků. Do výběru se dostanou jen dva kanditáti, z nichž ani jeden podle dračích měřítek za mnoho nestojí. Jejich volba není nešťastná, ale zatímco se snažili najít nějaký kompromis, nepřátelská frakce nespokojených draků chystá rozsáhlé spiknutí.

V míru a pokoji

Vyhnaná elfí kněžka Yäimïle násilím ovládne vesnici zvanou Kaenther, ve které nalézá mladíka nadaného pro magii, který se později stane jejím pomocníkem i druhem.

Vlčí věk

Panovačný mág Kirke ovládne a zpustoší do té doby vzkvétající Kaelu Akexi. Bratr zoufalého krále žádá o pomoc lvího čaroděje, byť lvy nesnáší. Lev zvyklý na osamocený život svým pro lidi neobvykle přímým jednáním zásadně změní poměry v celém regionu.

Čaroděj

Tato povídka líčí příběh lidského mladíka Andreje. Je rozdělena do několika kapitol.

V první části je Andrej přibližně třináctiletým mladíkem žijícím se strhaným otcem a panovačnou macechou, která ho nemá zrovna v lásce. V té době se do sousedství přistěhuje odjinud vyhnaný lidský mág Rastislav, který během jejich prvního setkání v mladíkovi nalezne talent značně usnadňující ovládnutí magické energie. Po sérii událostí mág přijme mladíka jako svého učedníka a protože to s jeho předchozím učedníkem nedopadlo zrovna nejlépe, začíná velmi pozvolna.

Rastislava ovšem stále pronásleduje jeho minulost v podobě jednoho z jeho četných nepřátel. Aby ochránil sebe i svého učně, mladíkovi zařídí byt v panelovém domě na okraji města a zablokuje mu část paměti, čímž z něj udělá poměrně obyčejného knihomola. Sám balí svůj dům a se svou družkou před nebezpečím utíká pryč.

V druhé části se ovšem projeví ještě jeden talent, o kterém Rastislav doufal, že ho Andrej jen tak neobjeví. Při vypjatém setkání s příslušníky organizace Garaed Xanae mu tento talent obrátí život vzhůru nohama. Spolu se svým kamarádem Gabrielem, který nedlouho před ním u sebe zjistil stejný talent, se pod tlakem armády rozhodnuté podivné létající ještěry (Andreje a Gabriela) dostat za každou cenu podvolí přání jedné z elfích frakcí a zaplétají se do největší elfské války spolu s vyhnanou elfkou a jejím přítelem, mladým lidským čarodějem Richardem (shodou náhod bývalý Rastislavův učedník), kteří na Akelii utíkají před lidmi poté, co Richard v sebeobraně zabil pět lidí Arianiným magickým mečem.

Úkolem čtveřice není nic menšího, než osvobodit právoplatného krále všech elfů vězněného v opevněném skladišti v Arkanwloxu, městě lvů. Elfové ve skladišti přežívají jen díky tomu, že běžně poměrně flegmatické lvy nijak neprovokují a snaží se na sebe neupozorňovat. Čtveřice sice úkol splní, ale reakce lvů na sebe nenechá dlouho čekat, když si oproti úmluvě skladiště berou zpět k zajištění úplné celistvosti svého města. To čtveřici vadit nemusí, ovšem akce se příliš nelíbila Ajkelovi, který čtveřici zamíchá životem a rozhodne se potrestat elfy.

Jeho názor si elfové za rámeček dát opravdu nemohou, Ajkelem vyslaný zlatý drak Glafiel provádí v elfím městě Afilis doslova masakr, při kterém zničí střed města a zabije třetinu jeho obyvatel. Andreje posílá zpět na Zemi, kde se mu se také začínají vracet vzpomínky na život před Rastislavovým útěkem. Mág se mezitím stal poměrně uznávaným šermířem a je členem skupiny historického šermu vlastnící zříceninu hradu. Tu obývá Anna, dívka bez domova a dobrá známá šermířů, která se ještě před Andrejovým přesunem na Akelii s Andrejem v dračí podobě setkala. Andrej se po svém návratu dostává právě na zříceninu, kde se s ní znovu setkává.

Vojsko ale Andreje stále pronásleduje a tomu nezbývá, než se svou společnicí Annou utéct zpět na Akelii, kde ovšem žije jediná osoba, která mu může pomoct - elfka Efëlis, u které předtím čtveřice bydlela.

