Zendalové

Z FantasyWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zendalové jsou nejstarší známou humanoidní rasou.

Svým vzhledem jsou zendalové velmi podobní lidem. Mají dva páry končetin, nohy a ruce, z nichž na každé mají 6 prstů, což je patrně důvod, proč počítají ve dvanáctkové soustavě. Fyzicky jsou mnohem slabší než lidé a magii neznají vůbec, ale vynikají svou inteligencí, která jim umožnila vyvinout velmi vyspělé technologie. Přijímají pouze tekutou potravu v podobě ovocných šťáv, popř. uměle vyráběných koncentrátů. Původně v jejich temně zelené kůži probíhala fotosyntéza, ale po tisících let vyrábění stále dokonalejších šťáv postupným vývojem o schopnost fotosyntézy přišli a tak jejich kůže zbledla do světle šedé barvy s mírným zeleným nádechem. Vzhledem ke způsobu stravování nemají ani zuby či jazyk. Spolu se dorozumívají pomocí písklavých zvuků vyluzovaných přes dýchací otvory v místě, kde jiné humanoidní rasy mívají nos. Jejich ústa si ovšem zachovala část původních rysů a s trochou snahy a cvičení jsou stále schopní používat jazyky svých potomků - lidí a elfů. Svá sdělení a myšlenky zapisují pomocí klínového písma.

Původně pocházejí ze Země, ale kvůli rozporům se postupně rozdělili na několik skupin, z nichž ta největší se vydala do galaxie Andromeda, kde se usadili na planetě zvané Thaliga, zatímco jiná skupina se vydala na Akelii. Na Zemi zůstala pouze malá skupina strážící Atlantidu, nejslavnější zendalské město a největší chloubu jejich civilizace, zatímco několik jedinců se ztratilo mezi lidmi.

Akelianská větev zendalů se poměrně záhy dostala do křížku s nadpřirozenými lvy, jejichž překotným vývojem se cítila ohrožena. Proto se zendalové rozhodli udělat ze lvů opět divoká zvířata a začali je vyhlazovat, ale lvi jejich pokusům o vyhlazení nebo rozprášení díky svému důvtipu unikali. Po několika letech se situace obrátila a lvi zendaly málem vyhladili.

Podrobnější informace naleznete v článku Války ras#První válka ras.

Po drtivé porážce ve válce se lvy se akelianští zendalové chtěli stáhnout na původní svět, ale tam se potýkali s civilizací lidí a pokusy Ischenů, jejichž moci už nedokázali konkurovat, a tak se v posledním zoufalství všichni shromáždili v Atlantidě a přesunuli ji na Akelii. Město bylo dobře bráněné, jenže záviselo na zásobování a lvům tak stačilo blokovat konvoje a čekat. Vyhladovění zendalové se museli vzdát a odevzdat své město a všechna tajemství výměnou za to, že budou ušetřeni. Lvi si Atlantidu po patřičném prozkoumání a nějakých úpravách přesunuli na Ajkelovu horu, zatímco poražení zendalové se na Zemi promíchali s lidmi a zanikli. Aby se nemohli vrátit, lvi město zakleli důmyslnými kouzly, která zničí každého dvounožce, který by se do něj chtěl dostat.