Protože Rastislav ještě stále nepovažuje nebezpečí pro svého učedníka za zažehnané, blokuje mu paměť ještě jednou. Shodou náhod se ale na začátku třetí části nazvané Araw Kelisej! dostane pod vliv elfského artefaktu, čímž se změní v magického tvora zvaného Ardaen. Přitom je přenesen na Akelii, kde se později zaplétá s mladou dívkou Mearou, se kterou o mnoho let později spokojeně umírá stářím. Poté je vrácen na Zemi, jako by celé jeho bytí v podobě Ardaena bylo jenom snem. Spolu se svou přítelkyní Annou, kterou poznal coby drak, se znovu setkává s Rastislavem, který mu postupně začne odkrývat vzpomínky, aby svého učedníka znovu přijal.

Země velkého lva (původní povídka)

Nepříliš úspěšnému lvímu králi se narodí syn, který vejde do lvích pověstí. Konflikt starého a mladého lva se projeví i na úpadku celé společnosti, který brzdí pouze setrvačnost obrovského průmyslového koncernu a nadšení jeho spokojených zaměstnanců. I díky tomu stihne nový král nasměrovat zemi k novému růstu dříve, než vypukne občanská válka. Ani tomuto lvu není dopřáno vládnout jako jiným až do konce života, znechucen úpadkem své rodiny i národa i kvůli nátlaku svých sourozenců zemi opouští a vydává se za svými přáteli na Ajkelově hoře.

Galaktická válka

Povinnost svádí poněkud nesourodou skupinu lidí na lví vesmírnou loď za časů galaktické války. Kromě nepřátel jim život nezlehčuje ani poškození lodi a už vůbec ne jejich velitel. Posádku tvoří nižší vojenský důstojník nesnášející lvy, mladá lidská žena, která lvy naopak zbožňuje, a několik apatických střelců, které zajímá hlavně alkohol. Spolu s nimi je tam i bojácný civilní pilot.

Lev, který dostal na úkol zajistit, aby lidé loď nezneužili, lidi nenávidí a aby se s nimi nemusel zabývat, starou a silně poškozenou loď už předtím určenou k dematerializaci zničil a dematerializoval. Část lidí přežila a ti se dostali na další loď, o kterou se lev měl starat. Ta byla rovněž poškozená, a tak využil svých známostí, aby zajistil kapacity k její opravě. Lidé se tak přes několik lidských lodí (které nepřátelé ničili jako o závod) dostali na další lví loď, která ovšem byla v perfektním stavu, jak je u lvích lodí obvyklé.

Podrobnější informace naleznete v článku Galaktická válka (povídka).

Ves

Roky po třetí válce ras se mezi lidmi vytvořilo společenství lidí uctívajících lvy. Tyto kromě víry v existenci vyspělé lví civilizace a úcty ke lvům jako takovým spojoval také chov a šlechtění běžných lvů. Jejich záliba ve lvech (jinak vedoucí k vyšlechtění plemen lvů, kteří těmto lidem nahradili koně, psy i jiná zvířata) jim dodává také společenskou stabilitu a umožní jim přežívat klidněji, než lidem v okolních státech zmítaných poválečnými nepokoji a spory mocenských skupin.

Mladík z vesnice, z níž polovinu obyvatel sežrali lvi (kteří předtím utekli nepříliš starostlivému chovateli) a druhou zabili bandité, je jako jediný přeživší bandity zajat. Původně ho chtějí prodat do otroctví, ale podaří se jim z něj vychovat banditu. Zásadní zlom přichází, když namísto k vesnici neozbrojených rolníků přijdou k jedné z vesnic uctívačů lvů. Namísto očekávaného masakru se děje něco úplně jiného. Vlastně nikdo neví, jestli vesničané lvy chovají, nebo jim poníženě slouží. Aniž by za to mohly čepele nebo drápy, bandité jsou rádi za holý život, přežijí-li ovšem, a to záleží spíše na lvech, s nimiž je navíc nějak v kontaktu někdo další...