To zendalové z Thaligy na tom byli lépe. Znovu vybudovali celou civilizaci a poměrně záhy již obývali několik planet. V průběhu tisíců let takto díky svým rychlým nadsvětelným lodím osídlili významnou část své galaxie. Jakmile ovšem jejich průzkumníci na Zemi nenašli Atlantidu, objevily se mezi nimi velké rozpory. Zatímco část z nich se se ztrátou starobylého města smířila, ti ostatní byli rozhodnuti najít ho za každou cenu. Krátce po druhé válce ras jejich průzkumníky hledající Atlantidu na Zemi našel elfí čaroděj Thuränfiel, jehož milenku Quaaiu, vůdkyni elfské povstalecké skupiny Garaed Xanae, zabili lvi, nebo se to elf alespoň domníval. Jakmile přednesl vládcům Thaligy, co se stalo s akelianskými zendaly a kdo má v držení Atlantidu, zendalové se opět rozdělili. Jedna z jejich frakcí uznala porážku svých bratranců a ztrátu města, druhá chtěla se lvy vyjednávat o jeho navrácení. Jiní byli rozhodnuti Atlantidu získat zpět silou, ale ani oni nebyli jednotní - část z nich k tomu chtěla využít pomoci elfího čaroděje, jiní to považovali za urážku předků a chtěli se elfa zbavit. Postupem času se tak thaligští zendalové rozdělili do desítek názorových skupin a jen málokdo z nich dokázal uvěřit, že se takové rozpory mezi nimi mohly objevit kvůli jedinému městu, byť pro zendalskou rasu natolik významnému.

Thuränfiel mezitím získal mršinu nadpřirozeného lva a začal ho zkoumat. Zendalové mu umožnili využít gigantický výzkumný komplex na jedné z méně obydlených planet svého impéria, kde se mu povedlo pomocí přirozených lvů ze Země naklonovat nadpřirozeného lva. Neměl k dispozici lví magii, tak začal se svými novými lvy dělat pokusy s elfskou magií. Protože očekával, že zendalové budou chít uspořádat na Akelii trestní výpravu s cílem získat zpět Atlantidu, elf si připravil armádu více než čtyř milionů naklonovaných nadpřirozených lvů perfektně ovládajících elfskou magii. Uvědomoval si jejich slabost oproti akelianským nadpřirozeným lvům, takže sázel na početní převahu a zendalské zbraně, které se sice těm lvím nevyrovnaly, ale i tak byly účinnější než cokoliv, s čím se nadpřirození lvi kdy střetli.

Plán ovšem nevycházel dokonale. Stále více a více zendalů se se ztrátou Atlantidy smířilo, ostatně podle zendalského práva lvům náležela, a nejvíce řídly řady zastánců přímého útoku, na který elf spoléhal. Kouzlo zajišťující poslušnost naklonovaných lvů s jejich překotně rostoucím počtem začínalo selhávat a Thuränfiel se obával, že by se ho jeho lvi mohli chtít zbavit, takže musel jednat rychle. Zendalové se rozhodli názorové spory kolem Atlantidy a akelianských lvů rozhodnout jednou pro vždy, a tak mezi sebou uspořádali všeobecné hlasování o dalším postupu. Jakkoliv Thuränfiel pomocí kouzel jejich hlasování ovlivňoval, drtivá většina se vyslovila proti násilnému útoku a z nabízených možností (kde nechyběla ani možnost "nic z uvedeného") si vybrali buďto mírové vyjednávání o navrácení města, nebo konečné smíření s jeho ztrátou. Hlasování se týkalo také Thuränfiela - zendalové v něm spatřovali rostoucí hrozbu a dali to jasně najevo.

Elf nemarnil čas a jakmile bylo jasné, že zendalové se nezachovají podle jeho plánu, vytáhl se svými naklonovanými lvy proti nim. Nejprve ovládl planetu se svým komplexem a lvi sežrali všechny její obyvatele. Díky svému počtu to zvládli tak rychle, že zendalové ani nestihli varovat ostatní. Jakmile měl Thuränfiel pod kontrolou celou planetu, lvi za pomoci ukořistěných zendalských technologií vystavěli flotilu lodí maskovaných do podoby lvích vesmírných lodí třídy Qovera a postupně jednu po druhé ovládali planety zendalského impéria, až se jim podařilo dostat se až na Thaligu, kterou po lítém boji ovládli a postupně začali požírat její obyvatele. Po desítky tisíc let v míru žijící zendalové byli lví krutostí a zuřivostí zaskočeni a třebaže měli působivé a účinné zbranně, například rezonanční děla, kterými útočící lvy zabíjeli po stovkách, byli poraženi. Unikl pouze Laitiki, syn jednoho z vládců, který ještě nevěděl o osudu Atlantidy a doufal, že její obyvatelé přijdou jeho národu na pomoc. Jeho loď ovšem sestřelili lidé považující ji za balistickou střelu a tak musel na Zemi zůstat, dokud ho ho tam nenašli průzkumníci z kaelanského Finnbjörnova královského vzdělávacího institutu a vzali ho i s vrakem jeho lodi s sebou na Akelii.