Odnože

Větrný den

Tradiční oslavy největrnějšího dne roku jsou narušeny sporem dvou králů. Obyvatelé města si z toho zrovna těžkou hlavu nedělají, což jejich vládci nedává spát. Při následné represi hledají oporu u nadpřirozeného lva, který kvůli svému stáří a přítomnosti nepřátelských vojsk není schopen cesty ke svým (koně nemá, král všechny zabavil), natož aby organizoval nějakou vzpouru. Lidem pomůže, ale dodrží lidé svůj slib, že ho hned po ukončení sporu dopraví ke lvům?

Závod raketoplánů

Excentrický miliardář John Eckbaum je vlastníkem záhadného satelitu, o jehož stavbě, účelu nebo vynesení není nic známo. Na dlouholetý nátlak médií i úřadů reaguje naprosto nečekaně šokujícím prohlášením, ve kterém ohlašuje závod vesmírných raketoplánů, jehož cílem je právě záhadný satelit. Za tímto účelem si u Atlantis TekKorp objedná přesné repliky dvou historických strojů - amerického raketoplánu Space Shuttle a sovětského Buranu. Zatímco oba raketoplány vzlétly a zakotvily na jedné z orbitálních stanic, závod je otevřen i dalším účastníkům, avšak nikdo další se nepřihlásil. Mezitím sílí tlak na odhalení informací o satelitu, a tajemno provází i přípravu obou posádek.

Po příletu posádky zjišťují, že u záhadného satelitu, už předtím dostatečně velkého, aby se uvnitř mohl skrývat obyvatelný prostor, přibylo stykovací zařízení pro oba stroje, a s nedůvěrou se u něj dokují. Po opakovaných kontrolách spojení i stavu svých vesmírných plavidel se pouští do odhalení tajemství satelitu. To, co najdou, rozhodně předčí jejich nejdivočejší očekávání...


Podrobnější informace naleznete v článku Závod raketoplánů.

Starlight

Povídka o nakaurském sirotku Alaricu Starlightovi.

Podrobnější informace naleznete v článku Starlight (povídka).

Lokace

Země velkého lva se odehrává hlavně na planetě Akelii v systému hvězdy Ailei v galaxii Gafu, popř. na jiných místech této galaxie, zřídka i na Zemi.

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam planet Země velkého lva.

Chronologie

Podrobnější informace naleznete v článku Chronologie Země velkého lva.

Postavy

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam postav Země velkého lva.

Mytologie

Podrobnější informace naleznete v článku Mytologie Země velkého lva.

Hlavní myšlenka

Série jako celek vyjadřuje některé z názorů autora. Každý díl obsahuje jiné myšlenky nebo jejich kombinaci. Některé díly v sobě ukrývají poselství, v jiných jsou zpracovány rozličné mýty (hlavně ze severské mytologie) nebo konspirační teorie (např. NWO nebo německý létající talíř Haunebu z druhé světové války). Jiné díly, zvláště odnože (spin-offy), ovšem nemusí zahrnovat ani to a zaměřovat se pouze na konkrétní postavu či jiný objekt.

Inspirace

Inspirací pro sérii jsou kromě mytologie a konspiračních teorií také různé světové události (např. křížové výpravy), autorovy oblíbené knihy (např. Pán prstenů od J.R.R. Tolkiena), filmy/seriály (např. Hvězdná brána), nové i staré vědecké poznatky a teorie (viz. nesmrtelnost), jeho vlastní životní zkušenosti a přátelé i jiné věci.

Místy je v příběhu přímo použit nějaký prvek z díla jiného autora. Pokaždé je na to poukázáno přímo v příběhu například tím, že se některá z postav v přímé řeči o daném díle zmíní. Toto slouží jako alespoň částečné zadostiučinění autorským právům a tvůrci samotnému poskytuje přehled, nakolik se nechal těmito díly ovlivnit. Některé z těchto prvků tak některé z dílů řadí do tzv. fan fiction, pokud je vůbec lze do série řadit (ani autor občas nemá jasno, které z jeho děl kam patří).

Zajímavosti

  • Stejnojmenná povídka popisující sérii vznikla původně jako dětská pohádka o rozsahu 2 stran A4.
  • Jednotlivé povídky vznikly rozepsáním námětů z původní pohádky, následnou úpravou a pozdějším přidáváním dalších povídek.
  • Celá FantasyWiki byla založena hlavně kvůli této sérii, o čemž je podrobněji psáno na stránce FantasyWiki.

Související články