Poté, co se odborníkům z Askaridarova královského vzdělávacího institutu podařilo podle dat z palubního počítače a malé lahvičky nalezené u Laitikiho napodobit zendalskou tekutou stravu, díky které se zotavil, byl představen přímo kaelanskému králi. Překvapení bylo vzájemné - kaelanský král byl zděšen výjevy rozzuřených lvů vyhlazujících zendaly, zatímco Laitiki byl překvapen královým výkladem dějin Kaely Akexi, při kterém lidský vládce velmi zdůrazňoval skutky akelianských lvů, jejich přátelství s jeho zemí a v neposlední řadě také lva Azarea. Po zveřejnění jeho objevu zavládl mezi Kaelany velký rozruch.

Mezitím Thuränfiel ztratil nad naklonovanými lvy kontrolu a než by jim prozradil polohu Země, přes kterou se mohli dostat k ostatním elfům, raději se nechal sežrat. Zbytek zendalů považoval Thuränfielovy lvy za akelianské a se záměrem oslabit lvy hodující na hromadách jejich mrtvol vyslali k Akelii flotilu čítající více než půl milionu vesmírných lodí, které původně postavili jako poslední naději pro obranu, která ze zendalského pohledu již neměla smysl. Na těchto lodích odletěli všichni přeživší zendalové, jelikož se vzdali naděje, že Thuränfielovy lvy někdy porazí.

Do války se na stranu lvů zapojili akelianští elfové a kromě nich i Kaelané, ovšem zendalové byli velmi mocným nepřítelem. Zpustošili Kaelu Akexi a povraždili všechny akelianské lvy mimo Ajkelovu horu, kterou chránila Ajkelova moc. Lvi se původně chtěli prostě schovat na hoře a počkat, než zendalové odejdou nebo sami vyhynou, ale po zničení Köl Haelani, posledního lvího sídla mimo horu, se na popud těch, kteří se z okolí hory včas stáhli, rozhodli jednat a tak započali nejkrvavější válku v historii Akelie. Při této válce byli akelianští magičtí lvi téměř vyhlazeni, ovšem díky důvtipu, zkušeností z dávné války se zendaly a magické moci zlatých lvů se jim podařilo ubránit. Pro prastaré lví lodě tříd Achaikharan a Qovera byla zendalská plavidla příliš mocným soupeřem a lvi tak museli nasadit lodě třídy Isaiah, neboť ani lodě třídy Dysnomia nebyly kvůli početní převaze dostatečně mocné.

Zendalové rozhodně nemohli konkurovat akelianským lvům vyspělostí technologií nebo výkony vesmírných lodí, na druhou stranu použili stejnou taktiku jako předtím Targarijci - početní převahu. Zendalská flotila se skládala z velkého počtu lodí rozličných typů, přičemž početně bylo od každého typu více lodí, než kolik čítala celá lví flotila. Lvi s malým počtem velkých korábů sázeli spíše na mračna robotických stíhačů, hlavně typu RK. Koráby tříd Dysnomia a Isaiah byly takticky rozmístěny ve formaci okolo Tyrheljörgu a tvořily předsunuté základny. Lvi o žádnou z těchto lodí nepřišli, třebaže se zendalské 900 metrů dlouhé mateřské lodě třídy Telak svými parametry ke lví třídě Dysnomia silně blížily. Přímého boje se tak účastnily hlavně křižníky třídy Qovera, kterým zdatně konkurovaly 200 metrů dlouhé zendalské křižníky třídy Tribiata. Prastaré lví lodě třídy Achaikharan se uplatnily hlavně k vypouštění rojů robotických stíhačů, které napadaly zendalské zásobovací konvoje složené z lodí třídy Qantuak, které svými rozměry i parametry tvořily pomyslný střed mezi Tribiakem a Telakem. Zendalové nemohli dohnat ohromný vývojový skok, kterým byl pro lvy objev magie a rostoucí podíl nesmrtelných jedinců ve lví populaci, ale na druhou stranu měli k vývoji svých technologií více času a bylo jich mnohonásobně více, takže mezi nimi byl také adekvátně vyšší počet geniálních jedinců (jakkoliv se málokterý pokud vůbec nějaký zendal přiblížil schopnostem průměrného nadpřirozeného lva).

Kaelanský král akelianským lvům předal vrak Laitikiho lodi a vše, co se od Laitikiho dozvěděl, který mezitím rozdíl mezi akelianskými a thaligskými lvi vysvětlil veliteli zendalské flotily. Když obě strany přestaly bojovat, díky Laitikiho návrhu se zendalským nárokem na vrácení Atlantidy začal zabývat tribunál zlatých draků, jehož verdikt by nemohl být zpochybněn zaujatostí narozdíl od Rady Tyrheljörgu, v níž měli akelianští lvi významnou úlohu a které se účastnili elfové, jelikož Thuränfiel byl elf.

Jakmile se zendalové dozvěděli o naklonovaných lvech, byli naprosto šokováni tím, jak snadno se nechali porazit elfem. Ukončení sporu si vzala na starost Rada Tyrheljörgu. Mírová jednání se točila okolo tří hlavních témat - komu náleží Atlantida, kdo je odpovědný za zendalské ztráty a také, co bude dál s naklonovanými lvy. Pro účely vyjednávání si tito lvi mezi sebou zvolili vůdce, lva jménem Kalafar. V případě Atlantidy bylo vše jednoduché, neboť ji zlatí draci s přihlédnutím k zendalskému právu navždy přiřkli lvům, a Kalafar jménem své rasy přijal odpovědnost za zničení zendalské říše, jejich další osud se řešil ještě několik let.

Kalafar nabídl zendalům svou pomoc a jeho lvi se značnou měrou podíleli na obnově zendalského impéria v Andromedě, stejně jako pomáhali spolu s akelianskými lvy obnovit i Kaelu Akexi. Zendalové se po ukončení sporu stáhli a veškeré kontakty mimo svou galaxii omezili na několik velvyslanců na Zemi a Akelii. Naklonovaní lvi se rozhodli usadit na Midgardu (Zemi). Před Radou Tyrheljörgu toto odůvodnili tím, že se lvi jako druh vyvinuli na Zemi, kde v té době již žádný lev (mimo jiné díky lidem) nežil, navíc planeta byla schopná lvy pojmout. Rada následně přizvala představitele pěti nejvýznamnějších lidských národů ze Země, aby se k tomu vyjádřili. Pochopitelně byli proti a tak se spor, již bez účasti zendalů, vlekl další roky, po které naklonovaní lvi přežívali zmražení ve stázi na palubě tří lodí třídy Isaiah akelianských lvů. Nakonec byl spor ukončen, když lvi a lidé došli k dohodě a domovem naklonovaných lvů se místo Země stala dvojice planet - sousední Mars a také planeta Thyrånche, lidmi nazývaná HD 85512 b. Byť se naklonovaní lvi poměrně záhy po dobudování osídlení na Thyrånche stáhli, nadále si říkají marťanští lvi.

Akelianští lvi o několik staletí později nabídli zendalům technologii dimenzionálních bran. Zendaly tato technologie nadchla natolik, že lvi na jejich žádost umístili tisíce bran na různé pro zendaly obyvatelné planety v jejich galaxii (Andromedě), takže zendalové mohli plně obnovit a rozšířit své impérium ve své galaxii a cestovat mezi všemi svými světy bez potřeby vesmírných lodí, kterých měli i tak silný nedostatek, neboť prakticky o všechny přišli ve válce.

Související stránky